broj: 3/1897        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=189703 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar upr. tax. odiela.
Kubične skrižaljke na stojeću prodaju jelovih stabala.     PDF    TXT 93
Piše V. Benak
Okresivanje listače, sa naročitim obzirom na hrast.     PDF    TXT 110
Piše M. Drnić
Uredjenje ribarstva.     PDF    TXT 113
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanje.     PDF    TXT 128
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane dne 2. prosinca 1896.     PDF    TXT 129
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 131
 
Različite viesti:
     
Poljodjelska i šumarska izložba u Beču. — Praktični tečaj za gospodare i šumare na visokoj školi za zemljoteštvo u Beču     PDF    TXT 133
 
Sitnice:
     
Nova treslovina. — Pošumljenje goljetina u Ugarskoj. — Tamanjenje kunića sa sumpornim ugljikom. — Šumarski činovnici imovne obćine Novo-Gradiške. — Riedka lovina. — Divlji kraci. — Nesreća od hrasta. — Liep dar zooložkom muzeju.     PDF    TXT 133
Pitanja     PDF    TXT 136
Oglasi.     PDF    TXT 137
Poziv na predplatu.     PDF    TXT 140

                UNDER CONSTRUCTION