broj: 8-9/1914        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=191408 and arb=1 order by id

 
     
Piše prof. Alfons Kauders, kr. kot. šumar
Kras i pošumljenje krasa u crikveničkom šumskom kotaru.     PDF    TXT 347
Piše M. Urbani
Može li šumsko drveće primati atmosferski dušik?     PDF    TXT 376
Zakon od 27. III. 1914. kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga članka II. : 1869. sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob ustrojstvu autonomne hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade     PDF    TXT 381
 
Osobne vijesti:
     
† Hugo Grund, kr. šumar, savjetnik — Imenovanja.— Premještenja.     PDF    TXT 386
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav.šumarskog društva, obdržavane 17. travnja 1914. u Šum. domu     PDF    TXT 388
 
Razne vijesti:
     
Pošumljenje Krasa. — Stanje glavnica zemljištnih zajednica pohranjenih u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu koncem godine 1913. — Stanje glavnice mirovinske zaklade šum. činovnika krajiških imovnih obćina. — Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika brodske imovne obćine. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika petrovaradinske imovne obćine. — Stanje glavnice za podupiranje oskudnih pravoužitnika gradiške imovne obćine. — Stanje štipendijalne zaklade Franje Josipa I. brodske imovne imovne obćine. — Stanje glavnice zaklade za promicanje pčelarstva brodske imovne obćine. — Stanje nepotrošivih šumarskih šum. glavnica krajiških imovnih obćina koncem g. 1913 — Izpravak     PDF    TXT 393
Natječaj. — Oglasi.     PDF    TXT 395

                UNDER CONSTRUCTION