broj: 9/1936        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=193609 and arb=1 order by id

 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. V. Koprivnik
Prinudni put po jugoslovenskom Zakonu o šumama.     PDF    TXT 461
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog biologiji velikog tetrijeba.     PDF    TXT 479
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
J. Šušteršić
Šumske štete.     PDF    TXT 499
 
LIČNE VIJESTI.
     
M. Š.
† Ing. A. Sodnik.     PDF    TXT 502
 
PROMJENE U SLUŽBI.
     
d) Umirovljenja:     PDF    TXT     HR 503
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
P. Fukarek
Kroz planine Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT     HR 503
 
LITERATURA: b) Strana
     
O. Piškorić
Tri knjige brazilijanskog ministarstva agrikulture: Os caracteres anatomicos das madeiras, Leis Florestaes dos Estados, Codigo Florestal     PDF    TXT 505

                UNDER CONSTRUCTION