godište: 1984   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1984 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Krnjak, T.
Godina provođenja Zakona o šumama     PDF 3
broj: 5-6
     
Horvatinović, S.
Uloga i zadaci Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije od 88. do 90. skupštine.     PDF 199
broj: 11-12
     
Bojanin, S.
Visoko priznanje prof. dr ROKI BENIĆU za njegov uspješan znanstveni i pedagoški rad     PDF 489
Kalafadžić, Z.
Visoko priznanje prof. dr ZDENKU TOMAŠEGOVIĆU, pioniru primjene fotogrametrije i fotointerpretacije u našem šumarstvu     PDF 493
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*45:595.7.001 (Psyllopsis fraxini)
Jasenova lisna buba (Psyllopsis fraxini)     PDF 9
Štromar, Lj. i Dolenec, Z. UDK 582.2 : 591.5.001 (497.13)
Stari hrastovi lužnjaci, Quercus robur L., kao ekološke niše za predstavnike ornitofaune na užem dijelu Hrvatskog zagorja     PDF 17
 
IDEJE I PRIJEDLOZI
     
Nikola Mrvoš
Primjena superlakih aviona za otkrivanje šumskih požara     PDF 56
broj: 3-4
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kovačić, Đ. i Krstinić, A. UDK 630* 232.4.001 (Salix alba L.)
Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja     PDF 107
Spirovski, J. UDK 630*176 : 631.483.001 (Quercus sp.)
Utjecaj svojstava tla na kemijski sastav lišća nekih vrsta hrastova     PDF 117
broj: 5-6
     
Orlić, S. UDK 630*236 : 630*561.1 : 630*174.7 (Pinus silvestris L.)
Preživljenje i rast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različite starosti (II)     PDF 209
Križanec, R. UDK 630* 95 : 630* 56 (Abies alba Mill.)
Postojanost vremena prijelaza jele u višim jedinicama prostorne podjele     PDF 213
broj: 7-8
     
Bičanić, N. UDK 630* 007
Samoupravno informiranje u šumarstvu     PDF 311
broj: 9-10
     
Mayer, B. i Komlenović, N. UDK 630*237.2,001/2 (Pinus strobus)
Pozitivan utjecaj hidromelioracija na suzbijanje sušenja američkog borovca     PDF 383
Matić, S. UDK 630*231 : 630*18.001/2
Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prirodnih šuma     PDF 391
Križanec, R. UDK 630*525.5 : 630*221
Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama     PDF 399
Golubović, U. UDK 630* 641 : 630* 44.001/2
Istraživanja ekonomskih posljedica truljenja i bonificiranja bjelike pri sušenju hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u šumama SR Hrvatske     PDF 413
broj: 11-12
     
Jurković, M. UDK 630*232.328.1 (Syringa vulgaris L.)
Prilog izučavanju vegetativnog razmnožavanja jorgovana (Syringa vulgaris L.)     PDF 497
broj: 3-4
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Lovrić, N. UDK 630*383.1
Gradnja i sigurnost prometa na šumskim cestovnim prometnicama     PDF 155
broj: 5-6
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630*187 (497.13)
Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj granici Balkanskog poluotoka     PDF 225
Androić, M. i Harapin, M. UDK 630*187 (497.13)
Neki najvažniji štetnici šimšira (Buxus sempervirens L.)     PDF 239
broj: 7-8
     
Klepac, D. UDK 630*95 (NP »Plitvička jezera«)
Principi uređivanja šuma Nacionalnog parka "Plitvička jezera«     PDF 319
broj: 11-12
     
Glavaš, M. UDK 630*443 : 582.6
Ceratocystis (Ophiostoma) gljive na hrastovima     PDF 505
broj: 3-4
     
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Rauš, Đ. UDK 603*907 (NP »Risnjak«)
Znanstveni značaj Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF 147
broj: 11-12
     
