broj: 5-6/1986        pdf (12,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=198605 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rauš, Đ. i Vukelić, J. UDK 630*1828 (Betula pendula Roth)
Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju     PDF    TXT 177
Šajković, A. UDK 630*331 021 l (479 13)
Stručno usavršavanje i inventivni rad visokostručnog kadra u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 189
 
IZLAGANJE SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Hofer, M. UDK 630*71 + 674 (497 13)
Mogućnosti razvoja šumskodrvnoprerađivačkog kompleksa SR Hrvatske u razdoblju od 1986. do 1990. godine     PDF    TXT 199
 
STRUČNI ČLANCI
     
Đuričić, I. UDK 630*231 32 (Quercus robur L )
Prilog poznavanju radova na obnovi šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF    TXT 215
 
IUFRO KONGRES 86
     
Maričević, I.
Sjednica IO za pripremu IUFRO Kongresa održana 29.05.1986. u Kuparima     PDF    TXT 225
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Prijedlog obračuna rente u šumarstvu     PDF    TXT 227
Sever, S.
Mjeriteljski vjesnik o radioaktivnosti     PDF    TXT 229
 
OBLJETNICE - IZ PROŠLOSTI
     
Piškorić, O.
Jedno stoljeće Hrvatskog prirodoslovnog društva     PDF    TXT 230
 
IZ SVIJETA
     
Piškorić, O.
Međunarodni skup o drveću i šumi 60 zemalja - U Burkina Faso mijenja se odnos čovjek - drveće - O crnom boru u šumarstvu Francuske - Iz šumarstva Austrije - Uz stoto godište »REVISTE PADURIOR« i o sušenju hrasta u Rumunjskoj     PDF    TXT 232
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
REVISTA PADURILOR, br 4/1985     PDF    TXT 235
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Matić, S.
R. SABADI Ekonomika šumarstva — udžbenik i priručnik     PDF    TXT 237
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 103 godište br 2 i br 3     PDF    TXT 238
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Klepac, D.
Z. MAJCEN i dr Ecologie et dendrometrie dans la sud ouest du Quebec     PDF    TXT 239
Klepac, D.
Z. MAJCEN et al: Composition, structure et rendement des erablieres dans siny secteur de la Region de l Outaouas     PDF    TXT 239
Kraljić, B.
BERIBAK, N. i BIŠĆEVIĆ, A Deutsch-serbokroatisches Wortebuch der Forstwirtschaft .     PDF    TXT 240
 
IZ SAVEZA i ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
     
Zapisnik 91. redovne SKUPŠTINE SAVEZA DITŠDIH održane 24.04.1986. u Vinkovcima     PDF    TXT 241
Zaključci 91. SKUPŠTINE SAVEZA DITŠDIH     PDF    TXT 257
Maričević, I.
Šesta skupština Saveza ITŠIPD Jugoslavije održane 30.05.1986. u Kuparima     PDF    TXT 260
Zapisnik 8. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA ITŠDIH održane 25.05.1986. godine     PDF    TXT 262
Zapisnik 1. sjednice ODBORA za trasiranje i obilježavanje Evropskog pješačkog puta E7—YUH održane 15.05.1986. u Zagrebu     PDF    TXT 264

                UNDER CONSTRUCTION