godište: 1956   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1956 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Ing. Đuro Zmijanac
Proizvodnja plataninih sadnica     PDF 17
Ing. Ilija Knežević
Neka zapažanja o uzgoju sadnica platana     PDF 28
Dr. Pavle Fukarek
Prilog poznavanju Šumskih zajednica u kojima se javlja poljski jasen     PDF 30
broj: 3-4
     
Ing. Branimir Marinković
Da li je pošumljavanje krša sadnicama alepskog bora i običnog čempresa bolje izvoditi u stablimičnoj ili grupimičnoj smjesi?     PDF 101
Dr. Mirko Vidaković
Genetika u šumarstvu     PDF 103
Ing. Oskar Piškorić
Prilog poznavanju mogućnosti uzgoja eukalipta kod nas     PDF 111
broj: 5-6
     
Ing. Žarko Vrdoljak
O mogućnosti uzgoja eukalipta u našem Primorju     PDF 143
Ing. Zvonimir Tomac
Palerija u gospodarskoj jedinici Suho i izmjena vrsta     PDF 166
Ing. Stanko Tomaševski
Mogućnost sijanja naklijalog jelovog sjemena     PDF 183
broj: 11-12
     
Dr. Pavle Fukarek.
Zajednica klekovine bora i neke njene razvojne tendencije na bosansko-hercegovačkim planinama     PDF 343
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. Dušan Klepac
Funkcionalni odnos između godišnjeg volumnog prirasta i prsnog promjera za jelu u prebornoj šumi     PDF 1
broj: 3-4
     
Ing. Nikola Eić
Nešto o minimalnoj masi u prebornoj šumi     PDF 77
broj: 5-6
     
Ing. Ferdo Šulentić
Provjeravanje procjena industrijskih sječina     PDF 170
broj: 9-10
     
Dr. Milenko Plavšić
Debljinski rast i prirast poljskog jasena     PDF 273
broj: 11-12
     
Dr. Dušan Klepac
Upotreba frekvencijskih krivulja broja stabala pri opisu sastojina     PDF 357
broj: 9-10
     
 
KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Dr. Ivan Opačić
Istraživanja suhe destilacije pajasena     PDF 300
broj: 11-12
     
 
DENDROLOGIJA
     
Ing. Ivo Podhorski
Slika poprečnih presjeka peteljke lista u nekih vrsta lisnatog drveća i grmlja     PDF 369
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Željko Kovačević
Suzbijanje gubara i potkornjaka u šumama     PDF 23
Ing. Stanko Tomaševski
Masovno ugibanje brijesta u gosp. jed. Ravna Gora     PDF 42
broj: 3-4
     
Ing. Ivan Spaić
Suzbijanje potkornjaka zatrovanim lovnim stablima     PDF 86
broj: 9-10
     
Dr. Milan Androić
Suzbijanje gubara aviometodom u šumama kotara Našice 1956. god.     PDF 313
broj: 5-6
     
 
GEODEZIJA
     
Dr. Zdenko Tomašegović
Razmatranja o fotoplanu Turopoljskog Luga     PDF 154
broj: 7-8
     
Dr. Zdenko Tomašegović
Da li je moguća inventarizacija šuma na osnovu fotoplanova?     PDF 217
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Ing. Josip Marčić
Rogač na Primorskom kršu južne Dalmacije     PDF 40
Ing. Mladen Novaković
Povodom osnivanja Stručnog udruženja šumarsko privrednih organizacija Hrvatske     PDF 44
broj: 3-4
     
Dr Zlatko Vajda
Iz historije gospodarenja sa šumama na Fruškoj gori     PDF 125
Dr. Zdenko Tomašegović
Savjetovanje geodetskih stručnjaka FNRJ o snimanju aerofotogrametrijskom metodom     PDF 130
broj: 7-8
     
Ing. Josip Marčić
Unapređenje oblasti krša — zakonske odredbe     PDF 212
broj: 11-12
     
Dr. Roko Benić
Učešće kasnog drveta u godu jelovine     PDF 376
Dr. Juraj Krpan
Sadržaj vode u sirovoj bukovini     PDF 388
Ing. Leonid Kolomijcev
Šume Baranje     PDF 393
 
KOMEMORACIJE
     
Dr. Andrija Petračić
O stotoj godišnjici rođenja Frana Ž. Kesterčaneka     PDF 413
broj: 1-2
     
 
SAOPĆENJA
     
Ing. Dušan Jedlovski
Ekskurzija šumarskih stručnjaka Dalmacije u dubrovačku okolicu i Pelješac     PDF 48
Ing. Ivica Žukina
Instruktivna ekskurzija ličkih šumara u prašume Ličke Plješivice     PDF 56
Mato Rajčić
Osnivanje školskih gajeva — važan zadatak pri obnovi šuma na Kršu     PDF 57
Mate Pečić
Sadnja eukaliptusa s tuljcima od krovne ljepenke     PDF 60
Ing. Josip Šafar
Stogodišnjica Tehničke visoke škole u Zürichu     PDF 61
broj: 3-4
     
Ing. Dmitrij Afanasijev
Ekspresnost u podizanju šuma     PDF 132
Ing. Ivo Godek
Međunarodno zasjedanje bujičara u Jugoslaviji     PDF 136
broj: 5-6
     
Ing. Ivan Oštrić
Kakve pile odabiru radnici?     PDF 185
Ing. Đuro Knežević
Naprava za sabiranje sjemena sa stabala     PDF 186
Sedamdesetisedma skupština Šumarskog društva NRH     PDF 188
broj: 7-8
     
Dr. Milan Anić
Jaka gradacija gubara u šumi Šašinovečkom Lugu     PDF 226
Ing. Rudi Meštrović
Osvrt na smolarsko savjetovanje u Beogradu     PDF 227
Veljko Dobrinčić
Čl. 38. osnovne uredbe o zvanjima i plaćama službenika državnih organa     PDF 231
Veljko Dobrinčić
Oko pitanja otkaza službe službenika šumarije     PDF 234
Vinko Plančić i Saša Pauer
Stručna ekskurzija apsolvenata šumarsko-gospodarskog smjera Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF 238
Dr. Dušan Klepac
O osmom zasjedanju Evropske komisije za šumare FAO u Rimu     PDF 245
Ing. Aleksandar Böhm
Konferencija o raku kestenove kore     PDF 248
broj: 11-12
     
Dr. Roko Benić
Nagrađivanje šumskih radnika na sječi i izradi i postojeći propisi o plaćama     PDF 402
Luka Antunović
Nešto o preradi smole alepskog bora     PDF 411
broj: 7-8
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prof. Dr. Josip Kišpatić
Osip iglica bora     PDF 209
broj: 9-10
     
Ing. Ivan Herpka
Pojava ugibanja kore na topolama     PDF 282

                UNDER CONSTRUCTION