Meštrović, Š. UDK 630*907 : 796.5.002/3
Parkovi u funkciji razvoja turističke privrede     PDF 515
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Drndelić, M. UDK 630*95 (093)
Gospodarska jedinica Virovitička Bilo gora u razdoblju od 1951. do 1981.     PDF 23
broj: 9-10
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 Primorje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na području priobalnog krša tijekom 1983. godine     PDF 427
broj: 11-12
     
Hrka, J. UDK 635.85.003 (Tuber sp.)
Općenito o tartufima, njihovim prirodnim nalazištima i uzgoju na umjetni način     PDF 523
broj: 3-4
     
 
IUFRO
     
Program rada Republičkog organizacionog odbora SR Hrvatske za pripreme XVIII svjetskog IUFRO kongresa     PDF 163
Buckman, R.
Poruka o IUFRO Kongresu u Ljubljani     PDF 175
broj: 9-10
     
Klepac, D.
Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje«, IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.     PDF 455
broj: 11-12
     
Vondra, V.
Pripreme za nastup na XVIII kongresu IUFRO     PDF 537
Lukić, N.
Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji     PDF 564
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Svilar, M.
Dileme: Koze ili šume     PDF 337
Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A.
Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske     PDF 341
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Provođenje Zakona o šumama za šume na kojima postoji pravo vlasništva     PDF 447
broj: 11-12
     
 
PORTRETI
     
Vladisavljević, S.
Dr Vaso Vučković, dipl. inž. šum.     PDF 539
Vladisavljević, S.
Povodom članka »O početku Pančićeva službovanja u Srbiji«     PDF 548
broj: 1-2
     
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Među nama i oko nas     PDF 61
broj: 9-10
     
Bedžula, D.
Među nama i oko nas (2)     PDF 450
broj: 7-8
     
 
IZ ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Petrović, F.
Ekskurzija članova SITŠDI Zagreb na područje OOUR-a »Šumarstvo« u Jastrebarskom     PDF 364
Strineka, M.
Stručna ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb na područje Šumskog gospodarstva Sisak     PDF 369
broj: 9-10
     
Bedžula, D.
Uvođenje motornih pila na području Šumskog gospodarstva »HRAST« Vinkovci od 1961. do 1963. godine     PDF 451
broj: 11-12
     
 
GRAĐA ZA POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Piškorić, O.
Dokumenti o osnivanju Uprava za pošumljavanje i meloraciju krša     PDF 568
broj: 9-10
     
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Mikloš, I.
Bilješke s Cipra     PDF 457
Piškorić, O.
Ostvarivanje dugoročnog plana pošumljavanja u Velikoj Britaniji     PDF 471
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Šumarstvo Evrope, Jučer — danas i sutra     PDF 560
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Lukić, N.
Državni rezervat prirode »BOKY«     PDF 86
Böhm, D.
Kisele kiše — gorući svjetski problem     PDF 88
Hanzl, D.
Austrijski šumari o zaštiti prirode od imisija u 1983. godini     PDF 91
broj: 3-4
     
Böhm, D.
Proslava 30-godišnjice Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF 176
Nužnost razumijevanja javnosti i njezine podrške zaštiti prirode (prema R. Dickenson-u)     PDF 178
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Simpozij EKOFILM ´84.     PDF 456
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Krpan, A.
17. međunarodni simpozij »Mehanizacija u iskorišćivanju šuma«     PDF 73
Piškorić, O.
Uloga šuma u gospodarskom životu naroda     PDF 83
broj: 9-10
     
