broj: 1-2/1985        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=198501 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, D.
25-godišnjica samostalnosti Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 3
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630*651.5 (Quercus robur L.)
Prilog raspravi o dužini ophodnje u šumama hrasta     PDF    TXT 7
Rauš, Đ. i Vukelić, J. UDK 630*174:630*187 (497.13 Zavratnica)
Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE     PDF    TXT 17
Ranogajec, B. UDK (630*96:606—001) 001
Analiza povreda na radu u SŠGO »Slavonska šuma« od 1980. do 1983. godine     PDF    TXT 27
Šojat, M. UDK 631.466.1.001
Proučavanje mikroorganizama tla direktnim biološkim metodama     PDF    TXT 39
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kulaš, J. UDK 630*569
Utjecaj prosjeka na prirast susjednih stabala     PDF    TXT 43
 
IUFRO
     
Orlić, S.
Plan znanstvenih ekskurzija za učesnike XVIII svjetskog kongresa IUFRO     PDF    TXT 47
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Klepac, D.
O sušenju naših šuma (diskusija u JAZU)     PDF    TXT 61
 
RAZNO
     
1985 — godina šume.     PDF    TXT 63
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Lneniček, Z.
Seminar »Aktualno u šumarstvu 84«     PDF    TXT 64
 
PRENIJETO
     
Sindikat radnika u šumarstvu i prerade drveta o sigurnosti na radu     PDF    TXT 70
 
OBLJETNICE I PRIGODNICE
     
Bertović, S.
U povodu 20-godišnjice edicije »Posebna izdanja« i predstavljanje knjige »Ekološko-vegetacijske rejonizacije Bosne i Hercegovine«     PDF    TXT 71
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Bertović, S.
STEFANOVIĆ, V. i dr.: Ekološko-vegetacijska rajonizacija Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 71
 
PRENIJETO
     
Rekli su... (Gojko Slijepčević u »Drvnoj industriji«).     PDF    TXT 79
 
RAZNO
     
Lukić, N.
O visinomjeru »SUUNTO«     PDF    TXT 80
Iz Šumarskog lista 1885:     PDF    TXT 83
 
KNJIGE I ČASOPISI c) Separati
     
Piškorić, O.
D. KLEPAC: Neki rezultati mjerenja prirasta hrasta lužnjaka u Slavoniji tijekom zadnjih 30 godina     PDF    TXT 84
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
ZAŠTITA PRIRODE, br. 36     PDF    TXT 84
Mikloš, I.
Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 25.     PDF    TXT 87
 
IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI
     
ZAPISNIK 3 sjednice Predsjedništva SD SITŠIDI, održane 29.10.1984.     PDF    TXT 89
ZAPISNIK s redovne godišnje skupštine društva ITŠDI Zagreb, održane 07.12.1984     PDF    TXT 93

                UNDER CONSTRUCTION