godište: 1974   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1974 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 7-9
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Đ. Rauš i S. Matić UDK 634.0.182+634.0.2:634.0.176.1 (497.13) Quercus petraea
Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku     PDF 299
broj: 12
     
P. Roksandić UDK 634.0.232.423:634.0.238:634.0.176.1 Populus spp.
Duboka sadnja topole na podravsko-podunavskim tlima     PDF 521
broj: 7-9
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić UDK 634.0.416.16:634.0.176.1 Quercus robur
O sušenju hrastika     PDF 273
Ž. Kovačević UDK 634.0.416.16:634.0.171.6 Quercus robur
Problem epidemijskog sušenja hrasta lužnjaka     PDF 291
broj: 1-2
     
 
PEDOLOGIJA
     
M. Kalinić UDK 634.0.114.4 (497.13—11)
Klasifikacija tala slavonskog sredogorja     PDF 21
broj: 7-9
     
M. Šojat UDK 634.0.114.61/.66.001.5.-634.0.182 (497.13)
Mikrobiološka istraživanja tala nekih šumskih ekosistema u Hrvatskoj     PDF 325
broj: 1-2
     
 
ŠUM. GENETIKA
     
M. Vidaković, J. Gračan, A. Krstinić UDK 634.0.232.12:389.6.001.4(497.1)
Prijedlog standardizacije metoda istraživanja provenijencija kod nas     PDF 1
broj: 5-6
     
K. Pintarić UDK 634.0.164:634.0.176.1 Larix spp.
Varijacija u inserciji grana kod ariša (Larix spp.) raznih provenijencija     PDF 193
broj: 10-11
     
A. Tucović UDK 634.0.165.001
Uloga oplemenjivanja biljaka u prevođenju biosfere u noosferu     PDF 382
M. Jovančević UDK 634.0.165.6:634.0.232.1
Selekcija i uzgoj šumskog drveća na osnovama njihove spolnosti     PDF 395
broj: 12
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
S. Bojanin UDK 634.0.305:634.0.32:658.542.1
Primjena metode trenutačnih opažanja za studij vremena kod obaranja i izrade jelovih stabala     PDF 483
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
N. Plavšić-Gojković i V. Gaži-Baskova UDK 634.0.182.2
Početna istraživanja dinamike i sukcesije vegetacije na trajnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« (Šumarija Lipovljani)     PDF 41
broj: 5-6
     
 
EKOLOGIJA ŠUMA
     
Z. Pavletić et al. UDK 634.0.385
Karakteristike ekosistema drenažnih protočnih voda u Memorijalnom parku Petrova Gora i njihova biologijska valorizacija     PDF 202
broj: 7-9
     
B. Prpić UDK 634.0.18:634.0.416.16:634.0.176.1 (497.13) Quercus robur
Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u nizinskim šumama Hrvatske     PDF 285
broj: 3-4
     
 
ISHRANA ŠUMSKOG DRVEĆA
     
N. Komlenović UDK 634.0.232.322.411:634.0.174.7 Picea abies Karst.
Istraživanje utjecaja dušika na uspijevanje biljaka obične smreke (Picea abies Karst.)     PDF 85
 
DENDROLOGIJA
     
B. Marinković UDK 634.0.237:634.0.176.1 Tamarix spp.
Hortikulturne, ekonomske i druge vrijednosti nekih vrsta tamariksa u nas     PDF 102
broj: 12
     
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
J. Vasiljević UDK 634.0.81152:634.0.176.1 Fagus silvatica
Osržavanje bukve na području Zrinjske gore     PDF 505
 
ORGANIZACIJA RADA
     
B. Kraljić UDK 634.0.305:658.542.1
Problematika prikladnosti i ekonomičnosti snimanja multimomentnom metodom u šumarstvu     PDF 475
broj: 7-9
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
M. Plavšić i U. Golubović UDK 634.0.156.6:634.0.652.54
Utvrđivanje štete od divljači     PDF 337
broj: 10-11
     
