godište: 1944   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1944 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 5-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing P. Fukarek
Sjemenke i klice munike.     PDF 77
 
DRVNO TRŽIŠTE
     
Dr. Ing. Zl. Vajda
Uređenje drvnog tržišta u Njemačkom Reichu.     PDF 89
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Dr. J. Balen
Prof. Aimo Karlo Cajander.     PDF 1
broj: 3-4
     
Dr J. Balen
Prve tri godine.     PDF 45
broj: 1-2
     
 
PAUŽITCI
     
Ing. R. Sarnavka
Izrađivanje opeka u poljskim pećima.     PDF 4
broj: 3-4
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. O. Piškorić
Hrvatska agrarna politika i šuma.     PDF 47
broj: 7-12
     
Prof. Dr. Ing. J. Balen
Pred podizanjem tvornice celuloze.     PDF 125
Dr Ing. Zl. Vajda.
Mogućnosti proizvodnje celuloznog drveta u našim šumama.     PDF 127
broj: 3-4
     
 
BUJIČARSTVO
     
ing. D. Afanasijev
Pregrade i vodeni jastuci.     PDF 51
broj: 7-12
     
 
PRERADBA DRVETA
     
Dr Ing. I. Horvat
Celulozno drvo.     PDF 140
Ing. chem. R. Karičeljak .
Tehnologija proizvodnje celuloze, drvenjače i papira.     PDF 154
Dr I. Radić
O sulfitceluloznim odpadnim lužinama.     PDF 195
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
ljetopisac
Osvrt na 1943. godinu.     PDF 27
broj: 3-4
     
Vodstvo hrvatskog šumarstva     PDF 66
broj: 1-2
     
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA I UPOTREBA DRVETA
     
(p)
Novi proizvodi iz celuloze drveta,     PDF 32
(p)
Potrebe seljačkog gospodarstva na drvu.     PDF 32
Normiranje presjeka greda u Švicarskoj     PDF 32
broj: 5-6
     
Dr Ing. I. Horvat.
Bukovina crvenog srdca.     PDF 100
broj: 1-2
     
 
POVIEST ZRNCA
     
Prvi pokušaj izvoda našeg drveta u europske zemlje.     PDF 31
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. A. Petračić
O najuspješnijem načinu uništavanja gubarevih legla.     PDF 72
 
SUVREMENA PITANJA
     
(p)
Poslijeratno ustrojstvo hrvatskog narodnog gospodarstva     PDF 66
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Ing. P.
Poslijeratni problemi švicarskog šumarstva.     PDF 67
Francuzko drvarstvo na početku 1944.     PDF 68
broj: 5-6
     
V. Lihtonen
Pogled na šumarstvo Finske.     PDF 111
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Odlikovanje nakladnika H. Neumanna     PDF 32
 
ZAKONI I OSTALI PROPISI
     
Zakonska odredba o osnivanju dioničarskog družtva za proizvodnju celuloze, celuloznih prerađevina i nuzgrednih proizvoda     PDF 33
Zakonska odredba o izmjeni § 74. zakona o šumama     PDF 33
Naredba o unutarnjem uređenju Ministarstva šumarstva i rudarstva     PDF 34
Naredba o nadopuni »Uredbe o prinadležnosti u naravi šumarskog stručnog osoblja .«     PDF 38
Nadležnost u vršenju nadzora nad upravom zemljištnih zajednica     PDF 38
Tumačenje naredbe o izvoznicama broj 8545-V.1940.     PDF 38
 
KNJIŽEVNOST
     
I. H-t.
Drvo Fraxinus oxycarpa W. i Fraxinus excelsior L.     PDF 29
Agrarne operacije g. I. br. 1. P.     PDF 29
Ing. J. Kišpatić
Odpornost gubarevih jajašca spram smrzavanja.     PDF 30
broj: 3-4
     
Der Deutsche Forstwirt br. 1.—14.1944. god     PDF 69
Erdeszeti Lapok br. 1., 1944. god.     PDF 70
Internationaler Holzmarkt br. 1.—6. 1944. god.     PDF 70
Ses a drevo br. 1.—8., 1944. g.     PDF 70
Gospodarski Glasnik br. 1.—2. 1944. g.     PDF 70
Kemijski viestnik     PDF 72
Tehnički viestnik br. 7.—8. 1943. g.     PDF 72
Veterinarski viestnik g. XX. br. 1.—2.     PDF 72
broj: 5-6
     
Ing. O. Piškorić
Zemljopis Hrvatske.     PDF 104
Schwerdtfeger: Die Waldkrankheiten     PDF 105
Ing. I. Godek
Dr A. Barbey: Die Pappel.     PDF 105
Ing. S. Frančišković .
Intersylva br. 3.—4. 1943. g.     PDF 106
Ing. O. Piškorić
Intersylva br. 1., 1944. g.     PDF 109
Hrvatska šumarska bibliografija     PDF 110
broj: 1-2
     
 
IZVJEŠĆA O DRUŠTVENOM RADU
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora od 15. siečnja 1944.     PDF 40
broj: 5-6
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora od 3. travnja 1944.     PDF 117
Izvještaj nadzornog odbora od 31. svibnja 1944. god     PDF 120
Obračun primitaka za godinu 1943.     PDF 121
Obračun izdataka za godinu 1943.     PDF 122
Razmjera na dan 31. prosinca 1943.     PDF 123
Stanje imovine i zaklada krajem 1943.     PDF 124
broj: 7-12
     
Iz Köröškenjijeve zaklade     PDF 200
Iz Köröškenjijeve zaklade     PDF 200
broj: 1-2
     
 
NAŠI POKOJNICI
     
† Ing. Nikola Rubčić.     PDF 39
† Milan Knežević.     PDF 39
† Ing. Nikola Brkljačić     PDF 40
broj: 3-4
     
† Ing. Ivan Heim.     PDF 74
† Ing. Ivan Heim.     PDF 74
broj: 5-6
     
† Ing. Vladimir Hvorostin.     PDF 113
† Ing. Vladimir Hvorostin.     PDF 113
† Stanko Čebašek.     PDF 113
broj: 1-2
     
 
UPLATA ČLANARINE I PREDPLATE
     
Izkazi o uplati članarine članova HŠD i izkazi o uplati predplate na Hrvatski šumarski list     PDF 43
broj: 3-4
     
 
PROMJENI U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF 75
Imenovanja     PDF 75
Promaknuća     PDF 76
Premještenja     PDF 76
Odpusti     PDF 76
broj: 5-6
     
 
IZPITI
     
Ch.
Stručni šumarski izpit u proljetnom roku 1944.     PDF 114
Ch.
Stručni šumarski izpit u proljetnom roku 1944.     PDF 114
broj: 7-12
     
Šn
Stručni šumarski izpit u jesenjem roku 1944.     PDF 200

                UNDER CONSTRUCTION