broj: 9-10/1955        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=195509 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Podhorski ing. Ivo
O razmnažanju topola motkama     PDF    TXT 281
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Krpan dr. Juraj
Sušenje drveta kod visoke temperature     PDF    TXT 292
Marinković ing. Branimir
Da li je ispravno određeno vrijeme sječa u mediteranskoj oblasti Dalmacije     PDF    TXT 308
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Dekanić ing. Ivo
Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj     PDF    TXT 315
 
RAZNO
     
Lupert ing. Marija
Prilog izučavanja aerobnih bakterija u biljnim asocijacijama Fagetum abietetosum i Bleehno-abietum Gorskog Kotara     PDF    TXT 333
Strineka ing. M.
Tečaj za primjenu fotogrametrije u šumarstvu     PDF    TXT 340
Andrašić ing. Drago
O nekim lovištima zap. Evrope     PDF    TXT 341
Dobrinčić V.
Šumarija i plaćanje administrativnih i sudskih taksa     PDF    TXT 345
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Špiranec ing. M.
Korištenje podataka inventarizacije privatnih šuma u NRH     PDF    TXT 346
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Stanimirović ing. Jovan
»Ekspresnost« u podizanju šuma     PDF    TXT 347
 
RAZNO
     
Maričić ing. Josip
Lazine u juž. Dalmaciji     PDF    TXT 348
 
KOMEMORACIJE
     
Anić M.
U spomen prof. dr. L. Piccioli-u     PDF    TXT 349

                UNDER CONSTRUCTION