broj: 7-8/1983        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=198307 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Anić, J., Komlenović, N. UDK 630*232.4:582.475:631.811.2.001 (Pinus silvestris)
Utjecaj različitih oblika fosfora na ishranu biljaka običnog bora (Pinus silvestris)     PDF    TXT 323
Pintarić, K. UDK 630*232 : 582.471:630*422/3.58.001 (Pseudotsuga taxifolia Britt.)
Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika     PDF    TXT 331
Tomašević, A. UDK 630*233:582.47.001 (497.13 Kras)
Rezultati ljetne prakse pokusne sadnje biljaka na našem submediteranskom području     PDF    TXT 347
 
IZ SVIJETA
     
Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U.
Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini     PDF    TXT 361
Piškorić, O.
Stoto godište austrijskog časopisa »Centralblatt für das gesamte Forstwesen     PDF    TXT 379
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Sastanak IUFRO — RADNIH GRUPA IZ GENETIKE (Sensenstein, 06. do 10.09.1982.)     PDF    TXT 380
 
RAZNO
     
Herman, J.
Osvrt na prikaz moje knjige »Šumarska dendrologija«     PDF    TXT 387
Piškorić, O.
O klijavosti brijestovog i čempresovog sjemena     PDF    TXT 387
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Domaći
     
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 50. i 52     PDF    TXT 389
Piškorić, O.
ZAŠTITA PRIRODE, časopis Republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Srbije     PDF    TXT 391
 
KNJIGE I ČASOPISI b) strane
     
Hruška, B.
LESNICKA PRACE, LI (1982) 294,     PDF    TXT 393
Mikloš, I.
SCIENCIA SILVAE SINICAE, vo. 17, 1981.     PDF    TXT 398

                UNDER CONSTRUCTION