broj: 1/1897        pdf (8,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=189701 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Razpravlja J. Kozarac.
O uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim periodima obhodnje.     PDF    TXT 1
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
Zemljištne zajednice.     pdf    TXT 15
Na zemaljskoj šumarskoj skupštini predavao Šandor Horvath, kr. ug. nadsavjetnik. Preveo Dianovski.
O preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne nauke.     PDF    TXT 22
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premješteni. — Umirovljenje.     PDF    TXT 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 37
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 40
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 41
 
Sitnice:
     
Unovčenje nekojih použitaka u području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih za godinu 1897. Podizanje voćarstva u Magjarskoj. — Konzerviranje drva. — Schückeov zubčasti klin. — Pogibelj od dima. — Tvrdoća raznoga drveća.     PDF    TXT 43
 
Oglasi:
     
Oglas dražbene prodaje hrastovih stabala     PDF    TXT 45
Hrv. šum. koledar za god. 1897     PDF    TXT 46

                UNDER CONSTRUCTION