broj: 5/1925        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=192505 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Inž. Stevo Lukač (Sarajevo)
Prodaja po taksi.     PDF    TXT 285
Ing. Antun Jovanovac (Varaždin)
Važnost “normale” kog uređivanja prebornih šuma.     PDF    TXT 288
Dir. Leo Lederer (Zagreb)
Engleske mjere i običaji u trgovini drva.     PDF    TXT 300
Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Grješke drveta.     PDF    TXT 304
Dr. Hufnagl, Prof. Veseli (Sarajevo)
Praktično uređivanje šuma.     PDF    TXT 313
 
Nastava i nauka
     
Orestije Krstić, šumarski inženjer
N. Košanin: Geološki i geografski momenti u razviću flore Južne Srbije.     PDF    TXT 322
 
Zakonodavstvo
     
Ugrenović
Novi Zakon o šumama.     PDF    TXT 326
Dr. Đ. J.
Privredni savet.     PDF    TXT 329
Snabdevanje zemljoradnika drvom i popalom.     PDF    TXT 330
 
Lovstvo
     
Lovačka izložba.     PDF    TXT 332
 
Literatura
     
Ekonomist. - Ing. Ante Ružić: “Zakon o šumama”. - Literatura.     PDF    TXT 337
 
Bilješke
     
Mehaničko obaranje stabala. - Poznavanje našeg šumskog alata. - Liga zemalja Sredozemnog mora.     PDF    TXT 340

                UNDER CONSTRUCTION