broj: 10/1923        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Živio prijestolonasljednik     PDF    TXT 573
Kod Njegovog Veličanstva Kralja na Bledu     PDF    TXT 575
Borba oko dugotrajnih ugovora     PDF    TXT 578
Dr. ing. Karel Šiman
Prodaja drva iz drž. šuma u Potkarp. Rusiji     PDF    TXT 579
Ing. Josef Opletal
Prodaja drva iz drž. šuma u Potkarp. Rusiji     PDF    TXT 587
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Gradišnica ali vražja jama pri Logatcu v Sloveniji     PDF    TXT 593
Fedor T. Radčenko (Nikšič);
Na dnevnom redu     PDF    TXT 603
 
Šumska industrija i trgovina.
     
J. Hajde
Novi izum stroja za obaranje stabala     PDF    TXT 606
M. Marinović
Internacionalna drv. konferencija u Bratislavi     PDF    TXT 608
 
Literarni pregled.
     
Ing. Marinović
Ing. Šivic: Gozdarstvo v Sloveniji     PDF    TXT 609
Dr. Ugrenović
Češka književnost     PDF    TXT 611
Dr Ugrenović
Francuska književnost     PDF    TXT 612
Nove knjige domaće stručne literature     PDF    TXT 612
Agrarna biblioteka II. knjiga inž. M. Gorković: Smernice naše privredne politike     PDF    TXT 613
Adresar industrije drva za kraljevinu S. H. S.     PDF    TXT 614
Književna objava (Ing. Marinović: Šumarstvo Kralj : S. H. S.)     PDF    TXT 615
 
Bilješke.
     
M. Marinović
Prvi doktor šumarstva na našem fakultetu     PDF    TXT 615
Uspomena na prijem J. Š. U. kod Njegovog Veličanstva     PDF    TXT 616
Fotografije s kongresa J. Š. U.     PDF    TXT 616
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika II. redovite glavne skupštine     PDF    TXT 617
Iskaz uplaćene članarine i pretplate u mj. julu za god. 1922. 1923. 1924.     PDF    TXT 625
Iskaz priposlanih priloga fondu za propagandu J. Š. U.     PDF    TXT 626

                UNDER CONSTRUCTION