godište: 2013   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2013 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
USPJEŠNO ZAVRŠEN 45. EFNS     pdf     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dževada SOKOLOVIĆ, Dragutin PIČMAN, Ahmet LOJO, Safet GURDA, Muhamed BAJRIĆ, Haris KOLJIĆ UDK 630*383+686 (001)
ODREĐIVANJE OPTIMALNOG PROSTORNOG RASPOREDA MREŽE SEKUNDARNIH ŠUMSKIH PROMETNICA     pdf     HR     EN 7
Gregor BOŽIČ, Mladen IVANKOVIĆ, Lado KUTNAR UDK 630*165+187 (Fagus sylvatica L.) (001)
GENETSKA STRUKTURA SJEMENSKIH SASTOJINA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) S RAZLIČITIH ŠUMSKIH STANIŠTA NA GORJANCIMA/ŽUMBERKU UTVRĐENA METODOM IZOENZIMA     pdf     HR     EN 25
Savo Rončević, Siniša Andrašev, Petar Ivanišević, Branislav Kovačević, Bojana Klašnja UDK 630*537+262 (001)
PRODUKCIJA BIOMASE I ENERGETSKI POTENCIJAL NEKIH KLONOVA CRNE TOPOLE (Populus deltoides Bartr. ex Marsh.) U ODNOSU NA RAZMAK SADNJE     pdf     HR     EN 33
Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Primož Polanc, Miha Krofel, Vedran Slijepčević, Nina Gembarovski, Martina Đurčević, Đuro Huber UDK 630*135+14 (Lynx lynx) (001)
ANALIZA RODOSLOVLJA DINARSKE POPULACIJE RISA (Lynx lynx)     pdf     HR     EN 43
Emanuel Kula, Alena Pešlová, Petr Martinek, Pavel Mazal UDK 630*145.7 (001)
Razvoj gusenica gubara (Lymantria dispar L.) na hranljivom substratu obogačenom dušikom     pdf     HR     EN 51
Jovana PETROVIĆ, Nenad STAVRETOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Ivana JELIĆ, Bojana MIJOVIĆ UDK 630*411+442 (001)
INVAZIVNE BILJNE VRSTE I TRČCI I MRAVI KAO POTENCIJAL NJIHOVE BIOLOŠKE KONTROLE NA PRIMJERU SPOMENIKA PRIRODE "BOJČINSKA ŠUMA" (VOJVODINA, SRBIJA)     pdf     HR     EN 61
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
VELIKI TRSTENJAK (Acrocephalus arundinaceus L.)     PDF 70
Alojzije Frković
KRITIČNO UGROŽENI ČURLIN I DALJE NA METI LOVACA     PDF 71
Marilena Idžojtić
BOTANIČKI VRT U RIMU     PDF 74
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF 78
Vice Ivančević
Franz Bach: Povijest Otočke pukovnije (Otočaner Regiments Geschichte) Zagreb–Otočac 2012. g.     PDF 81
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jelena Kranjec, Andreja Đuka, Tibor Pentek
MEĐUNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE FORMEC 2012 CROATIA "CONCERN, KNOWLEDGE AND ACCOUNTABILITY IN TODAY’S ENVIRONMENT"     PDF 84
Jozo Franjić,Željko Škvorc
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U REPUBLIKU KOREJU     PDF 86
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. Kristijan Tomljanović, dipl. ing. šum.     PDF 95
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Joso Vukelić
Mr. sc. Milan Presečan, dipl. ing. šum.     PDF 97
Hranislav Jakovac
Mr. sc. DAMIR DELAČ, dipl. ing. šum.     PDF 99
Stjepan Posavec
Mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum.     PDF 101
Stjepan Posavec
Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc.     PDF 104
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. prosinca 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF 106
ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE HKIŠDT U 2012. GODINI     PDF 117
 
