godište: 1929   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1929 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8
     
 
BOTANIKA.
     
Dr. A. Petračić
Pridolazak bijele i žute imele na našem drveću.     PDF 316
M. Strineka
Uspijevanje jele u Zagrebačkoj gori i njena staništa.     PDF 322
broj: 4
     
 
UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE.
     
Dr. J. Balen
Tehnika zašumljavanja krša.     PDF 164
broj: 6-7
     
J. Šušteršić
Nešto iz uzgajanja šuma.     PDF 247
Inž. Đ. Burlakov
Način "suhih kultura" pri pošumljivanju krša i golijeti u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj.     PDF 259
broj: 12
     
Ing. S. Omanović
Pošumljavanje krša i golijeti.     PDF 493
broj: 4
     
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA.
     
K. Franek
Babak (Lytta vesicatoria) u šumama vukovarskog vlastelinstva.     PDF 157
broj: 5
     
Inž. G. Brizgaljin
Da li su ptice uopšte korisne ili štetne šumi.     PDF 195
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Dr. D. Nenadić
Zabrana izvoza,hrastovih pragova.     PDF 1
broj: 2
     
Dr. A. Petračić
Nada u preporod našega šumarstva.     PDF 57
Ing. A. Perušić
Krajiške imovne općine u Hrvatskoj.     PDF 58
broj: 3
     
Inž. L. Petrović
O zakonskoj zaštiti šum. površina u cilju revizije segregacija.     PDF 101
broj: 5
     
Ing. S. Omanović
K pitanju uređivanju ispaša u Bosni i Hercegovini.     PDF 210
broj: 12
     
Prof. Dr. M. Marinović
Naša izvozna trgovina drvom i njene potrebe.     PDF 476
broj: 9-10
     
 
UPORABA ŠUMA — TEHNOLOGIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
Količina otpatka pri obdjelavanju oblovine u »merkantilne grede«.     PDF 367
broj: 1
     
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. S. Šurić
Tačnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha.     PDF 16
broj: 4
     
 
IZMJERA I PROCJENA ŠUMA.
     
Ing. M. Dereta
Omeđašivanje šuma na temelju kopija katastralnih nacrta.     PDF 147
broj: 2
     
 
RAZNO.
     
Ing. A. Perušić
O rentabilnosti bukve.     PDF 76
broj: 3
     
Ing. A. Perušić
Umjereno sastojinsku gospodarenje kod Imovnih općina.     PDF 107
Ing. R. Kolibaš
Poratno šumarstvo na području zagrebačke oblasti.     PDF 110
broj: 6-7
     
Ing. S. Frančišković
Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog krša.     PDF 252
broj: 11
     
Ing. M. Anić
Ekskurzija zagrebačkih apsolvenata šumarstva u Čehoslovačku.     PDF 438
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF 29
broj: 3
     
Ing. A. Perušić
Rastu li novčane tražbine kad valuta pada.     PDF 132
broj: 2
     
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Uzgojne zaklade za djecu činovnika drž. šumarstva     PDF 93
broj: 3
     
Okružnica glede provađanja § 133. zakona o šumama od 1891.     PDF 141
Okružnica glede haračenja šuma     PDF 143
broj: 4
     
Promjena na mjestu generalnog direktora šuma     PDF 178
broj: 6-7
     
Ing. A. Perušić
Rad u samoupravi.     PDF 277
Ing. A. Perušić
Dioba imovnih općina znači propast šuma.     PDF 278
Ing. A. Perušić
Jedan od osnovnih uzroka slabom razvoju našeg šumarstva.     PDF 279
Ing. A. Perušić
Član 133. zakona o šumama od 1891. god.     PDF 280
Ing. A. Perušić
Nešto o kupoprodaji drva u šumi.     PDF 280
Pravilnik o iskorištavanju drž. šuma u režiji     PDF 304
Zakon o zaštiti domaće šum. industrije .     PDF 306
broj: 8
     
Inž. L. Petrović
Izdvajanje šume od popaše.     PDF 340
Rešidba o deputatima šum. osoblja kod političke vlasti     PDF 358
broj: 9-10
     
Ing. R. Kolibaš
Imenovanje direktora oblasnih direkcija.     PDF 412
Ing. R. Kolibaš
Potreba nadopune zakona o šumama.     PDF 414
Ing. R. Kolibaš
Budžet političkog šumarstva.     PDF 415
Ing. R. Kolibaš
Status i kretanje šum. osoblja.     PDF 416
broj: 3
     
 
GEODEZIJA.
     
Najstariji i najnoviji teodolit. šum. fakulteta u Zagrebu     PDF 128
broj: 8
     
A. Despot
Geodetsko snimanje šuma.     PDF 343
broj: 1
     
 
NASTAVA.
     
Proslava 100-godišnjice šum. visoke škole u Stockholmu     PDF 30
broj: 5
     
Pitanje naših šumarskih fakulteta     PDF 227
broj: 6-7
     
 
IZLOŽBE.
     
