broj: 10/1958        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=195810 and arb=1 order by id

 
UZGOJ ŠUMA
     
Šafar J.
Osnovna razdioba područja Hrvatske na sjemenarske jedinice.     PDF    TXT 329
Dekanić I.
Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije.     PDF    TXT 339
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
Prof. dr. ing. Andrija Petračić     PDF    TXT 349
Jung A.
Bartol Pleško     PDF    TXT 354
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Hajdin Ž.
4. sjednica Upravnog odbora Šumarskog Društva NRH održan 15. IX. 1958.     PDF    TXT 355
Androić M.
Plenum Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije     PDF    TXT 356
 
IZ ŠUMARSKE SEKCIJE POLJ. ŠUM. KOMORE HRVATSKE
     
Würth M.
Iz sekcije za šumarstvo Polj. šum. Komore Hrvatske     PDF    TXT 358
 
RAZNO
     
Androić M.
Neki podaci o šumarstvu i šumama AKMO     PDF    TXT 358
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Androić M.
Dr. S. Živojinović: Zaštita šuma, Beograd. 1958.     PDF    TXT 362
Knežević Đ.
Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 1—6/1958. — Narodni Šumar 1—9/1958. — Gozdarski vestnik 1—5/1958. — Drvna industrija 1—8/1958.     PDF    TXT 364
Piškorić O.
Priprema publikacija za Savezno savjetovanje o Kršu     PDF    TXT 365
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Benić R.
Krzysik F.: Nauka o drewnie, Warszawa 1957.     PDF    TXT 366
Knežević Đ.
Kad će u proljeće početi serija šum. požara? Nomogram predviđanja opasnosti (Les. hozj. 4/1958.)     PDF    TXT 367

                UNDER CONSTRUCTION