godište: 1950   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1950 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. J. Šafar
O utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma     PDF 46
broj: 3-4
     
dr. M. Plavšić
Rentabilitet u šumskom gospodarstvu     PDF 85
broj: 5
     
ing. S. Jovanović
Utvrđivanje pravilnog odnosa između šuma i poljoprivrednog zemljišta     PDF 169
broj: 7-8
     
ing. V. Popović
O proizvodnosti rada uopšte a posebno u eksploataciji šuma     PDF 277
broj: 9-10
     
ing. N. Lovrić
Vrijeme o radnom procesu     PDF 369
broj: 12
     
ing. M. Špiranec
Izdvajanje zemljišta za pošumljavanje- na tlima izvan krša     PDF 480
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. M. Androić
Utvrđivanje uspjeha suzbijanja gubara aviometodom     PDF 39
ing. I. Lončar
Potreba većeg rasprostranjenja pitomog kestena     PDF 58
broj: 3-4
     
ing. V. Beltram
Racionalizacija pošumljavanja     PDF 118
ing. T. Španović
Oplemenjivanje biljaka     PDF 142
ing. V. Beltram
Ručna sijačica     PDF 151
broj: 5
     
ing. B. Marinković
Nekoliko mišljenja i prijedloga o pitanju amelioracije devastiranih makija u Dalmaiciji     PDF 177
ing. V. Beltram
Kalcifikacija rasadnika     PDF 187
ing. B. Milas
Pošumljavanje u prebornoj šumi     PDF 200
broj: 6
     
ing. B. Jovković
Prvi rezultati radova na poljozaštitnim šumskim pojasima u Makedoniji     PDF 221
prof. R. David (prevod B. Pejoski)
Ostvareno je pošumljavanje primorskog bora reznicama     PDF 235
ing. Lj. Marković
O unapređenju i proširenju naših borovih šuma i njihovom racionalnom iskorištavanju     PDF 252
broj: 7-8
     
ing. I. Soljanik
O sakupljanju i jesenjoj sjetvi šumskog semena i njegovoj pripremi za proletnu setvu     PDF 313
broj: 9-10
     
ing. I. Soljanik
O planiranju i setvi šumskog sjemena u rasadnicima i na terenu     PDF 341
ing. A. Panov
O fruktifikaciji naših četinara     PDF 346
ing. I. Podhorski
Kapilarno klijalo     PDF 384
broj: 11
     
ing. B. Zlatarić
Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu     PDF 427
ing. I. Lončar
Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine     PDF 441
broj: 12
     
ing. M. Androić
Topolin gubar     PDF 484
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
ing. D. Klepac
Sastojinsko ili stablimično gospodarenje?     PDF 1
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
ing. S. Frančišković
Naši tartufi     PDF 23
ing. M. Mujdrica
Kontrola kvalitete proizvoda u drvnoj industriji     PDF 65
H. Bedenić
Posljedice manjkavog korišćenja radne snage     PDF 68
broj: 3-4
     
ing. B. Pejoski
Prvi terenski rezultati dobivanja molikovog balzama     PDF 126
ing. A. Postmikov
Kemijska regeneracija turpija     PDF 132
broj: 6
     
J. Starčević
Racionalizacija unutrašnjeg transporta — poluga za unapređenje proizvodnje     PDF 242
broj: 7-8
     
ing. F. Štajduhar
Briketiranje piljevine     PDF 288
ing. I. Opačić
Ekstrakcija rujevog lišća     PDF 304
broj: 9-10
     
ing. L. Vujičić
Koeficijenti iskorišćenja drveta u strugarama     PDF 360
ing. R. Benić
Skideri u eksploataciji šuma     PDF 388
ing. B. Pejoski
Prilog upoznavanja naših borovih smola (Smola alepskog bora)     PDF 397
broj: 11
     
J. Starčević
Tehničke norme i prividna racionalizacija     PDF 421
broj: 12
     
ing. B. Pejoski
Smolarenje ariša i arišev balzam     PDF 465
ing. I. Balzer
O pokusnim prešanjima drveta     PDF 469
ing. N. Lovrić.
Neka dizala kod primjene skidera     PDF 487
ing. R. Benić
Pougljavanje u pećima sa kružnom cirkulacijom plinova     PDF 499
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
ing. D. Terzić i ing. A. Panov
Uloga manuelne radne snage u naučno-istraživačkom radu     PDF 72
broj: 3-4
     
dr. I. Horvat
Istraživanje i kartiranje vegetacije planinskog skupa Risnjaka i Snježnika     PDF 97
broj: 9-10
     
