broj: 8/1889        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=188908 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Preustrojstvo institucije krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 333
Piše M. Radošević
Žirovina i prodaja svinja u god. 1889./90.     PDF    TXT 349
BONA - BUNIĆ, Marino
Kako da se nabave nova vrela privrede za žiteljstvo hrvatskoga Primorja?     PDF    TXT 355
Naše lugarstvo     PDF    TXT 357
Moguće je Kras pošumiti     PDF    TXT 360
Pismo ispod Velebita     PDF    TXT 362
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora našega družtva. — Češko šumarsko družtvo.     PDF    TXT 365
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba kr. kotar. oblasti u Jaski od 13. lipnja t. g. broj 3604 glede tamanenja škodljivih zareznika. — Odredba kr. županij. oblasti u Ogulinu od 30. prosinca 1888. broj 4894 glede uredjenja pašarinske pristojbe     PDF    TXT 366
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drvlja iz državnih šuma.     PDF    TXT 371
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljen     PDF    TXT 372
 
Sitnice:
     
Materialno stanje lugaru kod državne uprave. — Njeke viesti iz požeške okolice. — Nove žrtve svojega zvanja — Gusjenice u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Lugarskoj udovici podieljena milostinja. — Ustrojenje novih šumarija. — Škvrlj kriješvar. — O stanju šuma u sjevero - američkih sjedinjenih državah. — Piscu članka: „Bilježke s izložbe".     PDF    TXT 373
Oglas dražbe. — Osiečka okružna izložba. — Šumarski pristav. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 379

                UNDER CONSTRUCTION