godište: 1938   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1938 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. S. Omanović
Tipične vrsti konifera u krajevima zapadne Srbije.     PDF 11
Ing. N. Šalajev
Ogledi na pošumljavanju goleti.(ćir.)     PDF 15
broj: 5
     
Ing. D. Afanasijev
Podizanje »ekspresnih« šuma.     PDF 205
Ing. O. Krstić
Naše »ekspresne šume« sa gledišta narodne privrede.     PDF 246
Ing. S. Omanović
Podizanje »ekspresnih« šuma.     PDF 261
broj: 6
     
Ing. A. Ružić
Rasadnik Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Mariboru.(ćir.)     PDF 301
broj: 8-9
     
Ing. D. Afanasijev
Ekspresne šume (Naš odgovor).     PDF 389
broj: 10
     
Dr. Z. Vajda
Savremeni aparati za ispitivanje čistoće i klijavosti šumskog sjemenja.     PDF 506
broj: 11
     
Ing. O. Piškorić
Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Pančić).     PDF 577
broj: 12
     
I. Rudsky
Biljne zajednice na visokim planinama Južne Srbije.     PDF 611
Prof. Dr. A. Petračić
Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama.     PDF 623
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Dr. M. Marinović
Šumsko-privredna geografija i njezin značaj za šumsku nauku i praksu.     PDF 80
broj: 6
     
Dr. V. Koudelka
Novi načini iskorišćavanja drveta kemijskim i biokemijskim putem.     PDF 305
broj: 7
     
Ing. V. Delić
Glavnije vrste egzota na evropskom tržištu.     PDF 357
broj: 11
     
Ing. B. Pejović
Potreba racionalog smolarenja kod nas.     PDF 570
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Dioba privatnih šuma.     PDF 1
broj: 2
     
Ing. A. Perušić
Porez na naše šume.     PDF 50
broj: 3-4
     
Dr. J. Zubović
Šumovitost Vrbaske banovine.     PDF 170
Ing. P. Popović
Odnošaji i važnost šumarstva u Dunavskoj banovini.(ćir.)     PDF 178
broj: 7
     
Ing. I. Oraš
Reorganizacija šumarske službe u dalmatinskom dijelu Primorske banovine.     PDF 352
M. Knežević
Pojam i postajanje planina i planinskih pašnjaka.     PDF 362
broj: 8-9
     
Ing. D. Veličković
Kako da poboljšamo režim nedržavnih šuma u Južnoj Srbiji.(ćir.)     PDF 420
broj: 11
     
Ing. V. Beltram
Prilog rješavanju kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.     PDF 565
broj: 12
     
Ing. A. Perušić
Organizacija čuvarske službe u šumama pod osob. jav. nadzorom.     PDF 626
Ing. A. Ružić
O zaštitnim šumama.     PDF 638
broj: 8-9
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Ing. S. Frančišković
Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.     PDF 428
broj: 3-4
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. R. Pipan
Kapitalizam u šumarstvu.     PDF 117
broj: 11
     
 
UREĐIVANJE BUJICA.
     
Ing. D. Afanasijev
Uređivanje bujica.     PDF 537
broj: 12
     
M. Š. i R.
Uređivanje bujica (Ispravak na članak g. Afanasijeva).     PDF 609
broj: 6
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
O specifičnim odlikama, težini i jačini naše divljači.     PDF 312
broj: 7
     
 
RAZNO.
     
Dr. J. Balen
† Prof. Ing. Todor Dimitrov.     PDF 349
broj: 11
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU. INDUSTRIJA DRVETA.
     
Dr. Z. Vajda
Institut za nauku o šumskom radu u Eberswalde-u.     PDF 585
broj: 12
     
K. Demić
Potreba moderniziranja industrije drveta.     PDF 646
Ing. Nik. Stivičević
Osvrt na šum. skupštinu 1938,     PDF 649
broj: 2
     
 
UZGAJANJE I, PODIZANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA I DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. I. Horvat
Nekoliko riječi na članak g. Ing. Nikole Stivičevića o mome »Pregledu šumske vegetacije u Hrvatskoj«.     PDF 89
broj: 6
     
Dr. S. Gojtan
Hrast plutnjak ili surva. Predlog za njegovu kultivaciju na našoj jadranskoj obali.     PDF 321
Dr. A. Petračić
Opaska na gornji članak.     PDF 323
broj: 12
     
Ing. O. Piškorić
Daljnja istraživanja Dr. Plavšića o Pančićevoj omorici.     PDF 644
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
M. Drnić
Novi zakon o slatkovodnom ribarstvu.     PDF 27
Zabrana lova sa psima brakircima     PDF 41
Ing. A. P.
Odbori za pošumljavanje.     PDF 42
broj: 2
     
