broj: 8/1900        pdf (9,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=190008 and arb=1 order by id

 
     
Priobćio E. Laszowsky
Pravno-povjestni podatci o lovu u Hrvatskoj.     PDF    TXT 439
Piše Mirko Puk, kr. žup, šum. nadzornik
Ocjena tetivnice g. Hajeka.     PDF    TXT 445
Piše Josip pl Aue, kotar. šumar i. o. K.
Kako da stanemo na put šumskim štetama kod imovnih obćina bivše Vojne Krajine?!     PDF    TXT 451
Piše . ć.
Šumska žirovina i žiropaša (rov).     PDF    TXT 466
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja, promaknuća i premještenja. — Umro.     PDF    TXT 480
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv. -slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne 18. lipnja 1900. — Zapisnik sjednice upravljajućeg - odbora hrv.-slav šumarskoga družtva, obdržavane dne 5. srpnja 1900. — Poziv i program za XXIV. redovitu glavnu skupštinu. — Nacrt poslovnika za glavnu skupštinu hrv.- slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 481
 
Različite viesti i sitnice:
     
U koje drveće grom najradje udara? — Ubio dva medvjeda. — Borba izmedju mačke i rode. - Orijaški slavonski hrast. — Seoba miševa. — Radnje oko uredjenja bujica u ličko-krbavskoj i modruško-riečkoj županiji u g. 1899. — Najveća tvornica žigica na svietu. — Zbog uredjenja odnošaja šumovlastnika (drvotržaca) i šumskih radnika. — Ovogodišnji urod žira i šiške. — Kr. šumarska akademija zagrebačka. — Ugarski gospodarski radnici u Njemačkoj. — Za proizvodnju žigica.     PDF    TXT 494

                UNDER CONSTRUCTION