broj: 5-6/1964        pdf (18,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=196405 and arb=1 order by id

 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Jung F.
Analiza rada kopača panjeva »Caterpillar D-8« kod izvedbe zemljanih radova kroz šumska područja gornjeg Posavlja i usporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine.     PDF    TXT 165
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ziani P.
Uvjeti rentabiliteta rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma na području SR Hrvatske.     PDF    TXT 173
 
ZAKONSKI PROPISI I RJEŠENJA
     
Benić R.
Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog srca kod pragovskih trupčića. (Analiza propisa novog standarda JUS D. D1020-XII 1962.).     PDF    TXT 205
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Horvat A.
Pošumljavanje degradiranih krških površina sjetvom.     PDF    TXT 213
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Spaić J.
Pokusi suzbijanja potkornjaka na alepskom boru metodom prstenovanje.     PDF    TXT 226
 
RAZNO
     
Hanzl D.
Problem šteta od visoke divljači na šumskim površinama.     PDF    TXT 237
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Šulentić F.
Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog Kotara i Like.     PDF    TXT 245
Androić M.
Saradnja među zavodima istorodnih fakulteta. — Koordinacija naučnog rada između fakulteta.     PDF    TXT 263
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
20. sjednica UO Saveza ŠDH     PDF    TXT 269
21. sjednica UO Saveza SDH     PDF    TXT 269
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Majer D.
Primjena ručne preše kod punjenja stabala.     PDF    TXT 269
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Piškorić O.
Jedan primjer rentabilnosti gnojenja starijih sastojina     PDF    TXT 274
Frančišković S.
Simpozijum o parazitarnim bolestima drvlja i o šumskim štetama od insekata     PDF    TXT 275
Frančišković S.
Avion u službi zaštite šuma     PDF    TXT 275
Frančišković S.
Napuštanje pile današnjeg tipa     PDF    TXT 275
Frančišković S.
Pošumljavanje velikih površina pomoću helikoptera     PDF    TXT 276
Frančišković S.
Aerostat u eksploataciji šuma.     PDF    TXT 276

                UNDER CONSTRUCTION