broj: 5/1891        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ovogodišnja jubilarna gospodarsko-šumarska izložba     PDF    TXT 193
§ 9. priloga D. šum. zakona.     PDF    TXT 208
Izvjestio B. Gairarda sin, Marseille, 1891.
Osvrt na zakonsku osnovu glede uvedenja nove generalne carinske tarife u Francezkoj na inozemske drvarske proizvode.     PDF    TXT 212
 
Družtvene viesti:
     
Prinos u družtvene svrhe za gradnju šumarskog doma     PDF    TXT 227
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemaljske vlade od 12. ožujka 1891. br. 9.026 o konačnom izpitu na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. — Naredba kr. zem. vlade od 25. ožujka 1891. br. 36.676 ex 1890. glede zaračunanja selitbenih pristojba     PDF    TXT 228
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh prodaje drva u državnih šumama. — Izviešće o trgovini drvom na Rieci mjeseca travnja 1891.     PDF    TXT 236
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena. — Trovanje grabežljivaca.     PDF    TXT 238
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovan je     PDF    TXT 239
 
Sitnice:
     
Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumarske iskrice. — Hrast ubio čovjeka.     PDF    TXT 239
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 240

                UNDER CONSTRUCTION