godište: 1993   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1993 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Uloga šuma u održivome razvoju Republike Hrvatske     PDF     HR 5
broj: 9-10
     
Prpić, B.
Kuda i kako dalje s hrvatskim šumama     PDF     HR 359
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.328.1+575.4J001/2 (Alnus L.)
Autovegetativno razmnožavanje nekih vrsta roda Alnus L.     PDF 7
Jurković, M. UDK 630*232.325.001/2 (Ilex aquifolium L.)
Razmnožavanje božikovine (Ilex aquifolium L.)     PDF 17
Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S. UDK 630*375.4+461.001/2
Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva     PDF 23
broj: 3-5
     
Tomašević, A. UDK 630*232.174.7
Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora (Pinus nigra Arn. spp austriaca) i zelene američke duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) na području šumarije Poreč     PDF 93
Brna, J., Nikolandić, Đ., Urošević, B. UDK 639.1 (C. elaphus L.)
Porast trofejne vrijednosti rogova jelena u ograđenim uzgajalištima     PDF 109
Dolenec, Z. UDK 598.2 (197.13)
Kvantitativna struktura zajednica ptica Medvednice, Ivanšćice i Cesargradske gore     PDF 123
broj: 6-8
     
Tomašević, A. UDK 630*232.174.7 (Pinus pinea L.)
Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa     PDF 225
Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V. UDK 630*639.1.492.13 (Ovis ammon musimon Pall)
Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj     PDF 237
broj: 9-10
     
Orlić, S. UDK 630*232 (Pinus strobus L.)
Proučavanje provenijencije američkog borovca (Pinus strobus L.)     PDF 361
Kučinić, M., Sašić, M. i Balen, S. UDK 595.7:591.9 (497.13) (NOCTUIDAE)
Faunističke, ekološke i zoogeografske karakteristike sovice (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA) Gorskog kotara     PDF 369
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Evidencija sječa po uzorcima doznake (Evidencija po godinama sječa)     PDF 383
broj: 11-12
     
Biškup, J. UDK 630*331-5
Radne vrijednosti studenata i šumarskih inženjera     PDF 465
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Kako evidenciji sječa po broju stabala proširiti stupanj informativnosti (Evidencija po godinama sječa)     PDF 33
broj: 3-5
     
Ivo Trinajstić UDK 630*231.5
Problem sukcesije vegetacije na požarištima Alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) u Hrvatskom primorju     PDF 131
broj: 6-8
     
Medvedović, J. UDK 630*232.551.58.002
Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju     PDF 253
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa)     PDF 259
Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Pernar, R. UDK 630*48 »31« (Croatia — Spačva)
Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom bazenu »Spačva«     PDF 281
broj: 9-10
     
Šajković, A. UDK 331.-5:630*
Socijalno-ekologijsko istraživanje šumarske profesije     PDF 403
broj: 11-12
     
Gugić, G. UDK 630*451.1 (497.13)
Utjecaj šumske ispaše pitomih svinja na pomlađivanje nizinskih šuma u Posavini     PDF 475
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Piškorić, O. UDK 630*394.46 (497.13)
Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu     PDF 489
broj: 6-8
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*6592:528.7
Mogućnosti pridobivanja informacija o šumama iz umjetnih zemljinih satelita     PDF 293
Hus, M., Košutić, K. UDK 630*546.7
Gama-spektrometrijska i atomsko-apsorpcijska analiza drva     PDF 309
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 634.09
Alternativne mogućnosti u malim poljodjelskim gospodarstvima — šumarstvo, prerada drva i sporedni šumski proizvodi     PDF 53
Jelačić, D. UDK 674.02
Smanjenje efikasnosti prerade drva uslijed ratnih šteta     PDF 59
broj: 3-5
     
