broj: 1-2/1980        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=198001 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B., Golubović, U. UDK 634.04:338.933:634.0.167 Qu robur L
Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Prethodna obavijest     PDF    TXT 3
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Lovrić, N. UDK 634.07:624.2:625.7
Primjena konstrukcionog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema     PDF    TXT 17
 
RAZNO
     
Munjko, I. UDK 539.3:678.5:582.221.9
Utjecaj mikroflore tla i nafte na mehanička svojstva polietilenskih cijevi     PDF    TXT 25
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Pintarić, K., Koprivica, M. UDK 634.02 Larix sp.
Proučavanje oblika i izgrađenosti krošnje ariša (Larix sp.) raznih provenijencija     PDF    TXT 29
 
EKOLOGIJA/FITOCENOLOGIJA
     
Piškorić, O. UDK 581.9 (210.5) (497.13) Qu. ilex i Phillyrea sp.
Prirodno rasprostranjenje zimzelenih listača u gornjem dijelu Hrvatskog primorja     PDF    TXT 45
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Vajda, Z. UDK 634.05:551.52 Qu. robur
Utjecaj klimatskih faktora na rast i zdravstveno stanje naših šuma     PDF    TXT 61
 
AKTUALNO
     
Knežević, L
Investicije u osnovna sredstva u šumarstvu u razdoblju od 1956. do 1978. godine u Jugoslaviji     PDF    TXT 68
Marinković, B.
Semenske plantaže šumskog drveća u Jugoslaviji     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Orlić, S. i Dokuš, A.
Međunarodni simpozij IUFRO, S 3,02—00 — SSSR, rujan, 1979     PDF    TXT 77
 
ŠUMARSTVO STRANIH ZEMALJA
     
Gračan, J.
Šumarstvo u Kini.     PDF    TXT 80
 
RAD FAKULTETA I INSTITUTA
     
Radovanović, Ž.
Izvještaj o radu Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i instituta za šumarstvo Jugoslavije.     PDF    TXT 85
Lukić, N.
Sastanak Sekcije za uređenje šuma Zajednice fakulteta i instituta za šumarstvo i preradu drveta.     PDF    TXT 88
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Vidaković, A.
dr A. TUCOVIĆ: Genetika sa oplemenjivanjem biljaka     PDF    TXT 89
Piškorić, O.
TOPOLA, bilten Jug. nac. komisije za topolu.     PDF    TXT 91
Piškorić, O.
V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske strukture     PDF    TXT 93
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Krstinić, A.
A nyârak es a füzek termeszte se (Uspijevanje topola i vrba u Mađarskoj).     PDF    TXT 94
Piškorić, O.
Revue forestiere française, Nr 6, 1979     PDF    TXT 95

                UNDER CONSTRUCTION