broj: 9/1911        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=191109 and arb=1 order by id

 
     
Redovita XXXV. glavna skupština hrv. slav. šum. društva, obdržavana dne 10. kolovoza 1911. u Zagrebu.     PDF    TXT 337
Napisao B. Kosović
Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav šum. društva u šumu »Draganički lug« zem. zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.     PDF    TXT 342
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Premještenja. — Umro. — † Teodor Basara.     PDF    TXT 350
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik spisan 3. lipnja 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav, šumarskog društva. — Zapisnik XXXV. redovite glavne skupštine hrv.-slav šumarskog društva, obdržavane u Šum. domu, dne 10. kolovoza 1911.     PDF    TXT 353
 
Zakoni i naredbe :
     
Državni ispiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, položeni kod kr. hrv. slav.-dalm. zem. vlade u Zagrebu, priznati su u Bosni i Hercegovini, a apsolventi kr. šumarske akademije u Zagrebu primaju se u bosansko-hercegovačku zemaljsku šumarsku službu.     PDF    TXT 359
 
Različite vijesti:
     
Povjerenstvo za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Prinos zakladi za uzgoj djece šumar, činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Šumarski ravnatelj za Bosnu i Hercegovinu. — Posljedice priznanja ravnopravnosti zagrebačke šumarske akademije sa šumarsko-mjerničkim strukovnim tečajem kr. ug. rudarske i šumarske škole u Selmeczbanyi — Biljevište kod Sv. Mihovila nad Senjem — Nagrade za podignuće i uzgoj gajića na krasu. — Pošumljenja na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova izvedenih u Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1910. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 363

                UNDER CONSTRUCTION