godište: 1944    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1944 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 5-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing P. Fukarek
Sjemenke i klice munike.     PDF    TXT 77
 
DRVNO TRŽIŠTE
     
Dr. Ing. Zl. Vajda
Uređenje drvnog tržišta u Njemačkom Reichu.     PDF    TXT 89
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Dr. J. Balen
Prof. Aimo Karlo Cajander.     PDF    TXT 1
broj: 3-4
     
Dr J. Balen
Prve tri godine.     PDF    TXT 45
broj: 1-2
     
 
PAUŽITCI
     
Ing. R. Sarnavka
Izrađivanje opeka u poljskim pećima.     PDF    TXT 4
broj: 3-4
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. O. Piškorić
Hrvatska agrarna politika i šuma.     PDF    TXT 47
broj: 7-12
     
Prof. Dr. Ing. J. Balen
Pred podizanjem tvornice celuloze.     PDF    TXT 125
Dr Ing. Zl. Vajda.
Mogućnosti proizvodnje celuloznog drveta u našim šumama.     PDF    TXT 127
broj: 3-4
     
 
BUJIČARSTVO
     
ing. D. Afanasijev
Pregrade i vodeni jastuci.     PDF    TXT 51
broj: 7-12
     
 
PRERADBA DRVETA
     
Dr Ing. I. Horvat
Celulozno drvo.     PDF    TXT 140
Ing. chem. R. Karičeljak .
Tehnologija proizvodnje celuloze, drvenjače i papira.     PDF    TXT 154
Dr I. Radić
O sulfitceluloznim odpadnim lužinama.     PDF    TXT 195
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
ljetopisac
Osvrt na 1943. godinu.     PDF    TXT 27
broj: 3-4
     
Vodstvo hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 66
broj: 1-2
     
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA I UPOTREBA DRVETA
     
(p)
Novi proizvodi iz celuloze drveta,     PDF    TXT 32
(p)
Potrebe seljačkog gospodarstva na drvu.     PDF    TXT 32
Normiranje presjeka greda u Švicarskoj     PDF    TXT 32
broj: 5-6
     
Dr Ing. I. Horvat.
Bukovina crvenog srdca.     PDF    TXT 100
broj: 1-2
     
 
POVIEST ZRNCA
     
Prvi pokušaj izvoda našeg drveta u europske zemlje.     PDF    TXT 31
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. A. Petračić
O najuspješnijem načinu uništavanja gubarevih legla.     PDF    TXT 72
 
SUVREMENA PITANJA
     
(p)
Poslijeratno ustrojstvo hrvatskog narodnog gospodarstva     PDF    TXT 66
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Ing. P.
Poslijeratni problemi švicarskog šumarstva.     PDF    TXT 67
Francuzko drvarstvo na početku 1944.     PDF    TXT 68
broj: 5-6
     
V. Lihtonen
Pogled na šumarstvo Finske.     PDF    TXT 111
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Odlikovanje nakladnika H. Neumanna     PDF    TXT 32
 
ZAKONI I OSTALI PROPISI
     
Zakonska odredba o osnivanju dioničarskog družtva za proizvodnju celuloze, celuloznih prerađevina i nuzgrednih proizvoda     PDF    TXT 33
Zakonska odredba o izmjeni § 74. zakona o šumama     PDF    TXT 33
Naredba o unutarnjem uređenju Ministarstva šumarstva i rudarstva     PDF    TXT 34
Naredba o nadopuni »Uredbe o prinadležnosti u naravi šumarskog stručnog osoblja .«     PDF    TXT 38
Nadležnost u vršenju nadzora nad upravom zemljištnih zajednica     PDF    TXT 38
Tumačenje naredbe o izvoznicama broj 8545-V.1940.     PDF    TXT 38
 
KNJIŽEVNOST
     
I. H-t.
Drvo Fraxinus oxycarpa W. i Fraxinus excelsior L.     PDF    TXT 29
Agrarne operacije g. I. br. 1. P.     PDF    TXT 29
Ing. J. Kišpatić
Odpornost gubarevih jajašca spram smrzavanja.     PDF    TXT 30
broj: 3-4
     
Der Deutsche Forstwirt br. 1.—14.1944. god     PDF    TXT 69
Erdeszeti Lapok br. 1., 1944. god.     PDF    TXT 70
Internationaler Holzmarkt br. 1.—6. 1944. god.     PDF    TXT 70
Ses a drevo br. 1.—8., 1944. g.     PDF    TXT 70
Gospodarski Glasnik br. 1.—2. 1944. g.     PDF    TXT 70
Kemijski viestnik     PDF    TXT 72
Tehnički viestnik br. 7.—8. 1943. g.     PDF    TXT 72
Veterinarski viestnik g. XX. br. 1.—2.     PDF    TXT 72
broj: 5-6
     
Ing. O. Piškorić
Zemljopis Hrvatske.     PDF    TXT 104
Schwerdtfeger: Die Waldkrankheiten     PDF    TXT 105
Ing. I. Godek
Dr A. Barbey: Die Pappel.     PDF    TXT 105
Ing. S. Frančišković .
Intersylva br. 3.—4. 1943. g.     PDF    TXT 106
Ing. O. Piškorić
Intersylva br. 1., 1944. g.     PDF    TXT 109
Hrvatska šumarska bibliografija     PDF    TXT 110
broj: 1-2
     
 
IZVJEŠĆA O DRUŠTVENOM RADU
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora od 15. siečnja 1944.     PDF    TXT 40
broj: 5-6
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora od 3. travnja 1944.     PDF    TXT 117
Izvještaj nadzornog odbora od 31. svibnja 1944. god     PDF    TXT 120
Obračun primitaka za godinu 1943.     PDF    TXT 121
Obračun izdataka za godinu 1943.     PDF    TXT 122
Razmjera na dan 31. prosinca 1943.     PDF    TXT 123
Stanje imovine i zaklada krajem 1943.     PDF    TXT 124
broj: 7-12
     
Iz Köröškenjijeve zaklade     PDF    TXT 200
Iz Köröškenjijeve zaklade     PDF    TXT 200
broj: 1-2
     
 
NAŠI POKOJNICI
     
† Ing. Nikola Rubčić.     PDF    TXT 39
† Milan Knežević.     PDF    TXT 39
† Ing. Nikola Brkljačić     PDF    TXT 40
broj: 3-4
     
† Ing. Ivan Heim.     PDF    TXT 74
† Ing. Ivan Heim.     PDF    TXT 74
broj: 5-6
     
† Ing. Vladimir Hvorostin.     PDF    TXT 113
† Ing. Vladimir Hvorostin.     PDF    TXT 113
† Stanko Čebašek.     PDF    TXT 113
broj: 1-2
     
 
UPLATA ČLANARINE I PREDPLATE
     
Izkazi o uplati članarine članova HŠD i izkazi o uplati predplate na Hrvatski šumarski list     PDF    TXT 43
broj: 3-4
     
 
PROMJENI U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF    TXT 75
Imenovanja     PDF    TXT 75
Promaknuća     PDF    TXT 76
Premještenja     PDF    TXT 76
Odpusti     PDF    TXT 76
broj: 5-6
     
 
IZPITI
     
Ch.
Stručni šumarski izpit u proljetnom roku 1944.     PDF    TXT 114
Ch.
Stručni šumarski izpit u proljetnom roku 1944.     PDF    TXT 114
broj: 7-12
     
Šn
Stručni šumarski izpit u jesenjem roku 1944.     PDF    TXT 200

                UNDER CONSTRUCTION