godište: 1986   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1986 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 7-8
     
 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Naši jubileji u svjetlu XVIII IUFRO Kongresa     PDF     HR 273
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Rastovski, P. UDK (630*232 4 582 47 631 811 9) 001
Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje tri vrste četinjača     PDF 5
Kraljić, B. UDK 630*671 339 233 21
Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma nakon izlaska novog Zakona o šumama     PDF 15
broj: 5-6
     
Rauš, Đ. i Vukelić, J. UDK 630*1828 (Betula pendula Roth)
Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju     PDF 177
Šajković, A. UDK 630*331 021 l (479 13)
Stručno usavršavanje i inventivni rad visokostručnog kadra u šumarstvu SR Hrvatske     PDF 189
broj: 9-10
     
 
PRETHODNA PRIOPĆENJA
     
Segedi, N. UDK 630*181 l 582 61 (497 13) Fagus sylv. L.
Prilog poznavanju rasprostranjenja bukve (Fagus sylvatica L.) u šumama Spačve     PDF 413
Ranogajec, B.
Utjecaj radnog staža u šumarstvu na radnu uspješnost proizvodnih radnika     PDF 429
 
ZNANSTVENI IZVJEŠTAJ
     
Dimitrov, T i Jurčec, V. UDK 630*431 l »45« (498 13)
Izvanredne meteorološke prilike i šumski požari na Jadranu u 1985. godini.     PDF 453
broj: 3-4
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ljuljka, B. UDK 630* 378 094 »31 2«
125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj     PDF 95
broj: 7-8
     
Prpić, B. UDK 630* 581 (497 13) »31«
Ekologija šuma, razvoj i primjena     PDF 279
Komlenović, N. UDK 630* 581 l + 581 13 (497 13) »31«
Fiziologija i ishrana šumskog drveća te ekofiziologija     PDF 283
Krstinić, A. UDK 630*581 6 + 581 16 (497 13) »31«
Historijat i sadašnje stanje razvoja šumarske botanike, dendrologije i genetike sa oplemenjivanjem šumskog drveća     PDF 303
Matić, S. UDK 630*2 (497 13) »31«
Sadašnje stanje i povijest razvoja uzgajanje šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske     PDF 307
Androić, M. UDK 630*4 (497 13) »31«
Razvoj i sadašnje stanje zaštite šuma     PDF 313
Pranjić, A. UDK 630*95 + 630*5 (497/13) «31«
Uređenje i izmjera šuma     PDF 319
Bojanin, S. UDK 630*8 (497 13) »31«
Stanje i razvoj iskorišćivanja šuma u SR Hrvatskoj     PDF 323
Ivančević, V. i Piškorić, O. UDK 630*233 (497 13) »31« (Kras)
Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas     PDF 333
Frković, A. UDK 631 9 (497 13) »31«
Lovstvo     PDF 349
Piškorić, O. UDK 630* (091) (497 13)
Pogled u prošlost šumarstva Hrvatske     PDF 363
broj: 5-6
     
 
IZLAGANJE SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Hofer, M. UDK 630*71 + 674 (497 13)
Mogućnosti razvoja šumskodrvnoprerađivačkog kompleksa SR Hrvatske u razdoblju od 1986. do 1990. godine     PDF 199
broj: 9-10
     
Gračan, J. UDK 630*061 6/7 »311«
Razvoj šumarskog instituta Jastrebarsko     PDF 435
Harapin, M. UDK 630*061 6 7 »31«
40 godina znanstvenog rada Šumarskog instituta Jastrebarsko     PDF 447
broj: 11-12
     
Tomanić, S. UDK 630*68 681 14
Utjecaj mikrokompjutera na sistem planiranja i organizacije u šumarstvu     PDF 509
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tomičić, B. UDK 630*3
Razvoj mehanizacije, tehnologije i organizacije rada u iskorišćivanju šuma u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« Bjelovar     PDF 29
Ziani, P. UDK 630*268 636 3
Novi aspekti problema uzgoja divljih koza     PDF 45
broj: 5-6
     
Đuričić, I. UDK 630*231 32 (Quercus robur L )
Prilog poznavanju radova na obnovi šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF 215
broj: 11-12
     
Mayer, B. UDK 502 7 630*29 631 811 9 (492 + 497 1)
Dostignuća u zaštiti okoline preko zaštite voda, primjena mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u šumarstvu Nizozemlske s osvrtom na stanje kod nas     PDF 519
broj: 1-2
     
