godište: 1934   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1934 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 2
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
Ing. Viktor Novak
Pomen borovja v dravski banovini.     PDF 33
broj: 4-6
     
Ing. Orestije Krstić .
Pošumljavanje goleti u Južnoj Srbiji od 1913—1930 godine.     PDF 152
Ing. Ljubomir Marković
Zajčev rid. Ogledi na pošumljavanju aridnih goleti Juga.     PDF 179
Ing. Svetozar V. Novaković
Pošumljavanje u državnim šumama Južne Srbije.     PDF 193
Ing. Branislav Šikić.
Pošumljavanje sa crnim borom u vezi sa opitima, s naročitim obzirom na pošumljavanje u Kičevu.     PDF 210
Ing. Nikola Šalajev.
Pošumljavanje u Malešu.     PDF 221
Ing. Aleksandar Zaljesov
Terenska pikirišta u srezu đevđelijskom i njihovi rezultati.     PDF 224
Karlo Zloh
Šumski rasadnik u Leskovcu i narodno pošumljavanje.     PDF 228
Ing. Vladimir Maksimović
Narodno pošumljavanje na teritoriji Pologa.     PDF 231
broj: 10
     
Draguljub S. Petrović
O šumskom drveću u Južnoj Srbiji.     PDF 457
broj: 3
     
 
OBRANA I ČUVANJE ŠUMA. BOLESTI DRVLJA.
     
Prof. dr. A. Petračić
Štete od hrastovog krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgajanja hrastovih šuma.     PDF 110
broj: 4-6
     
Dragoljub S. Petrović.
Koze i šuma u Južnoj Srbiji.     PDF 298
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. Josip Waszner
Ustanovljivanje sopstvenih troškova za okruglo drvo i rezanu robu.     PDF 57
broj: 4-6
     
Inž. Josip Rugole
Iskorištavanje državnih šuma Južne Srbije u vlastitoj režiji. 1913-1933.     PDF 275
Inž. Hans Em
Značaj drvodeljstva za iskorišćavanje južnosrbijanskih šuma     PDF 284
Ing. Dimitrije Bojić
Mogućnost i način kresanja lisnika.     PDF 287
Inž. Hans Em
Značaj i mogućnosti smolarenja u borovim šumama Južno Srbije.     PDF 294
Inž. Josip Rugole
Iskorišćavanje državnih suvata u Južnoj Srbiji 1913-1933.     PDF 301
broj: 8
     
Dragoljub S. Petrović
Spravljanje uglja u Južnoj Srbiji.     PDF 377
broj: 9
     
Ing. Josip Waszner
O napetosti cijena okruglog drveta i rezane robe.     PDF 425
Ing. Lujo Mundofer
Tehničko ustanovljivanje sopstvenih troškova za okruglo drvo i rezanu robu.     PDF 429
broj: 10
     
Ing. Prokopljević Nenad
Iskorišćavanje šuma zemljišne zajednice Ravna gora u sopstvenoj režiji.     PDF 485
broj: 1
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Ing. Vladislav Beltram
Za unapređenje našeg šumarstva.     PDF 2
broj: 3
     
Dr. Nikola Neidhardt
Hiperprodukcija šumarskih inženjera.     PDF 84
Ing. Todor Djurdjić.
Državno šumsko gazdinstvo i zakon o državnom računovodstvu.     PDF 97
broj: 4-6
     
Inž. Ljubomir Marković
Dvadeset godina šumarstva našeg juga.     PDF 130
Ing. Svetozar Novaković
Prilog istoriji ograničavanja u državnim šumama Južne Srbije.     PDF 250
Inž. Orestije Krstić
Ugovor o prodaji šume Lopušnik.     PDF 256
Ing. Ž. Vančetović
Šume u Metohiji i naseljavanje.     PDF 262
broj: 7
     
Ing. Stjepan Kanoti
Organizacija šumarske službe.     PDF 314
broj: 8
     
Gospodin Ministar Dr. Milan Ulmanski o smjernicama svoga rada     PDF 369
Dr. Jovan Zubović.
Organizacija šumske privrede.     PDF 372
broj: 9
     