 
BIOMETRIKA
     
J. Gračan UDK 681.3:519272.11
Primjer za elektroničku obradu podataka metodom postupne regresije     PDF 367
broj: 1-2
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Kiš, D.
Osnivački skup Savjeta za zaštitu čovjekove okoline u Jugoslaviji     PDF 33
Apel građanima Jugoslavije     PDF 37
Štanfelj, C.
Šuma — drvo — turizam     PDF 38
Rauš, Đ.
Tehnološki razvoj ubrzava razaranje prirode Slavonije i Baranje     PDF 43
broj: 3-4
     
Gušić, B.
Čovjek i šuma u Jugoslaviji     PDF 170
broj: 5-6
     
Orlić, S.
O nekim pitanjima u vezi s proširenjem areala četinjača u nas     PDF 213
Štromar, Lj.
Relacije starosti određenih ptičjih vrsta.     PDF 219
Tabaković, K.
Savjet za šumarstvo i pokušaj ozakonjenja držanja koza     PDF 224
Šumarija Buje
Sistem »Paperpota«     PDF 226
Bogdanović, J.
Određivanje broja radnika za izvršenje plana sječe u jednoj gospodarskoj jedinici     PDF 229
broj: 12
     
Čop, B.
Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske - Zagreb.     PDF 529
Vasiljević, J.;
Nešto o korištenju trešnje.     PDF 533
broj: 10-11
     
 
NASTAVA
     
Andrašić, D.
Lovna nastava u sklopu šumarske nastave od godine 1860. do danas     PDF 422
Pleše, B.
Lovstvo u šumarskim školama SFRJ .     PDF 430
broj: 12
     
 
NACIONALNI PARKOVI
     
Movčan, J.
Mjesto i značenje nacionalnih i prirodnih parkova u zaštiti čovjekove okoline.     PDF 535
broj: 1-2
     
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jovančević, M.
Aktivnost sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća     PDF 48
Jovančević, M.
Međunarodni simpozijum o trojanskoj jeli i flori Turske     PDF 52
broj: 3-4
     
R A.
Jesenji Plenum Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF 107
broj: 5-6
     
Uoči proslave — Simpozij — 100 god. znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije     PDF 181
Benić, R. - Bojanin, S.
VII. internacionalni simpozijum o problemima mehanizacije sječe i izrade te transporta u Münchehofu, BDR     PDF 235
broj: 7-9
     
Piškorić, O.
Savjetovanje o zaštiti šuma od požara     PDF 345
broj: 10-11
     
Jovančević, M.
O radu i uspjesima Šumarskog fakulteta u Istanbulu .     PDF 437
Čurić, R.
Međunarodna tehničko-ekonomska konferencija iz uređivanja šuma, Zvolen, ČSSR.     PDF 438
broj: 12
     
Rauš, Đ.
Simpozij — sto godina znanstvenog i organizacijskog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije     PDF 539
Komlenović, N.
Znanstveni simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera     PDF 543
Borzan, Ž.
Simpozij Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća povodom 25. godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu     PDF 546
Pintarić, K.
Zasjedanje profesora uzgajanja šuma u Zürichu     PDF 549
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Klapka, B.
100-godišnjica nacionalnih parkova u USA.     PDF 55
broj: 12
     
 
NAŠI SLAVNI PRECI
     
Šimičić, J. - Rauš, Đ.
Otkrivanje spomen biste šumaru Pravdoju Beliji na Rabu 16. 11. 1974     PDF 551
broj: 5-6
     
 
ZNAČAJNI DOGAĐAJI
     
Klepac, D.
Prof. dr. Nikola Neidhardt, dipl. ing     PDF 233
broj: 10-11
     
Klepac, D.
Sa sjednice Savjeta Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF 435
broj: 1-2
     
 
OBAVIJESTI
     
Interforst 74 — Međunarodni sajam za šumarsku i drvarsku tehniku     PDF 59
broj: 3-4
     