IN MEMORIAM
     
Davorin Kapec
JOSIP ŠTANFEL (1928–2012)     PDF 118
Ivica Tomić
NADA UIDL (1928–2012)     PDF 119
Ivica Tomić
VLADIMIR LEKO (1937–2012)     PDF 120
Alojzije Frković
Marijan Pavešić Pave (1933–2012)     PDF 121
Đuro Kauzlarić
Mr. sc. Božidar Tomičić (1928–2013)     PDF 122
Vice Ivančević
MARKO VUKELIĆ (1936–2010)     PDF 124
Vice Ivančević
GAJO PETROVIĆ (1927–2011)     pdf 125
broj: 3-4
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
KUDA NAS JE TO DOVELO STRANAČKO KADROVIRANJE I NETRŽIŠNO GOSPODARENJE     pdf     HR     EN 133
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Andrej Rozman, Alen Vajdetič, Jurij Diaci UDK 630*234 (Abies alba Mill.) (001)
ŠUMSKI REZERVAT JELE (Abies alba Mill.) U SEKUNDARNOJ SUKCESIJI NA OPUŠTENIM PAŠNJACIMA POLJANSKE DOLINE U SLOVENIJI     pdf     HR     EN 135
Drago BRUMEC, Črtomir ROZMAN, Marjan JANŽEKOVIČ, Jernej TURK, Štefan ČELAN UDK 630*10+156 (001)
OCJENA RAZLIČITIH SCENARIJA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKE OKOLIŠNE REGULACIJE DEGRADIRANOG ZEMLJIŠTA PRIMJENOM INTEGRIRANIH SIMULACIJA I VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA – STUDIJ SLUČAJA     pdf     HR     EN 147
Athanasios STAMPOULIDIS, Elias MILIOS*, Kyriaki KITIKIDOU UDK 630*23 (Juniperus excelsea M. Bieb.) (001)
REGENERACIJA ŠUMA Juniperus excelsa M. Bieb. U NACIONALNOM PARKU PRESPA U GRČKOJ     pdf     HR     EN 163
Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Snežana Stajić, Vlado Čokeša, Đorđe Jović UDK 630*814+524+537 (001)
MRTVO DRVO U GOSPODARENIM BUKOVIM ŠUMAMA NA PODRUČJU SRBIJE     pdf     HR     EN 173
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Dean Konjević, Zlatko Tomašić UDK 630*156 (Perdix perdix L.)
USPJEH ISPUŠTANJA I PODIVLJAVANJA TRČKE (Perdix perdix L.) IZ UMJETNOG UZGOJA U OTVORENIM LOVIŠTIMA SREDIŠNJE HRVATSKE     pdf     HR     EN 185
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dinka Matošević, Ivana Pajač Živković UDK 630*453+145.7
STRANE FITOFAGNE VRSTE KUKACA I GRINJA NA DRVENASTOM BILJU U HRVATSKOJ     pdf     HR     EN 191
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
ZELENDUR (Carduelis chloris L.)     PDF 206
Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić
OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA     PDF 207
Alojzije Frković
PROMIJENITI NEGATIVAN STAV LJUDI PREMA MEDVJEDIMA     PDF 211
Jozo Franjić
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE     PDF 214
Dragan Prlić
ZNAČAJNE PROLJETNICE SLATINSKIH ŠUMA     PDF 216
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Darko Posarić
Zbilja hrvatskoga šumarstva     PDF 218
 
OBLJETNICE
     
Tatjana Đuričić Kuric
JOSIP KOZARAC – 155. obljetnica rođenja     PDF 220
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. / Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010.     PDF 222
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF 224
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
57. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF 227
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
BRONČANA PLAKETA ŽELJKU KAUZLARIĆU     PDF 231
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Davorin Kajba
Mr. sc. Dragomir Pfeifer     PDF 232
Mario Božić
Mr. sc. Dalibor Tonc     PDF 234
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Tijana Grgurić
SOŽITJE (SUŽIVOT)     PDF 237
Josip Dundović
17. AUSTRIJSKI DANI BIOMASE     PDF 238
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Hranislav Jakovac
45. EFNS – IZVJEŠĆE     PDF 241
Frane Grospić
EKSKURZIJA U LIPOVLJANE PRIGODOM 155. OBLJETNICE ROĐENJA ŠUMARA I KNJIŽEVNIKA JOSIPA KOZARCA     PDF 256
Damir Delač
ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 15. OŽUJKA 2013. god. u prostorijama ŠumarIJE OGULIN, UŠP OGULIN     PDF 258
 