Inž. Vukašin Delić
Šumarska nastava sa šumsko-industrijskog gledišta.     PDF 422
broj: 11
     
Vukašin Perović
Jedan pogled na unutrašnju kolonizaciju u Jugoslaviji s osobitim osvrtom na Bosnu.     PDF 553
broj: 1
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Josip Waszner
Kalkulacija šumske takse i poduzetnička dobit.     PDF 11
broj: 11
     
Ing. Lazar Petrović
Direktive za iznalaženje vrednosti šumskog zemljišta u praktičnom životu.     PDF 541
broj: 9
     
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. Josip P. Radišić
Računanje procenta prirasta pomoću procentnih krivih.     PDF 425
broj: 4-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA I GEODEZIJA.
     
Ing. Radovan Djoković.
Prilog ograničavanju šuma.     PDF 245
Dragoljub S. Petrović.
Osnovna načela za rad na uređivanju šuma u Južnoj Srbiji.     PDF 265
Ing. Ljubomir Marković
Ekspeditivan način uređenja šume sela Galičnika i njegovi rezultati.     PDF 269
broj: 12
     
Dr. Nikola Neidhardt .
Trokut najboljeg oblika kod glavnih triangulacija.     PDF 619
broj: 4-6
     
 
BUJIČARSTVO.
     
Ing. Živojin Vančetović
Pogled na bujičarstvo vardarske banovine.     PDF 237
Ing. Pantelejnon Dolgij
Uređenje bujice Dragor.     PDF 241
broj: 8
     
 
LOVSTVO.
     
Milan Knežević
Hercegovačka lovišta brdskih jarebica.     PDF 392
broj: 4-6
     
 
RAZNO.
     
Ing. Dimitrije Veličković
Mladi šumar Juga.     PDF 309
broj: 11
     
Pomen Nj. Veličanstvu Viteškom Kralju-Ujedinitelju Aleksandru I.     PDF 537
Zlatko Turkalj
Kralj Aleksandar. (pjesma)     PDF 539
Njegovo Veličanstvo kralj Petar II.     PDF 540
broj: 2
     
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA.
     
Uredništvo
Šume u Kamerunu     PDF 66
 
OBRANA ŠUMA. BOLESTI DRVLJA.
     
Prof. Dr. Petračić.
Nova opasnost za lisnate šume.     PDF 66
broj: 12
     
Ing. Stanko Sotošek
Naši gozdovi in povodnji.     PDF 625
broj: 1
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Pravilnik o polaganju državnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF 15
broj: 7
     
Ing. Milan Manojlović
Organizacija državnog šumskog gazdinstva u Poljskoj.     PDF 335
broj: 9
     
Ing. P. Rohr
Naše šumarstvo pred banskim vijećem u Zagrebu.     PDF 438
Dr. Jovan Zubović.
0 servitutima i kolonizaciji.     PDF     HR 443
broj: 10
     
Ing. Slobodan Baranac
Šumari osnivajte šumske zadruge.     PDF 497
broj: 1
     
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Pravilnik o polaganju državnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF 15
Državni stručni ispit šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF 22
Ispit činovničkih pripravnika     PDF 24
broj: 3
     
Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF 113
broj: 10
     
Državni ispiti šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF 521
Državni ispiti šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF 521
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Na pragu nove godine     PDF 1
Inž. Vukašin Delić
0 kritici i kritikovanju.     PDF 14
broj: 2
     
Ispravci pogrešaka u Šumarskom Listu     PDF 68
broj: 3
     
Prof. Dr. Josip Balen
Povodom jednog rijetkog jubileja u Rumunjskoj, (prof. Petar Antonescu).     PDF 111
Uredništvo
Posveta zgrade Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu     PDF 112
Ekskurzija francuskih šumara kroz Jugoslaviju .     PDF 113
broj: 4-6
     