Piškorić, O. UDK 674 + 311.11 (497.13)
Drvnoindustrijska poduzeća u Hrvatskoj 1935. godine     PDF 139
Mikloš, I. UDK 630*91 (65)
Šumarska razglednica iz Alžira     PDF 147
broj: 6-8
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.4 (Salix alba L.)
Kako produžiti jesensku sadnju stablastih vrba u Posavini?     PDF 313
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13)
Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom dijelu Republike Hrvatske tijekom 1992. godine     PDF 319
broj: 9-10
     
Olujić, Z., K1jaković, M. UDK 591.5 (497.13)
Ekocid-oštećenja na fito i zoocenozama Hrvatske     PDF 413
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13)
Uloga Hidrometeorološke službe u organizaciji zaštite šuma u Republici Hrvatskoj prije i za rata     PDF 423
broj: 11-12
     
Benko, M. UDK 630*634.02
Način gospodarenja šumama G. J. »Trakošćan«     PDF 507
Raguž, D., Grubešić, M. UDK 630*639.1 (914/497.13)
Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi     PDF 519
broj: 9-10
     
 
AKTUALNO
     
Klepac, D.
Šumskogospodarska osnova Hrvatske kao uporište za Hrvatsku šumarsku politiku     PDF 440
broj: 11-12
     
Kraljić, B.
Lociranje financijskog (ne)uspjeha i poticajno planiranje zaposlenih u šumarstvu     PDF 543
broj: 9-10
     
 
OSVRTI
     
Ivančević, V.
U povodu završetka postdiplomskog studija Petra Vrgoča     PDF 448
broj: 3-5
     
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj (1793—1857)     PDF 210
Kajba, D.
70. obljetnica obrane Prvog doktorata znanosti na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu     PDF 212
broj: 9-10
     
Bertović, S.
O nekim prirodoznanstvenim i prirodozaštitnim događajima iz Hrvatske prošlosti     PDF 432
broj: 11-12
     
Bertović, S.
Krka — od prirodne rijetkosti do nacionalnog parka (uz 45. obljetnicu prirodozaštitnih djelatnosti)     PDF 527
Ivo Trinajstić
Znanstveni simpozij flora i vegetacija Hrvatske u povodu stote obljetnice rođenja akademika Ive Pevaleka     PDF 531
Piškorić, O.
Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF 534
Meštrović, Š.
Devedesetogodišnjica hrvatskoga NAPUTKA za sastavak gospodarstvenih osnova     PDF 539
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
ZBORNIK O ANTUNU LEVAKOVIĆU     PDF 66
broj: 3-5
     
Osvrt na stručno znanstveni sastanak na Bilogori     PDF 184
Predavanje dr. Jure Medvedovića o indeksima povoljnosti klime održano u Šumarskom domu u Zagrebu     PDF 194
broj: 6-8
     
Komlenović, N.
9. sastanak suradnika »Međunarodnog kooperativnog programa za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forest)« 23. do 26. svibnja 1993. g. u Budimpešti     PDF 325
Knebl, F., uredništvo
Caracas-ka DEKLARACIJA 1992. o parkovima, zaštićenim područjima i budućnosti čovječanstva     PDF 330
broj: 9-10
     
Komlenović, N. i Harapin, M.
8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma     PDF 443
Krauthacker, H., Medvedović, J.
Znanstveno-stručna ekskurzija na Medvednici     PDF 446
broj: 11-12
     
Harapin, M.
Ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma u Helsinkiju     PDF 563
Komlenović, N.
1. ECE-UN/EC sastanak koordinacijske grupe međunarodnog kooperativnog programa o procjeni i praćenju učinka onečišćenja zraka na šume (»ICP-FOREST«)     PDF 566
Medvedović, J.
Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu — izložba izuma     PDF 568
broj: 6-8
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama     PDF 333
Piškorić, O.
Iz Šumarstva Mađarske, Skandinavije i Švicarske     PDF 334
Piškorić, O.
Proizvodnost Vjetrobrana u Sahelu Sengala     PDF 335
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, godište 50—59     PDF 64
broj: 3-5
     