Ing. N. Stivičević
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma u praktičnoj primjeni.     PDF 87
Projekt uredbe o reorganizaciji i sanaciji imovnih općina.     PDF 108
Projekt uredbe o reorganizaciji i sanaciji imovnih općina.     PDF 108
broj: 3-4
     
P.
Projekt uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja krajiških imovnih općina.     PDF 193
Zabrana sječe stabala Pančićeve omorike i munike     PDF 201
Sastanak šumara na službi kod imovnih općina     PDF 201
broj: 5
     
Ustanovitev banovinskega odbora za propagando gozdarstva v Ljubljani     PDF 268
broj: 6
     
X.
Čuvanje šuma u svjetlu naše administracije.     PDF 324
Propagandni letak Primorske banovine     PDF 327
broj: 7
     
Ing. A. Ružić
čuvanje šuma u svjetlu naše administracije (Nešto odgovora).     PDF 374
O zakletvi potrebnoj za nošenje oružja prema § 136 i 137 Zakona o šumama     PDF 386
broj: 8-9
     
Ing. N. Sazonov
Zadružno čuvanje nedržavnih šuma u Vardarskoj banovini.(ćir.)     PDF 450
Ing. S. Omanović
Popularizovanje šumarstva.     PDF 455
broj: 10
     
X.
Čuvanje šuma u svjetlu naše administracije.     PDF 512
broj: 11
     
A. Perušić
Riješenja upravnih vlasti mogu pravovaljano postojati i pored riješenja redovnog suda, i ako je predmet riješenja upravnih vlasti i redovnog suda različit.     PDF 588
Uredba o čuvarima nedržavnih šuma     PDF 591
broj: 12
     
Drž. struč. ispit. činov. pripravnika za admin.-kanc. službu     PDF 661
broj: 1
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog biologiji velikog tetrijeba.     PDF 23
broj: 6
     
Ing. V. Koprivnik
Berlinska međunarodna lovačka izložba.     PDF 317
broj: 1
     
 
ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje ispita za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj struci     PDF 41
broj: 3-4
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF 202
broj: 11
     
Promjena u ispitnoj komisiji     PDF 591
broj: 8-9
     
 
NAUČNA PUTOVANJA.
     
Ebersvalđani u Jugoslaviji     PDF 466
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Oglas organizacije »Divlja koža« Ljubljana, Velesajam, da joj lovci dostave krzna radi informacije inozemstva     PDF 47
broj: 3-4
     
Oglas o izradi šumsko-gospodarske osnove za šume zz. Draganići     PDF 202
Konkurs za glavnog sekretara Poljoprivredne komore u Skoplju     PDF 203
broj: 5
     
Upozorenje članovima J. Š. U. o knjigama, koje je izdalo ili pomoglo izdati udruženje, te o mogućnosti njihove nabavke.     PDF 294
Upozorenje članovima J. Š. U. o knjigama, koje je izdalo ili pomoglo izdati udruženje, te o mogućnosti njihove nabavke.     PDF 294
broj: 6
     
Oglas da se mogu dobiti knjige: Dr. Balen - Dr. Sagadin: Zakon o šumama; Ing. Borošić: Zbirke šumskih zakona i propisa III; Dr. Balen: »Josip Kozarac«.     PDF 343
Oglas da se mogu dobiti knjige: Dr. Balen - Dr. Sagadin: Zakon o šumama; Ing. Borošić: Zbirke šumskih zakona i propisa III; Dr. Balen: »Josip Kozarac«.     PDF 343
broj: 11
     
Oglas za knjigu J. Oršanić: Status sveukupnog šumarskog i ostalog osoblja Ministarstva šuma i rudnika     PDF 591
broj: 12
     
Šumarsko plesno veče u znaku jubilarne godine     PDF 662
broj: 1
     
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Iskazi o uplati članarine:     PDF 37
Upozorenje članovima na uplatu članarine     PDF 38
Doprinos Kereškenijevoj pripomoćnoj zakladi:     PDF 38
Poziv članovima na upis u »Posmrtnu pomoć«:     PDF 39
broj: 5
     
Skupština podružnice J. Š. U. Beograd održat će se 8. V. 1938.     PDF 290
Skupština skopske podružnice J. Š. U. održat će se 14. V. 1938.     PDF 290
Doprinosi u fond za oporavilište šumara na Mljetu:     PDF 294
Zahvala Milice udove Babić J. Š. U. na iskazanoj pažnji prigodom smrti njenog supruga ing. B. Babića.     PDF 296
broj: 6
     
Bespravna upotreba titule »Ing.« šumarstva     PDF 341
Potpora Savske banovine J. Š. U. u iznosu od 10.000 Din.     PDF 343
broj: 7
     
Unapređenja činovnika imovnih općina     PDF 384
broj: 11
     
Natječaj za svetosavske nagrade studenata i apsolvenata šumarstva     PDF 603
Natječaj za stipendije, potpore ili pripomoći J. Š. U.     PDF 604
Natječaj za stipendije, potpore ili pripomoći J. Š. U.     PDF 604
broj: 12
     
Reklamacije Šum. Lista i članarine     PDF 657
Reklamacije Šum. Lista i članarine     PDF 657
Reklamacije Šum. Lista i članarine     PDF 657
broj: 99
     
 
IZVJEŠTAJI.
     