 
IUFRO KONGRES 86
     
Orlić, S.
Sastanak voditelja ekskurzija IUFRO     PDF 59
broj: 5-6
     
Maričević, I.
Sjednica IO za pripremu IUFRO Kongresa održana 29.05.1986. u Kuparima     PDF 225
broj: 11-12
     
Tomanić, S.
Šumarske znanosti u službi društva - XVIII svjetski kongres IUFRO     PDF 529
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Dva dokumenta o zaštiti šuma od požara     PDF 61
broj: 5-6
     
Heski, T.
Prijedlog obračuna rente u šumarstvu     PDF 227
Sever, S.
Mjeriteljski vjesnik o radioaktivnosti     PDF 229
broj: 3-4
     
 
OBLJETNICE - IZ PROŠLOSTI
     
Lukić, N.
Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj     PDF 105
Piškorić, O.
Proslave 25 i 50 godišnjice rada Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF 133
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Jedno stoljeće Hrvatskog prirodoslovnog društva     PDF 230
broj: 9-10
     
I. U.
Proslava 40 godina rada Šumarskog instituta Jastrebarsko     PDF 467
broj: 11-12
     
Klepac, D.
Znanstveni skup Josip Kozarac književnik i šumar, Vinkovci 19 i 20 prosinca 1986 u povodu 80-godišnjice smrti     PDF 545
Piškorić, O.
Bibliografija nekrologa o Josipu Kozarcu     PDF 546
broj: 3-4
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Lukić, N.
Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj     PDF 105
broj: 11-12
     
Kalafadžić, Z.
Inventarizacija i nadzor ugroženih šuma na Konferenciji IUFRO S4 02 i S6 05 1985 u Zürichu     PDF 549
Klepac, D.
Seminar o planiranju i gospodarenju u parkovima prirode, Venzone (Ud), Italija 5—6—7 studenoga 1986     PDF 554
Piškorić, O.
Kolokvij o bukvi u Slavonskoj Požegi 1985     PDF 555
Frković, A.
Sedma međunarodna konferencija o istraživanju i gospodarenju medvjedima     PDF 556
broj: 9-10
     
 
SUSRETI
     
Mikloš, I.
Ekskurzija katalonskih šumovlasnika kroz Jugoslaviju     PDF 470
broj: 11-12
     
 
IZ RADNIH ORGANIZACIJA
     
30 godina Drvnoindustnjskog kombinata »Spačva«     PDF 561
Angelov, K.
18. savezno natjecanje srednjih šumarskih škola Jugoslavije u Kavadarcima 1986. godine     PDF 562
broj: 1-2
     
 
IZ SVIJETA
     
Hruška, B.
Iz Skandinavskih zemalja     PDF 73
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Međunarodni skup o drveću i šumi 60 zemalja - U Burkina Faso mijenja se odnos čovjek - drveće - O crnom boru u šumarstvu Francuske - Iz šumarstva Austrije - Uz stoto godište »REVISTE PADURIOR« i o sušenju hrasta u Rumunjskoj     PDF 232
broj: 9-10
     
Iz šumarstva Austrije     PDF 434
Iz šumarstva Njemačke i Kanade     PDF 469
Piškorić, O.
O šumarstvu Novog Zelanda     PDF 472
Piškorić, Oskar
Iz šumarstva Francuske: Da li će kuća od drva biti izlaz...     PDF 473
U nekoliko redaka     PDF 474
U nekoliko redaka     PDF 474
broj: 1-2
     
 
TEHNIČKE NOVOSTI
     
Lukić, N.
Sistem »Digitalpositiometar« — nova mogućnost očitavanja godova     PDF 69
Hruška, B.
Iz Skandinavskih zemalja     PDF 73
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
S. KOLAREVIĆ Šume SR Srbije — fotomonografija     PDF 74
Abony, I.
VIŠE AUTORA: A fagazdasag okonomiai alapjai     PDF 75
Abony, I.
VIŠE AUTORA: A fagazdasagi vallatok okonomiai alapjai     PDF 78
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol 23, Zagreb, 1985     PDF 138
Golubović, U.
V. PAVLEK i P. PAVLEK: Problem stabilizacije i razvoja poljoprivrede     PDF 140
Lukić, N.
JAN JENIK: Veliky obrazovy atlas lesa     PDF 147
broj: 5-6
     