IN MEMORIAM
     
Ivan Hodić
Mr. sc. Marija Tomek, dipl. ing. šum. (1926–2013)     PDF 269
broj: 5-6
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSTVO SA I BEZ NAKNADE ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA     pdf     HR     EN 277
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić UDK 630* 836 (001)
RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA     pdf     HR     EN 279
Branislav Trudić, Marko Kebert, M. Boris Popović, Dubravka Štajner, Saša Orlović, Vladislava Galović, Andrej Pilipović UDK 630* 165
UTJECAJ ONEČIŠĆENOSTI TLA TEŠKIM METALIMA NA KLONOVE TOPOLA IZ SRBIJE     pdf     HR     EN 287
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Behiye Banu BILGEN, Murat ALAN, Yusuf KURT UDK 630* 165
ZNAČAJ EFEKTIVNOG BROJA KLONOVA U KLONSKIM SJEMENSKIM PLANTAŽAMA: KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE ZA SEDAM CRNOGORIČNIH VRSTA U TURSKOJ     pdf     HR     EN 297
M. Georgieva, G. Georgiev, D. Pilarska, P. Pilarski, P. Mirchev, I. Papazova-Anakieva, S. Naceski, P. Vafeidis, M. Matova UDK 630* 453
PRVI NALAZ ENTOMOPHAGA MAIMAIGA (ENTOMOPHTHORALES: ENTOMOPHTHORACEAE) U POPULACIJAMA LYMANTRIA DISPAR U GRČKOJ I REPUBLICI MAKEDONIJI     pdf     HR     EN 307
 
STRUČNI ČLANCI
     
Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Josipa Filipović UDK 630* 43
ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.     pdf     HR     EN 313
Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec UDK 630* 271
DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO     pdf     HR     EN 325
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
JELOVA SJENICA (Parus ater L.)     PDF 334
 
AKTUALNO
     
Vlado Šoštarić
ZAŠTO I DO KADA TAKO?     PDF 335
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
Odjeci 2011. – Međunarodne godine šuma: objavljen Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa u Vinkovcima     PDF 336
Boris Vrbek
Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu     PDF 338
Alojzije Frković
DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK     PDF 339
Milan Glavaš
OPŠTA ENTOMOLOGIJA     PDF 341
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF 345
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Alojzije Frković
SEKCIJA ŠUMARA GORANA UMIROVLJENIKA NA SUSRETU U VRBOVSKOM     PDF 347
Damir Delač
ZAPISNIK 117. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA     PDF 351
 
KORICE
     
Boris Hrašovec
Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma     PDF 361
broj: 7-8
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ZANEMARUJE LI ŠUMARSKA PRAKSA NAČELA POTRAJNOG (ODRŽIVOG) GOSPODARENJA ŠUMAMA?     pdf     HR     EN 365
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan UDK 630*228 + 653 (001)
KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU     pdf     HR     EN 367
Miroslav Balanda, Ján Pittner, Milan Saniga, Ján Jaďuď, Lucia Danková, Marián Ďuriš UDK 630*815 + 612 * (Picea abies L. Karst) (001)
SASTOJINSKA DINAMIKA PRETPLANINSKE ŠUME SMREKE (Picea abies L. Karst) – REZULTAT PRIRODNIH POREMEĆAJA     pdf     HR     EN 379
Dimitrios N. Avtzis and Dinka Matošević UDK 630*453 (001)
EUROPA OSVOJENA U TRENU: PRVI UVID U PRODOR I ŠIRENJE KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Dryocosmus kuriphilus) U SREDIŠNJOJ EUROPI PUTEM MITOHONDRIJSKE DNK     pdf     HR     EN 387
Oto Nakládal, Petr ŠENFELD, Milivoj FRANJEVIĆ, Hana UhlÍková UDK 630*453 (001)
USPOREDBA UČINKOVITOSTI CIJELOSEZONSKOG I STANDARDNOG FEROMONA ECOLURE® U ULOVIMA SMREKINOG PISARA (Ips typographus (L.))     pdf     HR     EN 395
Petra GROŠELJ, Lidija ZADNIK STIRN UDK 630*629 (001)
GRUPNO ODLUČIVANJE U UPRAVLJANJU ŠUMAMA: IZMEĐU KOMPROMISA I KONSENZUSA     pdf     HR     EN 403
 
