broj: 2/1943        pdf (8,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=194302 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. O. Piškorić
Potreba preustrojstva državnog izpita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 33
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ing. R. Sarnavka
Biljna štavila i štavljenje kože.     PDF    TXT 38
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
Pristup Nezavisne Države Hrvatske Međunarodnom povjerenstvu za drvo     PDF    TXT 55
Međunarodno povjerenstvo za upotrebu drveta     PDF    TXT 55
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
S.
Pristup Nezavisne Države Hrvatske Međunarodnom povjerenstvu za drvo.     PDF    TXT 55
 
KNJIŽEVNOST časopisi
     
Ing. Stj. Frančišković
Intersylva II. godište br. 3. i br. 4. III. godište br. 1. i 2.     PDF    TXT 56
 
POVIEST HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
P.
Filip Šufflay kao šumoposjednik.     PDF    TXT 58
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Izdavanje odpremnih dozvola za ogriev     PDF    TXT 59
Pravo na povišicu za prekovremeni rad     PDF    TXT 59
Kamatna stopa čistog prihoda za 1943. godinu     PDF    TXT 60
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtvo i to: održane dne 7. prosinca 1942.     PDF    TXT 61
 
OSOBNE VIESTI
     
Ing. S. Omanović
Dragutinu Veseliju o njegovom umirovljenju.     PDF    TXT 63
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: prosincu 1942     PDF    TXT 64

                UNDER CONSTRUCTION