broj: 4-5/1959        pdf (16,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Giordano Guglielmo
Teleferometar i skretne upore     PDF    TXT 81
 
DENDROMETRIJA
     
Markić, M., Špiranec, M., Emrović, B.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu     PDF    TXT 91
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Drndelić M.
Uređivanje šuma na području bjelovarske šumsko-privredne oblasti     PDF    TXT 106
Kolomijcev L.
Taksaciona karakteristika i sastav tipova baranjskih šuma     PDF    TXT 118
Tomaševski S.
Prilog određivanju minimalnih masa poslije sječe u perebirnoj šumi     PDF    TXT 124
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Spajić I.
Prilog poznavanju larvalnog stadija gubara     PDF    TXT 129
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Knežević Đ.
Smreka, šmrca ili omorika?     PDF    TXT 134
 
SAOPĆENJA
     
Simeunović D.
Obrazovanje visokokvalifikovanih stručnjaka za šumarstvo i drvarsku industriju u Francuskoj.     PDF    TXT 142
Ježić M.
O Plitvičkim jezerima.     PDF    TXT 150
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
M. Androić
Prvo savjetovanje o zaštiti šuma saveznog značaja     PDF    TXT 156
M. Androić
XV. Plenum Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije     PDF    TXT 161
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 7/8, 9/12 1958. — Narodni šumar 7/9 _10/12 1958. — Gozdarski vestnik 8/9—10 1958. — Les 6/7, 8, 9, 1958. — Drvna industrija 9/10—11/12 1958.     PDF    TXT 162
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Z. Vajda
Uvođenje suvremenih metoda u borbi protiv šumskih požara u SAD     PDF    TXT 163
M. Anić
Kameev I. E.: Kultura oranžerejnokomnatnih rastenij     PDF    TXT 166
M. Anić
Harlow W. M. and Harrae E. S.: Textbook of Dendrology     PDF    TXT 167
M. Anić
Šobek J.: Ofešak a jeho poštovani     PDF    TXT 167

                UNDER CONSTRUCTION