Predgovor svezke Š. L., posvećen šumarstvu Juga     PDF 129
broj: 8
     
Ing. Jovan Stanimirović
Ograničenje produkcije šumarskih inženjera.     PDF 400
Ing. Vukašin Delić
Londonska firma Pharao, Gane & Company dobila je samoprodaju Šipad-ove robe u inozemstvu.     PDF 401
broj: 9
     
Ing. P. Rohr
Naše šumarstvo pred banskim vijećem u Zagrebu     PDF 438
Ing. A Panov
Iz skorašnje prošlosti.     PDF 442
broj: 10
     
Ing. Slobodan Baranac
Šumari osnivajte šumske zadruge.     PDF 497
broj: 11
     
Inž. S. Baranac
Zavet jugoslovenskog radnog naroda - šumoposednika Viteškom kralju Aleksandru I.     PDF 566
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Iskazi uplate članarine     PDF 23
broj: 2
     
Novi članovi Kereškenjijeve zaklade     PDF 68
Potpore iz Kereškenjijeve pripomoćne zaklade     PDF 69
broj: 7
     
Poziv članovima J.Š.U. na pretplatu     PDF 313
Potreba prepisa rezime-a članaka na stroju .     PDF 362
broj: 8
     
Darovi Kereškenjijevoi zakladi     PDF 410
Darovi Kereškenjijevoi zakladi     PDF 410
broj: 10
     
Upozorenje na potrebu tačnih adresa     PDF 520
Upozorenje na potrebu tačnih adresa     PDF 520
broj: 11
     
Natječaj J.Š.U. za izradu skice diplome     PDF 583
Natječaj J.Š.U. za studente šumarstva za svetosavske nagrade     PDF 583
Upozorenje članovima J.Š.U. koji imaju na posudbi knjige iz knjižnice J.Š.U.     PDF 584
Upozorenje članovima J.Š.U. koji imaju na posudbi knjige iz knjižnice J.Š.U.     PDF 584
broj: 3
     
 
Zapisnici odborskih sjednica:
     
a) Zapisnik II. sjed. održane 4. II. u Zagrebu     PDF 115
broj: 7
     
b) izvadak iz zapisnika III sjed. održane 16. IV. u Beogradu.     PDF 355
broj: 8
     
c) Zapisnik IV. sjed. održane 15. VII. u Beogradu.     PDF 403
broj: 11
     
d) Zapisnik V. sjed. održane 7. IX. u Sarajevu .     PDF 570
Zapisnik XIII (58) glavne redovite godišnje skupštine J.Š.U. održane 8 i 9. IX. 1934 u Sarajevu     PDF 572
e) Zapisnik I sjed. novog odbora J. Š. U. održane 9. IX u Sarajevu     PDF 582
broj: 3
     
 
Žalobne sjednice:
     
Rezolucija J.Š.U. u predmetu nezaposlenih šumarskih inženjera     PDF 117
Pretstavka J.Š.U. u predmetu izrađivanja zakona o davanju olakšica šumskoj industriji radi krize 1934 g.     PDF 119
broj: 8
     
Odgovor M. š. i r. na molbu J.Š.U. da se priznate ratne godine uzmu u obzir pri određivanju godišnjeg odmora .     PDF 403
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o paušaliranju putnih troškova šumarskih službenika     PDF 404
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o zastupanju privrednika šumarske struke u privrednom savjetu Male Antante     PDF 404
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. u predmetu apsolvenata bivše šumarske škole u Sarajevu     PDF 405
Prva redovna glavna skupština podružnice J.Š.U. u Sarajevu; održana 10 i 11. VI. 1934     PDF 406
broj: 9
     
Prva redovna glavna skupština podružnice J.Š.U. u Banja Luci, održana 8. VII. 1934     PDF 447
broj: 10
     
Prva redovna glavna skupština podružnice J. Š. U. u Skoplju, održana 5 VI 1934     PDF 516
broj: 11
     
a) komemorativna sjednica J.Š.U. i beogradskog članstva     PDF 562
b) komemorativna sjednica zagrebačkog članstva J.Š.U     PDF 565
Pretstavka skupštine J.Š.U., održane u Sarajevu, u predmetu računskih činovnika     PDF 577
Rezolucija skupštine J.Š.U., održane u Sarajevu, o propagandi šumarstva     PDF 578
broj: 2
     