Dekanić, I.
Nikola Komlenović     PDF 177
broj: 5-6
     
R. A.
»Mladi čuvari prirode«     PDF 245
broj: 7-9
     
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
R. A.
Savjetovanje Zaštita šuma od požara - Osnovati Poslovnu zajednicu šumarstva, prerade drveta i trgovine - Osnovano Šumarsko društvo Karlovac - Proradilo Šumarsko društvo Ogulin - Jesenji plenum Saveza - Aktualno stručno predavanje - Šumarski četvrtak - Skupština šumaba BIH - Interforst 74 u Münchenu - Stanko Tomaševski glavni direktor Exportdrva - Napokon jedinstveni Šumarski institut Jastrebarsko - Boris Ljuljka još jedan doktor - Zakon o šumama SRH - Zakon o šumskom sjemenu - Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta - Zakon o udruživanju u privredne komore - Teritorijalna šumarska društva - Slikarski radovi šumara A. Weilera - Zelena pluća Zagreba i pothodnik - Pjesnici protiv uništavanja prirode - Putevi i ceste ing. Ante Premužića - Molitva šume - Bista prof. dr. Josipa Pančića pred hotelom u Crikvenici - Sastanak     PDF 351
broj: 10-11
     
R. A.
Bilogorsko-podravsko šumarstvo slavi - Svečanost slavonskih šumara - Vinkovačke jeseni 74 - Zbornik o 100 obljetnici - Neprihvatljiv tretman šumarstva - Simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera - 25. rođendan Plitvica - Prvenstvo sjekača Hrvatske - Prvenstvo radnika sjekača Jugoslavije - Spomen ploča dr. Anti Levakoviću - Bista šumaru Pravdoju Beliji na Rabu - Šumar književnik Josip Kozarac - Prirodne rijetkosti šuma Gorskog kotara - Natural History USA - Rijedak hrast - Svaki građanin jedno stablo - Titov gaj park šuma - Opet Molitva šume! - Naskoro zakon - Ispod zelenih površina garaže - Dendrološka inventarizacija - Direktne koristi od šuma - Zelene patrole - Svjetlosni mamci - Titov fond - A-centrale i ostavka - Promocije na ŠF Zagreb - Postdiplomski studij - Nije šuma kupus - Novine gutaju papir - Hrastove bačve iz Slavonije - Šumari grade ceste - Nova pruga Zagreb-Rijeka - Lovačka propaganda - Devizni vukovi - Krivolovac unosno zanimanje - Kormoran divlja patka! - Život u šumi - Šumari planinari - Šumarska bibliografija III - Čovjek i njegova okolina - SITJ Prednacrt Statuta - Samoupravljanje - rukovođenje - Strani posjeti Savezu - Predavanje ing. Gogera - Šumarski četvrtak - Šumarski list - nova fizionomija - Podaci o šumarskoj prošlosti - Šumari-umirovljenici - Florainženjering Rovinj - Aktivnost šumara Srbije - Samostalni sindikat šumarstva i drv. industrije - Prosječne zarade šumara u Zagrebu - Crna zastava na Šumarskom domu - In memoriam amicis - Prof. dr. Vinko Mandekić     PDF 455
broj: 12
     