STRUČNI ČLANCI
     
Alojzije Frković UDK 630*156
LOV I LOVNE PRILIKE U SENJSKOM KOTARU KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA     pdf     HR     EN 411
Mr. Krunoslav Arač
BATOKLJUN (Coccothraustes coccothraustes L.)     pdf     HR     EN 419
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Krunoslav Teslak
Prof. dr. sc. Jura Čavlović: OSNOVE UREĐIVANJA ŠUMA     PDF 420
Dragutin Pičman
Sokolović, Dž., M. Bajrić: OTVARANJE ŠUMA     PDF 423
Alojzije Frković
Fra Crvenka, M.: ŽIVOTINJE U BIBLIJI     PDF 424
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF 425
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić, Daniel Krstonošić
10. SIMPOZIJ EDGG-a (EUROPEAN DRY GRASSLAND GROUP) ZAMOŚĆ (POLJSKA) – OČUVANJE I RESTAURACIJA TRAVNJAKA     PDF 428
Ivan Lukić
INTERFORST 2014. - PREDSTAVLJANJE NADOLAZEĆEG SAJMA U LAUBAUU 4.–5. RUJNA 2013.     PDF 434
 
KORICE
     
Boris Hrašovec
Brijestovi potkornjaci – važni i neizostavni biološki čimbenik širenja holandske bolesti brijesta     PDF 440
broj: 9-10
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
uredništvo
NOVA STRATEGIJA EU ZA ŠUME: ZA ŠUME I SEKTOR KOJI SE TEMELJI NA ŠUMAMA     pdf     HR     EN 445
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ UDK 630*232.3+181.3 (001)
UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.)     pdf     HR     EN 447
Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ UDK 630*431 (Pinus halpensis Mill) (001)
UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA     pdf     HR     EN 461
Jelena Nedeljković, Marko Lovrić, Dragan Nonić, Makedonka Stojanovska, Vaska Nedanovska, Nataša Lovrić, Vladimir Stojanovski UDK 630*899 (001)
UTJECAJ POLITIČKIH INSTRUMENATA NA POSLOVANJE S NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U HRVATSKOJ, MAKEDONIJI I SRBIJI     pdf     HR     EN 473
Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ UDK 630*451+151 (001)
UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE     pdf     HR     EN 487
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Milivoj FRANJEVIĆ UDK 630*453
BIVOLTINOST BUKOVOG DRVAŠA LJESTVIČARA Trypodendron domesticum U HRVATSKIM NIZINSKIM HRASTOVIM SASTOJINAMA JASTREBARSKIH LUGOVA     pdf     HR     EN 495
Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek UDK 630*453
PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ     pdf     HR     EN 499
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
PRUTKA MIGAVICA (Tringa glareolaL.)     PDF 504
Dragan Prlić
CVILIDRETE U ŠUMAMA SLATINE I OKOLICE     PDF 505
 
