broj: 3/1886        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=188603 and arb=1 order by id

 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Uporaba nauke o čistom prihodu.     PDF    TXT 97
Lov na šljuke.     PDF    TXT 119
Razpravlja Vinko Benak, nadšumar
Šumski prekršaji u šumah područja I. banske imovne obćine.     PDF    TXT 123
Kratki historični pabirci Simeona Pjerotića, knj. bugar. šum. inspektora
Vinko pl. Pjerotić i mletačka šumarska učiona na otoku Korčuli u Dalmaciji.     PDF    TXT 129
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva.     PDF    TXT 138
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje III     PDF    TXT 138
 
Naredbe i zakoni:
     
Okružnica proti okupaciji šumišta za gradilišta. — Odredbe radi palenja vapnenica. — Poljski procjenitelji nemogu cieniti šumske štete.     PDF    TXT 139
 
Lovstvo:
     
Jež u zimi nespava. — Divljačina na trgu. — K upoznanju životoslovja grabežljivaca. — Lovci pozor ! — Lov na vidre u Glogovnici. — Hajke.     PDF    TXT 140
 
Knjižtvo:
     
Magjarska šumarska literatura     PDF    TXT 141
 
Šumsko - redarstvene viesti:
     
K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke u g. 1885. — Šumske štete križevačke imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta II. banske imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta u šumah ogulinske imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta u šumah petrovaradinske imovne obćine.     PDF    TXT 142
 
Raznoliko:
     
Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Ivan Salzer. — Beriva činovničtva državne šumarske uprave.     PDF    TXT 143
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Umrli. — Premještaji i imenovanja.     PDF    TXT 144
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 144

                UNDER CONSTRUCTION