broj: 3/1942        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=194203 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. A. Horvat
Organizaciji bujičarske službe     PDF    TXT 65
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. Stj. Frančišković
Kritika obračuna normalne drvne zalihe.     PDF    TXT 69
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
Ing. O. Piškorić
Ustrojstvo europskog veleprostora u šumskom i drvnom gospodarstvu.     PDF    TXT 87
 
KNJIŽEVNOST a) domaća
     
Ing. A. Petračić
Ing. A. Perušić: Prilog rješavanju pitanja kultiviranja našeg Krasa.     PDF    TXT 88
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. P. Fukarek
O crnom grabu u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 89
 
BILJEŠKE
     
Pedeseta godištnjica »Županjačkog elaborata«     PDF    TXT 90
 
NEKROLOZI
     
M. I.
Ing. S. Madjarević     PDF    TXT 90
Ing. A. Horvat
Ing. L. Haueise-u.     PDF    TXT 91
 
RAZNO
     
Knjige za Međunarodnu središnjicu za šumarstvo.     PDF    TXT 91
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA
     
Jesenji ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva     PDF    TXT 92
Povjerenstvo za drž. stručni ispit u 1942. godini     PDF    TXT 92
 
RAZNO
     
Obavijest o šumarskom kalendaru     PDF    TXT 92
Obavijest o cijenama posebnih otisaka.     PDF    TXT 92
Opomene     PDF    TXT 93
Opomene     PDF    TXT 93
 
ISKAZ UPLATA ČLANARINE
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate u 1942. godini     PDF    TXT 94
Iskazi o uplati članarine i pretplate u 1942. godini     PDF    TXT 94

                UNDER CONSTRUCTION