R. A.
Na kraju 1974. godine! - Odlikovani šumari - Ing. Anti Lovriću orden! - Prije 100 godina - Priznanja i odlikovanja Saveza - Sto godina planinarstva - 25. obljetnica ŠF u Sarajevu - Dr. ing. Fazlija Alikalfić - 25 godina poslovanja - Novi doktori šumarskih nauka (Tomanić, Košir, Winkler) - Šumar-slikar ing. Karlo Posavec - Vratit ću se u šumare (Đuro Utješanović) - Kipar-naivac Đ. Kreča - Šumari sve i svuda - Krš, goleti i Kerempuh - Svečani recital o šumi - Svjetski prvak goranin Josip Volf! - Gaudeamus igutur - Smotra najmodernije mehanizacije - Sudbonosni trenutak Plitvica - Drvari i šumari - na znanje! - 25 godina Drvne industrije - Pošumljavanje područja krša u BiH - Kad će samarice u mirovinu - Izrada građevinske stolarije - U džunglama Afrike - Namještaj stagnira? Optimizam drv. ind. u SRH - Poslovna zajednica Bjelovar - Broj kadrova - Upadljiva nelogičnost - Sušenje hrasta lužnjaka - Nije OOUR - Napredak ali opasnost! - Napokon beneficirani staž! - Zakon o šumama Slovenije - Ustupanje drž. kapitala - Objavljuj ili propadni! - Atomsko gorivo Jugoslavije - NE Krško - Eko-zanimljivosti - Prekrasna, skoro prekasna, preporuka - Reporter Karavana Milan Kovačević u Šumarskom domu - Dokle će nas plaviti rijeke? - Tužna priča - poplave - Una dobila zaštitnika - Zagađene vode - U zakonu i voda za piće - Korovska flora - Uglavljen krivac - Privredno-tehnički rječnik - Stari papir - Umirovljanici-šumari - Motorizirani šumari pročitajte - Pronalazački rad     PDF 563
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Dr. Fran Kušan — Biokovo.     PDF 61
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Hortikultura god. XL, Split, 1973.     PDF 240
broj: 7-9
     
Kovačević, J.
Zvonimir Kani — Drvenasto bilje u oblikovanju parkova i pejsaža, Zagreb, 1973.     PDF 359
Kovačević, J.
Petar Šolić — Prilog poznavanju dendroflore parkova i nasada Mostara i okolice, Hortikultura, Split, 1974 .     PDF 359
Kovačević, J.
A. Skorić, G. Filipovski, M. Čirić — Klasifikacija tala Jugoslavije, Zagreb, 1973.     PDF 359
Krstinić, A.
Dr. Eberhard Weber — Genetik der Salix alba L. (Genetika bijele vrbe) u izdanju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti .     PDF 361
broj: 10-11
     
Androić, M.
Zlatko Vajda — Nauka o zaštiti šuma     PDF 441
Piškorić, O.
Jubileen godišen zbornik po povod 25-godišninata na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo-Skopje,     PDF 444
Piškorić, O.
Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, No 6, Titograd, 1973     PDF 448
Piškorić, O.
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 1. 11, Ljubljana, 1973     PDF 450
Mikloš, I.
Priroda, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva     PDF 453
broj: 12
     
Rauš, Đ.
Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije     PDF 556
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Teofil Wojterski — Parki narodowe Jugoslawii (Nacionalni parkovi Jugoslavije, Zaštita prirode br. 36, Krakov, 1971, Zavod za zaštitu prirode Poljske Akademije nauka) .     PDF 66
broj: 5-6
     
Kalafađić, Z.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1971, 1972     PDF 242
broj: 7-9
     
Kalafađić, Z.
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1973.     PDF 362
Kalafadžić, Z.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1972, 1973     PDF 363
broj: 12
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 3, 1973.     PDF 560
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
8. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 21. 02. 1974.     PDF 77
broj: 5-6
     
Rad Šumarskog društva Bjelovar     PDF 246
9. Sjednica Saveza ITŠDIH-e, 25. 04. 1974.     PDF 247
broj: 10-11
     
10. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 17. 06. 1974.     PDF 469
Skupština Šumarskog društva Karlovac     PDF 471
broj: 12
     
12. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 12. 11. 1974.     PDF 561
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Z. Kalafađić
Ing. Branislav Jurašković     PDF 79
broj: 3-4
     
D. K.
Ing. August Horvat     PDF 178
broj: 5-6
     
piše U. Golubović
Dr. ing. Milenko Plavšić     PDF 253
S. Bertović
Dr. ing. Vlado Tregubov     PDF 260
M. Strineka
Ing. Milan Duduković     PDF 264
broj: 12
     
Z. Perc
Ing. Fabijan Jurković     PDF 578
V. H.
Ing. Zvonko Hren     PDF 580

                UNDER CONSTRUCTION