broj: 10/1940        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=194010 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. S. Frančišković
Fotogrametrija u službi taksacije.     PDF    TXT 473
 
ŠUMARSKA PROPAGANDA, POLITIKA, ZAKONODAVSTVO
     
Ing. F. Alikalfić
Šumarski problemi Hercegovine.     PDF    TXT 486
Ing. I. Popović
Primena odredaba iz §§ 34 i 35 Uredbe M. S. br. 472-1936 kod šumskih uprava u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 497
 
SAOPĆENJA, BILJEŠKE, IZVJEŠTAJI
     
Ing. A. Premužić
Naučno putovanje naših šumara po Njemačkoj.     PDF    TXT 503
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik 63. (I.) redovite god. skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 15. VIII. 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 505
 
ISKAZI, POZIVI, PRAVILNICI
     
Pravilnik za izdavanje, uređivanje i administraciju Šumarskog lista     PDF    TXT 520
 
a) domaća
     
Ing. Ivo Čeović: Lovstvo. Književna objava     PDF    TXT 521

                UNDER CONSTRUCTION