broj: 5/1897        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=189705 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar i upravitelj taxacije,
Način uredjenja redovitog prebornog gospodarenja osobitim pogledom na gorski kotar.     PDF    TXT 197
Priobćio Dianovszky, kr. šumar u Nemcih
O ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja.     PDF    TXT 207
Piše Stankovečki.
Šumski vrt.     PDF    TXT 212
Priobćio J. Partaš.
Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske nastave i njezino sadanje stanje.     PDF    TXT 218
Raspravlja Gašo Vac, krapinski šumar
Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.     PDF    TXT 226
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli.     PDF    TXT 232
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne 25. ožujka 1897. u zgradi Markov trg br. 3. — Potvrda o uplaćenih prinosih podupirajućih članova, te o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 234
 
Sitnice:
     
Proizvodnja odnosno izvoz šumaha iz Crnegore. — Upliv Röntgenovih zraka na drvo. — Karte dopisnice iz drveta. — Uspjeh pašarinske dražbe     PDF    TXT 240

                UNDER CONSTRUCTION