AKTUALNO
     
Simo Milković
NUŽNE PROMJENE U ŠUMARSTVU HRVATSKE     PDF 507
 
OBLJETNICE
     
Mario Ančić
SVEČANA SJEDNICA POVODOM 115. OBLJETNICE ŠUMARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU     PDF 508
Jozo Franjić
Dr. sc. IVAN TRINAJSTIĆ, prof. emer. – UGLEDNI HRVATSKI I SVJETSKI BOTANIČAR     PDF 519
Alojzije Frković
NACIONALNI PARK RISNJAK – 60. OBLJETNICA OSNIVANJA (1953–2013)     PDF 521
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
PREDSTAVLJANJE KNJIGE ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA NA PRAGU EUROPSKE UNIJE     PDF 527
Alojzije Frković
Vrbek, M., S. Buzjak: LESKA – PRIRUČNIK O FLORI     PDF 529
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
46 EFNS-FINSKA KONTIOLAHTI - 17–23. OŽUJKA 2014. godine     PDF 549
Damir Delač
ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a, održane 19. rujna 2013. god. na području Šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb     PDF 552
Ivica Milković
GOSPODARENJE ŠUMAMA JELE I BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI MACELJ     PDF 556
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
Mr. sc. BRANKO BRADIĆ (1943–2013)     PDF 559
broj: 11-12
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf     HR     EN 565
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić UDK 630*114.1 (001)
USPOREDBA DVIJE METODE PROSIJAVANJA I SEDIMENTACIJE ZA ODREĐIVANJE GRANULOMETRISKOG SASTAVA TLA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA INTERPRETACIJE     pdf     HR     EN 567
Tarik TREŠTIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Azra ČABARAVDIĆ, Ismir MURATAGIĆ UDK 630*412 (001)
UTJECAJ ČIMBENIKA MIKROLOKALITETA NA INTENZITET ZARAZE STABALA OBIČNE JELE BIJELOM IMELOM     pdf     HR     EN 575
Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ UDK 630*431 + 111 (001)
UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA     pdf     HR     EN 583
Matthias KROPF, Gerald HÖLZLER, Rosemarie PARZ-GOLLNER UDK 630 * 152 + 135 (Castor fiber L.) (001)
GENETIČKI DOKAZI O PORIJEKLU DANAŠNJE POPULACIJE EUROPSKOG DABRA (Castor fiber) U DONJOJ AUSTRIJI     pdf     HR     EN 591
Andreas Redin, Göran Sjöberg UDK 630*151 (001)
UTJECAJ DABROVIH BRANA NA DRIFT BESKRALJEŠNJAKA U ŠUMSKIM POTOCIMA     pdf     HR     EN 597
 
STRUČNI ČLANCI
     
Boris Vrbek UDK 630 *114.4
METODA IZRADBE MONOLITA ŠUMSKIH TALA PRIMJENOM EPOKSIDNE SMOLE     pdf     HR     EN 609
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Ždral (Grus grus L.)     PDF 618
Alojzije Frković
JESTIVE GLJIVE NA POŠTANSKIM MARKAMA     PDF 619
 
OBLJETNICE
     
Jozo Franjić
120 GODINA OD ROĐENJA AKADEMIKA IVE PEVALEKA (1893–1967)     PDF 621
Milan Glavaš
HRVATSKA UDRUGA ZA ARBORIKULTURU (HUA) - OSTVARENJA TIJEKOM 10-GODIŠNJEG POSTOJANJA     PDF 625
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Boris Hrašovec
Mr. sc. Andrijana Tadić     PDF 633
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Alojzije Frković
Davor Martić: Sveti Hubert     PDF 635
Joso Gračan
Prikaz zbornika: Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry     PDF 636
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
Osvrt na 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini     PDF 645
Josip Dundović
8. HRVATSKI DANI BIOMASE: Znanstveno-stručni skup "Obnovljiva toplina: ključ za energetski zaokret", Našice, 6. rujna 2013.     PDF 648
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Miroslav Harapin
STRUČNO – TURISTIČKA EKSKURZIJA HŠD-a OGRANAK ZAGREB U LIKU     PDF 653
Damir Delač
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF 654
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
NIKOLA HERLJEVIĆ dipl. ing. šum. (1925–2013)     PDF 663
Vice Ivančević
DAVID KABALIN dipl. ing. šum. (1918–2012)     PDF 664
Vice Ivančević
MILAN GENERALOVIĆ dipl. ing. šum. (1928–2012)     PDF 668

                UNDER CONSTRUCTION