broj: 10-12/1943        pdf (17,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=194310 and arb=1 order by id

 
OBLJETNICE
     
Dr. M. Anić
O 50-godišnjici smrti hrvatskog učenjaka Ljudevita Vukotinovića.     PDF    TXT 273
 
UZGAJANJE ŠUMA I BOTANIKA
     
Ing. A. Abramović
Pitanje rasa šumskog drveća u Hrvatskoj.     PDF    TXT 275
Ing. A. Abramović
Povećanje proizvodnje uzgojem stabala šumskog drveća izvan šum. površina.     PDF    TXT 277
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ing. R. Sarnavka
O šumskim paužitcima i o njihovom izkorišćavanju.     PDF    TXT 281
 
UZGAJANJE ŠUMA I BOTANIKA
     
Dr M. Anić
Sociologija bilja i njena važnost za šumarstvo.     PDF    TXT 297
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
Ing. A. Abramović
VIII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo.     PDF    TXT 311
 
NEKROLOZI
     
I. H-t
Prof. Dr Reinhold Trendelenburg.     PDF    TXT 314
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA I DRVETA
     
Napori švedskog šumarstva     PDF    TXT 315
Napori švedskog šumarstva     PDF    TXT 315
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
Napori švedskog šumarstva     PDF    TXT 315
 
KNJIŽEVNOST domaća:
     
Stotinke kubnog metra     PDF    TXT 319
 
KNJIŽEVNOST strana
     
J. Köstler: Wirtschaftslehre des Forstwesen     PDF    TXT 319
Dr M. Anić
Dr H. Hesmer - Dr J. Meyer: Waldgräser.     PDF    TXT 320
Dr M. Anić
Dr J. Meyer: Buch der Holznamen.     PDF    TXT 320
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA I DRVETA
     
Stogodišnjica upotrebe drveta za proizvodnju papira     PDF    TXT 321
 
RAZNO
     
Stogodišnjica upotrebe drveta za proizvodnju papira     PDF    TXT 321
Suradnja šumarstva i pčelarstva.     PDF    TXT 321
Dosada izašle Hrvatske norme     PDF    TXT 322
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Zakonska odredba o ovlaštenjima ministru narodnog gospodarstva u pogledu šumskih nekretnina, izvlaštenih po propisima agrarne reforme i u pogledu zemljišnih zajednica     PDF    TXT 322
Do sada izašle Hrvatske norme     PDF    TXT 322
Zakonska odredba po izmjeni § 74. zakona o šumama     PDF    TXT 323
Naredba o promjeni režijskog pravilnika br. 18.000.-38     PDF    TXT 324
Naredba o nadopuni naredbe o paušaliranju putnih troškova državnih službenika     PDF    TXT 324
 
NEKROLOZI
     
Stjepan Prpić     PDF    TXT 325
Ing. Robert Maša     PDF    TXT 325
 
KLUBOVI
     
Odbor Kluba šumara u Banja Luci     PDF    TXT 325
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtvo i to: održane dne 15. studenoga 1943.     PDF    TXT 326
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: kolovozu     PDF    TXT 328
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: rujnu     PDF    TXT 329
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: listopadu     PDF    TXT 330
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA I IZPITI
     
Državni stručni izpit u jesenjem roku 1943     PDF    TXT 331
Državni stručni izpit u jesenjem roku 1943     PDF    TXT 331
Državni stručni izpit u jesenjem roku 1943     PDF    TXT 331

                UNDER CONSTRUCTION