broj: 1/1884        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=188401 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Dr. Gustav Heyer     PDF    TXT 1
Napisao Antun Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik. Preveo J. K.
K pitanju, koja se dobitna mjera i t. d.     PDF    TXT 5
Piše Martin Starčević, šumar u Virju
Nekoliko primjetabah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.     PDF    TXT 9
Saobćuje L. S. po profesoru M. Kunze-u.
Zaokruživaje iznosa kod mjerenja debljine stabala i o tom ovisno uredjenja mjerila promjerka.     PDF    TXT 13
Priobćuje J. J. u J
Postotak odpadaka kod izradbe deblovine.     PDF    TXT 15
Piše Tomo Bogoević. protustavnik.
Selske šume u bivšoj Krajini i njihovo stanje.     PDF    TXT 17
Saobćuje Ivan Marhula, bivši šumarski izvjestitelj u Ključu
Odnošaji šumah o okružju Ključkom u Bosni.     PDF    TXT 20
O točnosti proračunavanju drvne gromade šuma, kod upotrebljivanja načina procjene sa uzor stabli pojedinih razreda drvne punoće.     PDF    TXT 26
Dopis Pavla Knoblocha, šumara na Baniji
Razmatranja u nakanu zemaljske kulturelne zaklade.     PDF    TXT 38
Ka katastralnoj procjeni šuma.     PDF    TXT 40
 
Različite viesti.
     
Na znanje. — Sjednica upravljajućega odbora. — Pitanja i odgovori. — Pitanje I. — Pitanje II. — Pitanje III. — Pitanje IV. — Pitanje V. — Pitanje VI. — Pitanje VII. — Pitanje VIII. — Pitanje IX. — Pitanje X. — Pitanje XI. — Opazka uredničtva. — Unovčenje šumah u Španiji. — Alpinski pašnjaci i kozarstvo. — Abnormalni zec. — Siska u Slavoniji. — Prodaja šumah. Šumska površina u Europi. — Osnova novoga lovnoga zakona. — Stari dub. — Uporaba jasenove kore za zeleno bojadisaje. — Srpsko poljoprivredno družtvo. — O katastru naših šuma. — Hrvatska knjižara za šumarska djela g. G. Neuberga u Križevcih. — Odpor seljački radi predaje prodane šume. — Kr. ugarska šumarska akademija u Schemnitzu. — K organiziciji šumarskih oblastih u Bosni i Hercegovini. — K šumarstvu u Srbiji. — Orlovi i divlje patke. — Ubijeni lugari. — Ubio medjeda. — Šumski požar. — Požar parne pile. — Lugarnica u Topčideru. Internaciolna šumarska izložba. — Lugarnice u Austriji. — Orao, kobac i škvorci. — Lov na medjede. — Uvozna carina na dužice u Španjolsku. — K naredbi od 23. srpnja 1883. br. 2862. — Hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo. — Imenovanja i umirovljenja.     PDF    TXT 41
Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 50

                UNDER CONSTRUCTION