broj: 6/1932        pdf (16,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=193206 and arb=1 order by id

 
DENDROMETRIJA
     
Drag. S. Petrović
Oblični brojevi i tablice drvnih masa za crni bor u Morihovu.     PDF    TXT 325
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. A. Panov
O dževerastom javoru u Bosni.     PDF    TXT 353
 
UZGOJ ŠUMA. POŠUMLJAVANJE
     
Ing. I. Španović
Vegetativno pomlađivanje ritskih šuma.     PDF    TXT 359
 
ENTOMOLOGIJA, OBRANA ŠUMA
     
Ing. S. Omanović
Pregled radova na suzbijanju potkornjaka na području direkcije šuma u Sarajevu     PDF    TXT 374
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Ing. M. Lenarčić
Ženevska konferencija glede sanacije svetovne trgovine lesa.     PDF    TXT 380
 
ENTOMOLOGIJA, OBRANA ŠUMA
     
Inž. B. Marić
Još neke opaske iz borbe protiv potkornjaka sa područja šumske uprave Srednje.     PDF    TXT 382
 
LITERATURA b) Strana
     
Prof Dr. Balen
Ing. J. Konšel: Stručny nästin tvorby a pesteny lesü v biologičkem poneti.     PDF    TXT 387
 
LITERATURA a) Domaća
     
Šumsko gospodarstvo imovnih opština     PDF    TXT 390
Autorov ispravak gornjeg prikaza     PDF    TXT 391
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik druge redov. glavne skupštine Beogradske podružnice     PDF    TXT 392
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O izmenama u pravilniku o paušal. putnih troškova     PDF    TXT 393
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice (vidi rubriku zakonodavstvo, politika i administracija)     PDF    TXT 393
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O izmenama pravilnika o služb. odelu     PDF    TXT 394
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O priznanju stručnim licima sa srednješkolskom spremom prava samostalnog upravljanja     PDF    TXT 395
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O personalnoj politici šumarskog osoblja (o bespotrebom kretanju, nepravilnom postavljanju i t. d.)     PDF    TXT 397
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik sastanka radnog odsjeka za privatne šume i unapređenje interesa privatnih šumara     PDF    TXT 399
 
LIČNE VIJESTI
     
D. Hradil
† Bogoslav Hajek.     PDF    TXT 401
P. R.
† Ing. Hugo Sacher.     PDF    TXT 403
† Radislav Kojić     PDF    TXT 405

                UNDER CONSTRUCTION