Piškorić, O.
Monografija ŠUME U HRVATSKOJ, Zagreb 1992.     PDF 172
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse Vol. 28. Zagreb 1992.     PDF 177
Piškorić, O.
ZBORNIK radova o ANTUNU LEVAKOVIĆU, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992.     PDF 180
Čampa, L.:     PDF 182
broj: 6-8
     
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse Vol. 29—1993. g.     PDF 338
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 27, Br. 1—1992.     PDF 338
Piškorić, O.
Dvije knjige izdavača INRA     PDF 340
Piškorić, O.
Iz Gozdarskog vestnika     PDF 340
broj: 9-10
     
Piškorić, Oskar
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Posebno izdanje 4, Zagreb 1993.     PDF 450
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 27. Broj 2—1992.     PDF 452
Piškorić, O.
Umberto Colombe: ŠUMA: Njezino značenje za okoliš, različitost biosfere i gospodarstvo (L´ Italia forestale e montana, 1993. Nr. 3)     PDF 454
broj: 11-12
     
Klepac, D.
Mirko Vidaković: ČETINJAČE, MORFOLOGIJA I VARIJABILNOST, Zagreb 1993. str. 741, 463 slike većinom u boji, izdavači: Grafički zavod Hrvatske i »Hrvatske šume«.     PDF 551
Neff, M.
Šumarska sociologija dr. Josipa Biskupa     PDF 551
Piškorić, O.
Iz Agronomskog glasnika br. l—2 i 3/1993.     PDF 552
Bertović, S.
TUEXENIA, Miteilungen der Floristisch — sociologischen Arbeitsgemeinschaft, Neue Serie Nr. 12 Gottingen 1992.     PDF 554
Tomanić, S.
Iver Samset: Rješenje problema resursa prirodnom tehnikom transporta drva (Naturens egen transportteknikk loste et ressursproblem)     PDF 557
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 97. Skupštine HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA     PDF 74
Priopćenje o savjetovanju povodom 200. obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF 88
Obavijest o PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST za 1993. g.     PDF 88
broj: 3-5
     
Tomanić, S.
Europski i šumarski institut     PDF 107
ZAPISNIK 25. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 197
PISMO UNPROFORU     PDF 207
Obavijest o savjetovanju, povodom 200. obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF 210
Nagrada Josip Juraj Strossmajer za djelo »Hrvatske šume«     PDF 212
Majer, Z.
Nostalgija za šumama i Dunavom     PDF 213
broj: 6-8
     
ZAPISNIK 26. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 342
broj: 9-10
     
ZAPISNIK 27. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 456
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 28. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 570
ZAPISNIK 29. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 574
Literarno veče Nikole Segedi     PDF 577
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
IVAN SAMARŽIJA, Šumarski tehničar (1934—1992.)     PDF 86
broj: 3-5
     
Živković, V.
BOŽIDAR MAĆEŠIĆ, dipl. inž. šum. (1917—1993.)     PDF 220
broj: 6-8
     
Komlenović, N. i Gračan, J.
ANTE LOVRIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 350
Poštenjak, K.
BORIS REGENT, dipl. inž. šum.     PDF 352
Vojt, P.
IVAN HRSKA, dipl. inž. šum.     PDF 354
Babić, V.
ZVONKO PARAĐIKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 355
broj: 11-12
     
BRANKO JINDRA, dipl. inž. šum.     PDF 580
Maurin, Z.
MATIJA MATEŠIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 581
Mrzljak, I.
IVO SERTIĆ, dip. inž. šum.     PDF 582
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF 52
U nekoliko redaka     PDF 58
broj: 3-5
     
U nekoliko redaka     PDF 130
U nekoliko redaka     PDF 138
U nekoliko redaka     PDF 162
broj: 6-8
     
U nekoliko redaka     PDF 236
U nekoliko redaka     PDF 308
U nekoliko redaka     PDF 318
broj: 11-12
     
U nekoliko redaka     PDF 518
broj: 6-8
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF 329
Iz Šumarskog lista     PDF 336

                UNDER CONSTRUCTION