broj: 1/1902        pdf (6,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=190201 and arb=1 order by id

 
     
U oči nove godine 1902. — prigodom 25 godišnjice obstanka hrv.-slav. šumarskoga družtva i organa mu „Šumarskoga lista".     PDF    TXT 1
Piše Gašo Vac
Što je šuma (šumsko tlo)?     PDF    TXT 3
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K.
O načinu procjene goriva u našim proredama.     PDF    TXT 21
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K.
Šumska industrija u Marmaroškoj županiji.     PDF    TXT 26
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik XXV. glavne skupštine hrv..-slav. šum. družtva, obdržavane dne 29. prosinca 1901. u Zagrebu. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavanoj dne 3. prosinca 1901.     PDF    TXT 29
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Zakoni i normativne naredbe.     PDF    TXT 33
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 33
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 34
Pitanje?     PDF    TXT 35
 
Različite viesti:
     
Udruga za uvoz američke dužice. — Hoće li šume umjetnimi gnojivi gnojiti. — Eksploatacija šuma Kozare planine u Bosnoj. — Prodajom c. i kr. patrona za lov. — Uredjenje šuma u Bugarskoj. — Naučni tečajevi za praktične gospodare. — Zadnji potres i „Šumarski dom". — Hrvatski šumarski kalendar.     PDF    TXT 36
 
Izkaz uplaćenih članarina.
     
Izkaz uplaćenih članarina.     PDF    TXT 38
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 39

                UNDER CONSTRUCTION