M. Milošević-Brevinac
Bagrem i pajasen u seljačkom pošumljavanju     PDF 401
broj: 7-8
     
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. M. Špiranec
O količini proizvedenih biljaka iz sjemena     PDF 321
broj: 9-10
     
ing. J. Šafar
Problem njege mladih sastojina listača u NR Hrvatskoj     PDF 412
broj: 11
     
ing. M. Ljujić
Prilog rešavanju pitanja zaštite, gajenja i iskorišćavanja šumskog drveća van šuma     PDF 447
broj: 12
     
F. B.
O uzgoju kanadske topole iz reznica     PDF 505
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
ing. S. Frančišković
Novatori i racionalizatori u šumskoj industriji     PDF 78
broj: 5
     
J. Starčević
Obračunavanje zarade vozara     PDF 209
broj: 7-8
     
J. Starčević
Da li je horizontalni jaram zastarjela mašina     PDF 328
broj: 11
     
F. Štajduhar
Racionalizacija i inovatorstvo u drvnoj industriji     PDF 451
broj: 5
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. D. Kajfež
Kubiranje z obličnikom     PDF 207
broj: 12
     
ing. D. Kajfež
Taksacijska promjerka     PDF 503
broj: 5
     
 
RAZNO
     
ing. J. Šafar
Šumarstvo u Akademiji nauka     PDF 206
broj: 6
     
ing. I. Spaić
Đuro Tomšić +     PDF 268
M. Milošević-Brevinac
Kad se ukaže potreba narod sam ograničava broj koza, a sa brsta prevodi kozu više na ishranu pićom     PDF 269
broj: 7-8
     
ing. M. Ljujić
Povodom donošenja »Pravilnika o uvođenju i održanju šumskog roda« u NR Srbiji     PDF 323
ing. Lj. Petrović
Školska ljetna praksa studenata Šumarskog fakulteta u Beogradu     PDF 330
broj: 9-10
     
ing. F. Sevnik
Gozdarski visokoškolski študij v Sloveniji     PDF 410
J. Starčević
Racionalnije iskorišćavajmo radnu snagu u uredima     PDF 414
J. Sabolić
Sa terenske školske prakse (Preborna sastojina na Adolfovcu u Zagrebačkoj Gori)     PDF 415
ing. B. Pejoski
Armirano-betonski željeznički pragovi     PDF 417
broj: 1-2
     
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
V. Beltram
M. Milošević-Brevinac: Nekoliko načina štednje ogrevnog drveta na selu     PDF 80
A. Panov
Šumarski zakoni i propisi u NR BiH     PDF 81
J. Šafar
Ž. Tešić: Mikrobiologija šumskog zemljišta s osnovima opće biologije —     PDF 81
J. Šafar
Masovna pojava i suzbijanje gubara     PDF 81
J. Šafar
I. Present: U saradnji sa prirodom     PDF 82
J. Šafar
J. Sila: O pošumljavanju autoputa u 1949.     PDF 82
J. Šafar
N. Kornić: Ispitivanje čvrstoće drveta po načinu Kaškarova     PDF 82
broj: 3-4
     
B. Pejoski
Godišen Zbornik, Filozovski fakultet na univerzitet Skopje 1948     PDF 158
B. Pejoski
Godišen Zbornik na Zemjodelsko-Šumarskiot fakultet, Skopje 1947/48     PDF 159
broj: 5
     
B. Pejoski
Glasnik prirodnjačkog muzeja srpske zemlje 1949     PDF 216
V. Beltram
D. Poledica: Osnovi opće i šumarske pedologije s uputstvima za popravljanje zemljišta šumskih rasadnika     PDF 217
broj: 6
     
M. Ljujić
Bilten Ministarstva šumarstva i Ministarstva drvne industrije NR Srbije     PDF 272
J. Šafar
Zaštita prirode 1950.     PDF 273
broj: 7-8
     
D. Simeunović
Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd 1950.     PDF 332
M. Knežević i N. Lukić
A. Ugrenović: Tehnologija drveta     PDF 333
D. Šinžar
Osvrt na »Lovstvo i ribarstvo« ing. N. J. Popovića     PDF 335
V. Beltram
M. Milošević-Brevinac: Našim planinarima     PDF 335
broj: 11
     
J. Šafar
Zbornik radova Srpske akademije nauka — Instituta za ekologiju i biogeografiju — knjiga I. 1950.     PDF 454
J. Šafar
Izvjestja Gozdarskog instituta Slovenije 1947—1949.     PDF 456
B. Zlatarić
Fukarek: Raširenje poljskog ili lučkog jasena     PDF 457
B. Zlatarić
Panov: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas     PDF 458
J. Starčević
Osvrt na knjigu: Evidencija radnih normi ing. A. Lisulova     PDF 458
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
S. Hudetz
Kollmann: Drvo u gradnji strojeva (njem.)     PDF 82
broj: 3-4
     
