broj: 6/1896        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=189606 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Priobćio I. Partaš.
O postotku, kojim se ukamaćuju glavnice uložene u šume.     PDF    TXT 205
Šume grada Požege prije 20 godina     PDF    TXT 232
Piše J. K
O škodljivosti djetlića.     PDF    TXT 238
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 241
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Zakoni i normativne naredbe:     PDF    TXT 242
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 247
 
Sa drvara kog tržišta:
     
Sa drvara kog tržišta:     PDF    TXT 248
 
Različite viesti:
     
Vili državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Odgovor g. S. U.     PDF    TXT 248
 
Sitnice:
     
Najbolji način prezimovanja žira. — Množina divljači. — Argon, novi sastavni diel uzduha. — Proslava drveta — Zanimiv lov. — Vriedni seljaci. — Požar. — Mirovina gospodarskih i šumarskih činovnika u Ugarskoj. — Aug. Buchmayer     PDF    TXT 250
Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine 1895.     PDF    TXT 254
Oglas.     PDF    TXT 255

                UNDER CONSTRUCTION