Izvještaj Upravnog odbora J. Š. U. o radu u godini 1937/38 predložen 62 glavnoj skupštini u Vinkovcima. Štampan kao prilog Šum. Listu.     PDF 999
broj: 1
     
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
a) Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 5. XII. 1937. u Beogradu.     PDF 28
broj: 2
     
Iz udruženja studenata šumarstva. Zahvala udruženja iz Zagreba na prilozima dobivenim prilikom priredbe »Šumarsko plesno veče«     PDF 115
broj: 5
     
b) Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 27. II. 1938. u Zagrebu     PDF 269
broj: 6
     
c) Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 15. V. 1938. u Beogradu.     PDF 332
broj: 7
     
d) Zapisnik V. glavne skupštine skopske podružnice J. Š. U. održane 14. V. 1938. (ćir.)     PDF 380
Zahvala udruženja iz Zemuna g. M. Boškoviću na prilogu od 500 Din. kojim je upisan Ing. T. Divjak članom utemeljivačem udruženja     PDF 386
broj: 10
     
e) Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 21. VIII. 1938. u Vinkovcima     PDF 517
broj: 11
     
f) Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 1. X. 1938. u Vinkovcima     PDF 596
broj: 2
     
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
† Ing. Bogdan Babić. J. Š. U.     PDF 49
Dr. N. N
† Prof. Ing. Pavle Horvat.     PDF 96
Ing. A. Šerbetić
† Ing. Bogdan Babić.     PDF 98
† Ing. Bogdan Babić. Sarajevska podružnica J. Š. U.     PDF 99
N. D.
† Vilim Dojković.     PDF 100
D. Veseli
† Ing. Reinhold Schmettan.     PDF 102
B. K.
† Marino de Bona-Bunić.     PDF 103
broj: 3-4
     
A. P
† Ing. Aleksandar Nikiforov.     PDF 199
A. P
† Ing. Aleksandar Nikiforov.     PDF 199
J. Š. U.
† Ante Baličević.     PDF 200
J. Š. U.
† Ante Baličević.     PDF 200
broj: 5
     
L. S.
† Ing. Antun - Toni Šejbal.     PDF 295
broj: 6
     
† Manojlo Divjak     PDF 344
† Matija Kopić     PDF 344
† Albert Crepić     PDF 344
broj: 7
     
S. J.
† Ing. Koloman Šaler.     PDF 386
broj: 8-9
     
Ing. L. Šnajder
† Ing. Mihajlo Dereta.     PDF 458
broj: 10
     
Ing. M. Šušteršič
† Graščak Ing. Anton Rudež.     PDF 531
broj: 1
     
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Unapređenja:     PDF 44
Postavljanja:     PDF 45
Premještenja:     PDF 45
broj: 2
     
Umirovljenja:     PDF 105
Umirovljenja:     PDF 105
broj: 11
     
Odlikovanja:     PDF 593
broj: 1
     
 
LITERATURA: a) domaća
     
Ing. M. Anić
Plančić J.: Ondatra (bizamski štakor), Zagreb 1937.     PDF 40
broj: 2
     
Ing. O. Piškorić.
Ing. S. Tregubov: Étude forestiere sur le Picea omorica Panč. 1934.     PDF 91
Ing. O. Piškorić .
Sv. Plavšić: Staništa Pančićeve omorike na levoj obali Drine, 1936.     PDF 92
Ing. O. Piškorić.
Dr. Sv. Plavšić: Anatomska istraživanja Pančićeve omorike. 1936.     PDF 94
broj: 7
     
Ing. Z. Bunjevčević
Ing. M. V. Babić: Bukov prag, Hoče kraj Maribora 1938.     PDF 377
Dr. N. N.
Geodetski list 1937.     PDF 379
broj: 8-9
     
Najnovija domaća djela     PDF 457
broj: 11
     
Ing. J. Grünwald.
Dr. Fran Kušan: Ljekovito bilje.     PDF 590
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Gj. Nenadić: Osnovi šumarstva, II. izd. 1938.     PDF 653
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
Dr. A. de Philippis: Classificazioni ed indici del clima in raporto alla vegetazione forestale Italiana, Firenze 1937.     PDF 39
broj: 6
     
Ing. M. Anić
Werner Lüdi: Beitrag zur regionalen Vegetationsgliederung der Appeninenhalbinsel, Bern 1935.     PDF 328
broj: 8-9
     
U.
Laer: Formhöhenreihen, Berlin 1938.     PDF 457

                UNDER CONSTRUCTION