DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 22     <-- 22 -->        PDF

U tab. 12 prikazano je učešće stabala po kvalitetnim kategorijama i
provenijencijama. Prema učešću kvalitetnih stabala, najvrednija je prov.
1090, jer je registrirano 1914 kvalitetna stabla po hektaru, odnosno 91%
stabala, dok je najlošija prov. 1091 koja ima svega 1329 kvalitetnih stabala
po hektaru, odnosno 79% kvalitetnih stabala. Ipak se mora konstatirati da kod
svih provenijencija ima dovoljan broj kvalitetnih stabala, što garantira da
se uz primjenu mjera njege ostvari postavljeni cilj, maksimalna količina
najvrednije drvne mase.


Prema prosječnom kvalitetu, najvrednija je prov. 1060, a najlošija prov.
1029 i 1091.


Ako se istovremeno uzme u obzir prirašćivanje u visinu i kvalitet (tab.
13), najvrednija je prov. 1036, jer je po visini (266 cm) na trećem, po debljini
na prsnoj visini (62,33 mm) na drugom i po kvalitetu na trećem (1,15)
mjestu. Istovremeno se može konstatirati da najkvalitetnije provenijencije
nisu i najproduktivnije. Tako, dok je prov. 1069 po prosječnoj visini na
prvom mjestu, po kvalitetu je na šestom mjestu, ili prov. 1060 je po kvalitetu
na prvom, a po prosječnoj visini na petom mjestu. Na sličan način bi se
mogle uporediti i debljine s kvalitetom.


ZAKLJUČAK


Na osnovu provedenih istraživanja, može se zaključiti slijedeće:


1. Ogledna ploha se nalazi u odjelu 26. gospodarske jedinice »Kozara
Vrbaška« u predjelu zvanom »Crna Lokva«, na nadmorskoj visini 665 m,
južnoj ekspoziciji i nagibu do 10° s umjereno kontinentalnom klimom,
2. Zemljište po teksturi spada u skeletnu ilovaču, a po tipu u kiselo
ilimerizirano tlo (luvisol). Tlo je kiselo (u H.,0 = pH5,3), slabo humozno
(sadržaj humusa 1,62%), slabo snabdjeveno fosforom (0,62—1,98 mg/100 gr.
tla) i bogato snabdjeveno kalijem (preko 40 mg/100 gr. tla), po adsorptivnom
kompleksu slabo je snabdjeveno bazama.
3. Iako između provenijencija postoje razlike u postotku preživljavanja
(92% do 98%), u prosjeku 95,9%, razlike nisu signifikantne.
4. U 10. godini najveću prosječnu visinu ima prov. 1069 (2,94 m), a
najmanju prov. 1099 (2,36 m). Najveće razlike između provenijencija su bile
u četvrtoj godini i sa starošću se signifikantnost smanjuje, tako da u 10.
godini od 28 upoređenja dva prosjeka, samo u tri slučaja (11%) su razlike
signifikantne, a u 4. godini su u 10 slučajeva (36%) razlike signifikantne.
5. U 10. godini najveće debljine u vratu korijena ima prov. 1091 (67,3
mm) a najmanje prov. 1100 (55,7 mm). Slično kao i kod visina, sa starošću
se signifikantnost u razlikama dva prosjeka smanjuje. Dok je u 4. godini
postojala signifikantna razlika u 25% slučajeva, u 10. godini signifikantne
razlike uopće ne postoje.
6. U 10. godini 96% do 100% preživjelih biljaka dostiglo je visinu preko
1,3 metra.
412