Matić, S.
R. SABADI Ekonomika šumarstva — udžbenik i priručnik     PDF 237
Klepac, D.
Z. MAJCEN i dr Ecologie et dendrometrie dans la sud ouest du Quebec     PDF 239
Klepac, D.
Z. MAJCEN et al: Composition, structure et rendement des erablieres dans siny secteur de la Region de l Outaouas     PDF 239
Kraljić, B.
BERIBAK, N. i BIŠĆEVIĆ, A Deutsch-serbokroatisches Wortebuch der Forstwirtschaft .     PDF 240
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO (1945—1985)     PDF 475
Piškorić, O.
Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini 1878—1918 i tri druga rada BRANISLAVA BEGOVIĆA     PDF 476
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
VIŠE AUTORA: Šume i prerada drveta Jugoslavije     PDF 566
Sabadi, R.
D. TONKOVIĆ: Stari slavonski hrastici     PDF 569
Piškorić, O.
VIŠE AUTORA: Kolokvij o bukvi     PDF 570
Piškorić, O.
D. BURA et al: Fertil Pot     PDF 571
Piškorić, O.
VIŠE AUTORA: LARUS     PDF 572
Piškorić, O.
H. SCHUTZENHOFER: Insektenspuren an berindeten Nadelholz     PDF 574
Piškorić, O.
H. SCHUTZENHOFER: Insektenspuren an berindeten Nadelholz     PDF 574
broj: 5-6
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
REVISTA PADURILOR, br 4/1985     PDF 235
Piškorić, O.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 103 godište br 2 i br 3     PDF 238
broj: 9-10
     
Mikloš, I.
PRIRODA, br 1—10 šk god 1985/86     PDF 478
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estancional central de Ecologia, br 27 i br 28     PDF 479
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA i ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
     
Zapisnik sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA DITŠDIH održane od 23. XI 1985.     PDF 82
broj: 3-4
     
Zapisnik sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA ITŠDIH održane 19. veljače 1986.     PDF 150
Zapisnik 3. sjednice Predsjedništva DRUŠTVA ITŠDI Zagreb održane 17.12.1985.     PDF 161
Visoko priznanje Prof. dr. MILANU ANDROIĆU     PDF 163
Prva nagrada romanu »Fiumanka« Srećka Cuculića     PDF 163
broj: 5-6
     
Zapisnik 91. redovne SKUPŠTINE SAVEZA DITŠDIH održane 24.04.1986. u Vinkovcima     PDF 241
Zaključci 91. SKUPŠTINE SAVEZA DITŠDIH     PDF 257
Maričević, I.
Šesta skupština Saveza ITŠIPD Jugoslavije održane 30.05.1986. u Kuparima     PDF 260
Zapisnik 8. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA ITŠDIH održane 25.05.1986. godine     PDF 262
Zapisnik 1. sjednice ODBORA za trasiranje i obilježavanje Evropskog pješačkog puta E7—YUH održane 15.05.1986. u Zagrebu     PDF 264
broj: 9-10
     
Tomek, R.
Proslava 30 godina rada Šumarskog društva u Koprivnici     PDF 482
Vilček, E.
Članovi Šumarskog društva Zagreb u industriji »BILOKALNIK« i u šumi REPAŠ     PDF 492
broj: 11-12
     
Zapisnik 9. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SDITŠDIH održane 28.10.1986.     PDF 579
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Klepac, D.
Prof. dr. Dionizije ŠVAGELJ     PDF 87
broj: 3-4
     
Savez DITŠDIH
Rudolf ANTOLJAK, dipl. inž.     PDF 165
Špoljarić, V.
Antun — Tuna FERIĆ, dipl. inž.     PDF 169
broj: 9-10
     
Tomek, R.
Vinko ŠKORJANEC, dipl. inž.     PDF 497
Frković, A.
Vladimir HILAK, dipl. inž.     PDF 498
M. M.
Mirko PAVIĆ, dipl. inž.     PDF 500
broj: 11-12
     
Klepac, D.
Ivo NAVRATIL, dipl. inž. — najstariji taksator Hrvatske     PDF 583
Komlenović, N.
Mr. Milan BUBNJEVIĆ, dipl. inž.     PDF 584
Dr. Vraneš — ing. Živković
Tomislav ŠPALJ, dipl. inž.     PDF 586
Šarčević, S.
STJEPAN SRNIĆ, dipl. inž.     PDF 587
Šarčević, S.
ZLATKO KAJTAR, dipl. inž.     PDF 588
Piškorić, O.
Prof. dr. Rikard ERKER, dipl. inž.     PDF 589
Piškorić, O.
Božo ŠARLER, dipl. inž.     PDF 590
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
"Vjesnik"
Prenijeto iz dnevnika »Vjesnik«     PDF 67
broj: 3-4
     
Iz Šumarskog lista     PDF 159
U nekoliko redaka     PDF 164
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Knjiga pjesama Antuna VRGOČA »Opekline samoće«     PDF 496

                UNDER CONSTRUCTION