Klepac, D.
Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje« IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.     PDF 455
Piškorić, O.
Simpozij EKOFILM ´84     PDF 456
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Šumarstvo Evrope — jučer (danas) sutra     PDF 560
Lukić, N.
Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji     PDF 564
Lukić, N.
Sastanak Sekcije za uređivanje Šuma Zajednice Šumarskih fakulteta i Šumarskih instituta SFRJ     PDF 565
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA II izdanje, 2. svezak     PDF 96
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA u teoriji i praksi     PDF 179
Vidaković, M., Benčat, F.
Atlas raširenja egeota drvenastog bilja u Slovačkoj i rajonizacija njihova uzgoja     PDF 184
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Zbornik radova povodom jubileja AKADEMIKA PAVLA FUKAREKA     PDF 244
Piškorić, O.
HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, knjiga I A-Bi     PDF 249
Lukić, N.
ZÖHRER F.: Forstinventur. Ein Leitfaden für Studium und Praxis     PDF 251
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
CIVIDINI, R.: Technologia forestale     PDF 346
Pintarić, K.
ZEKIĆ, N.: Korovi u šumarstvu i njihovo suzbijanje     PDF 348
Piškorić, O.
VASIĆ, M.: Zaštita šuma od požara     PDF 349
Hanzl, D.
ZL. LISJAK: Uzgoj gljiva.     PDF 351
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, god. XXIX, br. 2.     PDF 100
broj: 5-6
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estancion central de Ecologia, br. 21.     PDF 252
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estanoion central de Ecologia, br. 22.     PDF 254
Hruška, B.
RADOVI Instituta za istraživanja u šumskom gospodarstvu i lovstvu — Jilovište-Strnadi, br. 60     PDF 256
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija GENETIKA, Vol. 15, No 3     PDF 353
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estanciom central de Ecologia, br. 23. i 24.     PDF 353
Hruška, B.
LESNICA PRACE 62 (1983)     PDF 357
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, br. 20 (1980) i br. 21 (1983).     PDF 474
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO, br. 5—6/1983     PDF 478
Piškorić, O.
ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU KOSOVA     PDF 479
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
ACTA BIOCOVICA, Vol. II — 1983.     PDF 581
Piškorić, O.
RADOVI ŠUM. INSTITUTA JASTREBARSKO, tor. 56     PDF 583
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O., Stipac, D.
ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 101
Tonković, D.
ANTUN KAMERER, dipl. inž. šum. i agr.     PDF 103
broj: 3-4
     
Sabadi, R.
Dr ing. ALBE URBANOVSKI     PDF 189
Š. G. Mojica Birta«, Bjelovar
IVAN MALEK, dipl. inž. šum.     PDF 191
Živković, V.
ANTE SORIĆ     PDF 193
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 305
Piškorić, O.
Bili su studenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu (A. KRIVEC, B. KORBER i S. RAJIĆ)     PDF 306
Piškorić, O.
inž. ALOJZ ŠTANCAR     PDF 308
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 9. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITŠDIH održane 6. XII 1983.     PDF 186
broj: 5-6
     
ZAPISNIK 89. redovne SKUPŠTINE SITŠDIH održane 9. V 1984.     PDF 259
PRINOVE DRUŠTVENE KNJIŽNICE     PDF 282
ZAPISNIK 3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH održane 23. II 1984.     PDF 283
ZAPISNIK Prve, konstatirajuće sjednice PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH izabranog na 89. redovnoj skupštini, održane 9. V 1984.     PDF 296
ZAPISNIK 10. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITSDJH održane 1. II 1984.     PDF 296
ZAPISNIK 11. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITŠDIH održane 24. IV 1984.     PDF 300
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Zgrada u kojoj je 1846. godine osnovano Hrv.-slav. šumarsko društvo — spomenik kulture     PDF 361
Petrović, F.
Ekskurzija članova DITŠDI Zagreb na područje OOUR-a »Šumarstvo« Jastrebarsko.     PDF 364
Strineka, M.
Stručna ekskurzija članova Šumarskog društva (DITŠDI) Zagreb na području Šumskog gospodarstva Sisak     PDF 369
Majer, M.
Proslava 30-godišnjice mature prve generacije četverogodišnjeg školovanja u Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu     PDF 375
ZAPISNIK 2. sjednica PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH održane 19. VI 1984.     PDF 376
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF 60
broj: 3-4
     
REKLI SU (F. Alikalfić i B. Benešić)     PDF 130
IZ ŠUMARSKOG LISTA     PDF 154
PRENIJETO     PDF 162
broj: 9-10
     
OGLAS za knjigu ACTA historico, oeconomica Iugoslaviae, Vol. 10     PDF 446

                UNDER CONSTRUCTION