broj: 1-2/1916        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=191601 and arb=1 order by id

 
     
Robert Fischbach (Sa slikom)     PDF    TXT 1
Napisao Ante Kern, kr. zem. šum. nadzornik
Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.     PDF    TXT 5
Piše Matija Grdinić, nadšumar-taksator
Dohodarinski ratni porez i imovne općine bivše Vojne Krajine.     PDF    TXT 48
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanje. — Novi predstojnik šum. odsjeka kr. zem. vlade. — Imenovanja. — Premještenja. — † Julio Anderka. — † Franjo Puches.     PDF    TXT 58
 
Društvene vijesti :
     
Dar literarnoj zakladi. — Dar pripomoćnoj zakladi. — Dar društvenim zakladama. — Utemeljiteljni član.     PDF    TXT 59
 
Različite vijesti:
     
Ispravak. — Ogrjev za državne namještenike     PDF    TXT 60
Objava predsjedništva.     PDF    TXT 60
Oglasi.     PDF    TXT 61

                UNDER CONSTRUCTION