broj: 8/1897        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=189708 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama Petrovaradinske imov. obćine.     PDF    TXT 351
Odgovor na takovu razpravu krapinskog šumara gosp. Gaše Vaca.
Procjena šumskih šteta u privatnih šuma.     PDF    TXT 357
Izvadak iz izvješća kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa. u Senju vrhu tečajem g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnja     PDF    TXT 371
Katekizam za lugare i one, koji se žele lugarskom izpitu podvrći     PDF    TXT 387
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Odlikovanje. — † Grofica Marija Bombelles     PDF    TXT 389
 
Različite viesti:
     
Obćinska i privatna lovišta.     PDF    TXT 390
 
Sitnice:
     
Ciena željezničkim podvlakama u Hrvatskoj, Slavoniji i Bosni. — Bukove podvlake. — Boj izmedju žabe i gujavice.     PDF    TXT 393
Oglas     PDF    TXT 396

                UNDER CONSTRUCTION