 
Iz udruženja studenata šumarstva:
     
R. Antoljak
a) Šumarsko plesno veče 1934.     PDF 69
b) Iskaz priloga za šumarsko plesno veče .     PDF 72
broj: 3
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ing. Ivan Marković
† Ing. Stjepan Ferenčić.     PDF 124
† Prof. ing. Vinko Hlavinka     PDF 125
broj: 7
     
Promjena u ličnosti ministra šuma i rudnika     PDF 363
Promjena u ličnosti ministra šuma i rudnika     PDF 363
Jedna dvadesetgodišnjica.     PDF 363
broj: 10
     
Promjena na mjestu načelnika za šumarstvo     PDF 483
Dragutin Hradil
† Dušan Weiner.     PDF 528
broj: 11
     
Promjena na mjestu šefa šum. odsjeka u Zagrebu .     PDF 587
broj: 2
     
 
Promjene u službi:
     
c) premještenja     PDF 73
Odlikovanja .     PDF 73
b) unapređenja     PDF 74
broj: 7
     
d) umirovljenja     PDF 366
broj: 8
     
a) postavljanja     PDF 414
a) postavljanja     PDF 414
broj: 2
     
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Prof. Aleksije J. Šenšin: Uređenje šuma, Beograd 1934.     PDF 74
broj: 7
     
Inž. Ilija Slijepčević
Inženjerska geologija dr. Milana Lukovića, Beograd 1933.     PDF 354
broj: 8
     
T. Dimitrov: Molika, Pinus peuce. Griseb, preveo s bugarskog Ing. O. Krstić, Skoplje 1933.     PDF 411
broj: 9
     
Ing. S. Baranac: Šumsko gospodarstvo imovnih općina od god. 1919.— 1930. Beograd 1933.     PDF 452
Dr. M. Marinović: Šumsko privredna geografija     PDF 452
broj: 10
     
Lj. V. Maletić: Premer šumskih sastojina metodom slobodnih stabala. Beograd 1934.     PDF 526
Ugrenović: Iskorišćavanje šuma, knjiga III i IV: tehnika trgovine drvetom I i II dio, Zagreb 1934.     PDF 527
broj: 11
     
Ing. Boris Apsen: Logoritamsko računalo     PDF 586
Ing. Boris Apsen: Logoritamsko računalo     PDF 586
broj: 12
     
Ing. Jov. Metlaš
Ugrenović: Tehnika trgovine drvetom, dio prvi. Zagreb 1934.     PDF 631
broj: 1
     
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1932 (12), 1933 (1—10)     PDF 25
Lesnicka Prace 1933 (1—10)     PDF 26
Tharandter Forstliches Jahrbuch 1933 (4—10)     PDF 27
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1933 (9—22)     PDF 28
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1933 (januar-novembar)     PDF 29
broj: 2
     
Revista Pädurilor 1933 (1—10)     PDF 74
Svenska Skogsvärdsföriningens Tidskrift 1932 (I—IV), 1933 (I—III)     PDF 76
broj: 7
     
Prof. dr. Petračić
Dr. K. Rübner: Die Pflanzengeographischen-ökologischen Grundlagen des Waldhaus, Neudamm 1934.     PDF 353
broj: 8
     
T. Dimitrov: Molika — Pinus peuce Griseb, preveo Ing. O. Krstić, Skoplje 1933     PDF 411
broj: 9
     
Ing. Oskar Piškorić
Annales de l´école Nationale des Eaux et Forets et de la Station de recherches et expériences forestieres, 1932 (IV2), 1933 (V1).     PDF 450
Dr. J. Lemarie
Ing. Dr. K. Wagner: O popelkach kulturnich lesu, Židlochovice 1934.     PDF 451
broj: 10
     
Međunarod. institut za agrikulturnu kemiju: Zaštita šuma i poljskih kultura proti vjetra, Rim 1933.     PDF 525

                UNDER CONSTRUCTION