broj: 3/1933        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=193303 and arb=1 order by id

 
LIČNE VIJESTI.
     
D. Hradil
† Rudolf Erny.     PDF    TXT 161
 
ISKORJŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Rom. Sarnavka
Isticanje dugoročnih ugovora i smanjivanje etata u bosanskim šumama.     PDF    TXT 163
 
OBRANA ŠUMA.
     
Inž. Slobodan Baranac
Sušenje bukovih šuma.     PDF    TXT 178
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Stj. Šurić
Poduzetnička dobit.     PDF    TXT 188
 
LOV.
     
Dr. M. Marinović
Moja posljednja g. ing. Turkalju.     PDF    TXT 189
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA.
     
A. Kauders
Rasprostranjenje i uzgoj šume u području prim. krša Savske banovine.     PDF    TXT 190
 
RAZNO.
     
Prof. ing. A. Kauders
Rasprostranjenje i uzgoj šume u području primorskog krša Savske banovine.     PDF    TXT 190
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Dr. Josip Balen
A. Poskin: Traité de sylviculture, Gembloux - Paris, 1926.     PDF    TXT 203
 
OBRANA ŠUMA.
     
Milan Anić
Još nešto o paši koza u šumama.     PDF    TXT 207
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Rudolf Stepanek: Praktično kunićarstvo     PDF    TXT 207
Vrtni kalendar za 1933. god. Izdalo Hortikult. društvo u Zagrebu     PDF    TXT 207
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
R. Antoljak
Iz Udruženja studenata šumarstva: a) Šumarsko plesno veče.     PDF    TXT 208
Iz Udruženja studenata šumarstva: B) Iskaz priloga dobivenih prigodom zabave     PDF    TXT 209
 
LIČNE VIJESTI.
     
Odlikovanja     PDF    TXT 209

                UNDER CONSTRUCTION