broj: 9-10/1989        pdf (22,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198909 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630*232.001/2 (497.15)
Proučavanje prirašćivanja lUFRO-duglazije različitih provenijencija na oglednoj plohi »Crna lokva« (Bosanska Gradiška) —     PDF    TXT 397
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*56:425 (497,13) Abies alba L.
Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru     PDF    TXT 415
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S. UDK 630*338.6008 (497.13)
Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske     PDF    TXT 423
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 444
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Kovačić, Đ. UDK 630*5/6
Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 445
 
TRAGOM NOVINSKIH VIJESTI
     
Petranović
Prigodne sadnice kao običaj     PDF    TXT 462
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Prka, T. UDK 674.06:630*5/6
Problematika razvoja mehaničke prerade drva     PDF    TXT 463
 
AKTUALNO
     
Potočić, Z.
Privredna reforma u šumskoj proizvodnji     PDF    TXT 476
Sabadi, R.
Primjedbe i prijedlozi u vezi savjetovanja o šumskogospodarskim područjima i organizaciji šumarstva održanom u Zagrebu     PDF    TXT 481
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 483
 
AKTUALNO
     
Krznar, A.
Primjedbe na prijedlog šumsko-gospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske     PDF    TXT 484
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N.
Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«     PDF    TXT 488
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 492
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Zakon o šumama pred izmjenom.     PDF    TXT 493
 
OBLJETNICE
     
Jurković, M.
Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889—1989.     PDF    TXT 498
Piškorić, O.
Proslava 40-e godišnjice početka rada savezne srednje Šumarske škola za krš u Splitu     PDF    TXT 504
 
IZ INOZEMSTVA
     
Kišpatić, J.
Zdravstveno stanje šumarstva u SR Njemačkoj u 1988. godini     PDF    TXT 509
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Dell Istituto di Eçologia attie Selvicoltura — Vol. terzo 1981; Vol quinto — 1983.     PDF    TXT 511
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 94. skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF    TXT 513
ZAPISNIK 5. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF    TXT 528
ZAPISNIK 7. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF    TXT 534
 
IN MEMORIAM
     
Bertović, S.
Prof. dr. BERISLAV MAKJANIĆ (1922—1988)     PDF    TXT 540
Piškorić, O.
Prof. PETAR MATKOVIĆ, dipl. ing. šum. (1913—1988)     PDF    TXT 544
Vidaković, M.
Prof. dr. MILORAD JOVANČEVIĆ (1921—1988)     PDF    TXT 547
Špoljarić, V.
JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988)     PDF    TXT 549
Bertović, S.
IVE SAMARŽIJA (1940—1988)     PDF    TXT 551
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 552

                UNDER CONSTRUCTION