broj: 1-2/1976        pdf (16,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=197601 and arb=1 order by id

 
UVODNICI
     
B. Prpić
Šumarski list 1876—1976.     PDF    TXT     HR 5
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
B. Hribljan UDK 634.0.308:634.0.37
Priprema rada i radilišta     PDF    TXT 7
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Z. Kovačić, Z. Maurin UDK 634.0.238 (497.13) : 634.0.176.1 Populus euroamericana
Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini     PDF    TXT 19
N. Segedi UDK 634.0.443.3 (497.13) : 634.0.172.8 Ceratostomella merolinensis Đorđ.
Neka zapažanja o pojavi Ceratostomella merolinensis na području gosp. jedinice »Vrbanjske šume«     PDF    TXT 35
S. Orlić UDK 634.0.232.11:634.0.174.7 Pinus strobus L.
Američki borovac (Pinus strobus L.): za i protiv     PDF    TXT 51
B. Jureša UDK 634.0.48 (497.13) »1950/1974«: 634.0.176.1 Fraxinus, Quercus, Ulmus
Sušenje hrasta, jasena i brijesta u razdoblju 1950—1974. na području ŠG »Hrast«, Vinkovci     PDF    TXT 61
 
RAZNO
     
B. Kolić UDK 634.0.182.3:634.0.111.216:551.52
Određivanje bilansa dugotalasnog zračenja u šumskoj fitocenozi     PDF    TXT 67
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
M. Simunović
Organizacija zaštite šuma od požara na dubrovačkom području     PDF    TXT 74
S. Milković
Raspored kadrova po stručnoj spremi u doznaci stabala za sječu u području raznodobnih (prebornih) šuma u Gorskoj regiji .     PDF    TXT 85
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Hrvatsko novinstvo i »Šumarski list« (Š.l., 1881).     PDF    TXT 86
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
O. Piškorić
Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista     PDF    TXT 87
 
ZNANSTVENI I DRUGI SKUPOVI, SAVJETOVANJA
     
S. Orlić
Simpozij IUFRO, S4.01 i 51.05.05 (Poljska, rujan 1975)     PDF    TXT 97
B. Tkalčić
Radni sastanak šumarskih i lovnih inspektora Hrvatske .     PDF    TXT 99
K. Angelov
VII savezno natjecanje učenika šumarskih škola . . .     PDF    TXT 100
A. Frković
Značenje šuma u zaštiti čovjekove okoline.     PDF    TXT 102
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
A. Frković
Akcija postavljanja umjetnih duplji za ptice     PDF    TXT 103
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
I. Dekanić
Kirigin i dr.: Klimatski podaci Hrvatske.     PDF    TXT 106
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
S. Bertović
Buchtitel: Weltforstatlas     PDF    TXT 107
I. Mikloš
Boletin del Servizio de defensa contra plagas e inspection Fitopatologica     PDF    TXT 108
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 19. sjednice Upravnog odbora SITŠiDH     PDF    TXT 109
 
OBAVIJESTI
     
Nova pretplatna cijena na Šumarski list u 1976. godini     PDF    TXT 111
 
IN MEMORIAM
     
M. Majkić
Ing. Ivan Dorić.     PDF    TXT 112

                UNDER CONSTRUCTION