Šum.-lovačka izložba u Ljubljani     PDF 288
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Zapisnici sjednica Upravnog Odbora J. Š. U.     PDF 33
Zapisnici glavnih skupština Jug. Šum. Udruženja     PDF 34
Iskazi uplate članarina     PDF 49
broj: 2
     
Dvadeset i pet godina rada »Udruženja studenata šumarstva« u Zagrebu     PDF 83
Pozdravni brzojavi Kralju i Ministru prigodom 6. I. 1929.     PDF 89
Odgovori Ministarstva Šuma na rezolucije Udruženja     PDF 90
Odgovori Ministarstva Šuma na rezolucije Udruženja     PDF 90
broj: 4
     
Proslava 25-godišnjice Udruženja studenata šumarstva u Zagrebu     PDF 179
broj: 5
     
F. Radčenko
Stručna šumarska konferencija u Nikšiću.     PDF 226
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Imenovanja,premještenja,umirovljenja     PDF 50
broj: 3
     
Ing. A. Šivic petdesetletnik     PDF 134
† Arpad Karolyi     PDF 140
† Arpad Karolyi     PDF 140
broj: 4
     
† Valentin Sacki     PDF 188
broj: 11
     
† Gašo Vac.     PDF 466
† Gašo Vac.     PDF 466
broj: 12
     
† Juraj Demetrović     PDF 512
† Emil Ferenzffy     PDF 513
broj: 5
     
 
RAZNO.
     
Dr. M. Marinović
Pismo uredništvu.     PDF 238
broj: 6-7
     
M. Jekić
Otkuda je razlika.     PDF 275
Ing. Šivic
Stara tisa — posekana.     PDF 281
Ing. P. Rohr
Pismo uredništvu.     PDF 285
broj: 11
     
Dr. N. Neidhardt
O uplivu šume na umjetnost i znanost.     PDF 450
Dr. N. Neidhardt
Sjeveroameričke sjedinjene države i šumarstvo.     PDF 450
broj: 1
     
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
Šum.-lovački kalendar 1929. XXV. godište .     PDF 33
Poljoprivredni Glasnik     PDF 33
broj: 2
     
J. M. Jekić: Prilozi za istoriju šumarstva u Srbiji.     PDF 87
broj: 3
     
F. Erjavec: Kmetiško prašanje v Sloveniji     PDF 130
Dr. Josifović: Pepelnica i sušenje hrasta u Posavini.     PDF 131
broj: 4
     
Ing. V. Mihaldžić: Tablice za obračunavanje njemačke bačvarske robe     PDF 189
Ing. V. Mihaldžić: Tablice za obračunavanje njemačke bačvarske robe     PDF 189
Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva XXXIX. i XL.     PDF 189
broj: 6-7
     
Ing. Frančišković: Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn-Taxis     PDF 281
D. Veseli: Katekizam o uporabi šuma .     PDF 286
broj: 8
     
Zasebne uzance za trgovanje drvetom. (Zagrebačke burze)     PDF 349
Zasebne uzance za trgovanje drvetom. (Zagrebačke burze)     PDF 349
Tehnički List .     PDF 350
broj: 9-10
     
Dr. Đ. Nenadić: Uređivanje šuma     PDF 417
Ekonomist     PDF 419
Ekonomist     PDF 419
Ekonomist     PDF 419
broj: 12
     
PETRAČIĆ, Andrija
Dr. J. Balen: O proredama I.     PDF 508
Ljub. Marković — M. Manojlović: Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonije     PDF 508
broj: 2
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Revue des Eaux et Forets     PDF 88
L´Alpe     PDF 88
Lesnickâ Prâce     PDF 88
Internacionalni adresar za trgovinu drvetom .     PDF 89
broj: 3
     
Sylwan     PDF 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF 133
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF 133
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF 133
Zeitschrift für Forst und Jagdwesen     PDF 133
Tharandter Forst Jahrbuch     PDF 133
Algemeine Forst und Jagdzeitung     PDF 133
broj: 4
     
Annales de la station fédéral de recherches forestieres (Suisse)     PDF 190
Annales de la station fédéral de recherches forestieres (Suisse)     PDF 190
broj: 5
     
Revista Padurilor     PDF 237
Revista Padurilor     PDF 237
Revista Padurilor     PDF 237
broj: 6-7
     
Ing. Klimesch: Forstliche Bibliographie     PDF 283
Gorski pregled     PDF 285
Gorski pregled     PDF 285
broj: 8
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. Röhrl: Geschichtliche Entwicklung der Vorrast und Zuwachsmethoden.     PDF 345
Erdészeti Kisérletek     PDF 351
Centralblatt für das gesamte Forstwesen .     PDF 352
Centralblatt für das gesamte Forstwesen .     PDF 352
broj: 11
     
Dr. M. Marinović
Dr. Flatscher: Handbuch des Sägebetriebes.     PDF 452
broj: 12
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.     PDF 505
Dr. Ž. Miletić
Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.     PDF 505
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF 509
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF 509
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF 509
Dr. N. Neidhardt
Gulam Rasul: Untersuchungen über die Leistungen von Fichten-Kiefern-Mischbeständen.     PDF 509

                UNDER CONSTRUCTION