S. Brixy
Uzgoj jasike (trepetljike) iz sjemena (engl.)     PDF 154
J. Šafer
Uzgajanje šuma i vrste drveća brzog rasta (švic.)     PDF 155
R. Benić
R. Hooper: Woodcraft in design and practice 1947/48     PDF 159
P. Pejoski
Godišnik na sofiskija univerzitet Agronomo-lesovoden fakultet 1947     PDF 160
B. Pejoski
Revue Internationale du bois. No 151 i 152/1950.     PDF 160
B. Pejoski
Revue foréstiere francaise 1 i 2/1950.     PDF 160
J. Šafar
Prinos sovětske vědy k lesni typologii, Lesnicka prace 1949.     PDF 160
broj: 5
     
B. Pejoski
Revue internationale du bois. No 153/1950.     PDF 210
Z. Špoljarić
Scales G. M.: Savremena tehinika lijepljenja sa posebnim osvrtom na karbamidno-formaldehidska ljepila (enigl)     PDF 212
F. Štajduhar
»Tronal« lake građevne ploče (njem.)     PDF 214
S. Frančiškvić
»Steypack« — tvrdo drvo proizvedeno iz nekih četinjača (tal.)     PDF 215
Štetić, J. Šafar
Mitteiluagen der schweizerischen Anstalt f. d. foistliche Versuchswesen, XXVI Band, 1 Heft, Zurich 1949.     PDF 217
B. Pejoski
Revue forestiere francaise 3/1950     PDF 219
B. Pejoski
Paul Razous: Exploitation commerciale des Bois, precede d´une Géographie forestiere du Globe.     PDF 219
broj: 6
     
Šafar
Biološko popravljanje plodnosti tla pri uzgajanju smrekovih šuma (ruski-franc.)     PDF 271
R. Benić
Armstrong F. H.: Flooring softwoods-their wear and anatomical structure.     PDF 273
D. Klepac
Jerram: A textbook on Forest Management     PDF 275
D. K1epac
Annales de 1´école nationale des eaux et forets et de la station de recherches et experiences forestieres, Nancy, 1940—l949.     PDF 276
D. Klepac
Bulletin trimestriel-sociéte forestiere de franche-comté et des provinces de l´est.     PDF 276
broj: 7-8
     
A. Panov
Tshermak L.: Waldbau auf Pflanzengeographisch-oekologischer Grundlage i Köstler J.: Waldbau     PDF 336
R. Benić
Novak A.: Holzschutz     PDF 337
J. Šafar
Mičurinska nauka — jedan od temelja naučnog uzgajanja šuma     PDF 339
J. Šafar
O principu prebornog gospodarenja (njem.)     PDF 340
broj: 9-10
     
R. Benić
Reece P. P.: An introduction to the design of timber structures     PDF 374
M. Anić
O ekonomskoj važnosti kultiviranih topola u nekim Evropsikim i američkim držaivama     PDF 418
M. Anić
Populus Eugenei kao najbolja topola u engleskoj pokrajini Norfolku     PDF 419
M. Anić
Nagrada za sadnju topola u Engleskoj     PDF 419
M. Anić
Rad Internacionalne komisije za topole     PDF 420
M. Anić
Dvije nove četinjače     PDF 420
M. Anić
Najveća duglazija na svijetu     PDF 420
broj: 11
     
J. Šafar
Borba protiv šumskih požara     PDF 453
A. Radovčić
Procedings of the United Nation Scientific conference on the conservation and utilization of resources. 1950     PDF 460
B. Hrvoj
»Lesnoe Hozjajstvo« u prvom polugodištu 1950     PDF 461
B. Pejoski
Le Trementine Italiané     PDF 463
B. Zlatarić
Internacionalni botanički kongres u Stockholmu     PDF 464
broj: 12
     
I. Soljanik
Mikoriza drvenastih biljaka u vezi sa podizanjem šuma (rus.)     PDF 509
D. Klepac
Poskin A.: Traité de Sylviculture     PDF 511
Z. Vajda
Pet godina iskustva u suzbijanju hrušteva (njem.)     PDF 513
Z. Vajda
Wiesmann-Gasser: Utjecaj insekticida na pčele (njem.)     PDF 514
R. Benić
Wackerman A. E.: Harvesting Timber Crops     PDF 515
R. Benić
Brown N. C: Logging     PDF 518
B. Pejoski
Mitteilungen der forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn     PDF 520
B. Pejoski
Vorreiter L.: Holztechnologisches Handbuch     PDF 520
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
R. Antoljak
Godišnji plenum Sekcije šumarstva i drvne industrije DITH-a     PDF 161
D. Kajfež
Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, sekcija gozdarjev in lesnih industrijcev     PDF 164
broj: 6
     
B. Pejoski
Ekskurzija studenata šumarstva Skopskog Zemjodelsko-šumarskog fakulteta     PDF 270
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lončar I.
Roth: Borovac (Pinus strobus L.).     PDF 157

                UNDER CONSTRUCTION