godište: 1926   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1926 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Ugrenović.
Na pragu pedesete.     PDF 1
Nikola Neidhardt [Zagreb]
Analiza stabla     PDF 6
Jovan Matić, nadsavetnik [Srem. Mitrovica]
Autonomija ili podržavljenje Imovnih opština     PDF 17
Ing. Franjo Sevnik [Vukovar]
Kultura crnog oraha u nas.     PDF 22
Ing. Petar Rohr [Našice]
Eksproprijacija velikog šumskog posjeda.     PDF 30
Prof. Mojo Medić [Mitrovica]
Djetao veliki i njegov život.     PDF 53
Jugoslavensko tržište drveta.     PDF 57
 
Nastava, nauka i literatura
     
Dokidanje beogradskog poljoprivrednog fakulteta.     PDF 59
Radio-telefonija i šumarstvo.     PDF 59
 
Praktično šumarstvo
     
Moderna transportna sredstva u službi iskorišćavanja šuma.     PDF 61
Davanje u zakup poduzeća Štajnbajs.     PDF 61
S. R. Baranac
Sejanje jasenovog sjemena.     PDF 62
 
Šumarska politika i uprava
     
Anketa o imovnim općinama.     PDF 62
 
Lovstvo
     
Georgije Brizgalin [Beograd]
Zaštita ptica i Zakon o lovu.     PDF 64
 
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje
     
Izvadak iz zapisnika II. sjednice JŠU     PDF 65
Pedesetogodišnjica našeg udruženja.     PDF 68
broj: 2
     
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje     PDF 142
broj: 1
     
 
Lične vijesti
     
Lične vijesti     PDF 70
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF 72
broj: 2
     
 
Članci
     
Ing. Jovan Metlaš [Zagreb]
Naši šumarski fakulteti.     PDF 83
Ing. Ante Ružić [Maribor]
Zakon o Šumama.     PDF 104
Ljubivoje Golubović [Beograd]
Značaj šumarstva u našoj državi.     PDF 115
 
Nastava, nauka i literatura
     
Internacijonalni šumarski kongres u Rimu     PDF 133
S. R. B.
Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu.     PDF 133
I. P. I.
Ruska šumarsko-stručna literatura     PDF 137
 
Praktično šumarstvo
     
Dr. August Langhoffer
Obrana od gusjenica godine 1926.     PDF 138
 
Šumarska politika i uprava
     
Oproštene kazne     PDF 140
broj: 3
     
 
Članci
     
Ugrenović
Treći šumarski fakulteta     PDF 155
Ing. Anton Šivic
Ali je izenačenje lovskih predpisov potrebno?     PDF 159
Ing. Žarko Miletić [Zagreb]
O kontrolnim metodama uređivanja preborne šume.     PDF 167
Ing. Karlo Mahr [Belje]
Sušenje hrastovih šuma na državnom dobru Belje.     PDF 188
Rustia
Sedamdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčića.     PDF 196
 
Nastava, nauka i literatura
     
Sušenje hrastovih šuma.     PDF 200
Ugrenović
Šumarski kongres u Rimu.     PDF 206
Literatura o popularizovanju šumarstva.     PDF 207
 
Jugoslavensko Šumarsko Udruženje
     
Ugrenović
Spomenica o pedeset-godišnjici Udruženja     PDF 212
broj: 4
     
 
Članci
     
Ing. Oskar Agić [Vinkovci]
Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina.     PDF 229
Ing. Milan Manojlović [Nansi]
Metode uređenja u teoriji i praksi.     PDF 236
Prof.dr. Đuro Nenadić
Drvena građa za kolonističke kuće.     PDF 253
 
Nauka i nastava
     
Ugrenović
Gunnar Schotte (1874.-1926.)     PDF 260
Šumarski kongres u Rimu.     PDF 260
 
Praktično šumarstvo
     
S. R. Baranac
Režijska eksploatacija u Srbiji.     PDF 262
 
Politika i uprava
     
Ugrenović
Liberalizam u šumarstvu.     PDF 264
Pravilnik o polaganju državnih i stručnih ispita     PDF 266
 
Literatura
     
Ruska šumarska literatura.     PDF 276
broj: 5
     
 
Članci
     
Na obranu časti     PDF 297
Institut za šum. istraživanja u Beogradu     PDF 298
Prof.dr. Gjuro Nenadić [Zagreb]
Nepotrošive šumske glavnice.     PDF 299
Ing. Seferović [Otok]
Štete od leda.     PDF 324
 
Nauka i nastava
     
Entomološki kongres     PDF 331
 
Literatura
     
Sušenje hrastovih šuma u Slavoniji. - O vegetaciji Piješivice u Lici. - Lesnicka Prace. - Revue des Eaux Forets. - L´ Alpe. - Poljoprivredni glasnik.     PDF 331
broj: 6
     
 
Članci
     
Ing. Zlatko Turkalj [Ogulin]
Šumsko oruđe.     PDF 353
 
Nauka i nastava
     
Internacionalni šumarski kongres u Rimu.     PDF 384
 
Literatura
     
Glasnik za šumske pokuse. - Prilog proučavanju izvoza i uvoza šuskih produkata u kraljevini S.H.S. - Šume u kraljevini S.H.S. - Italia Forestale. - Dr. N. Košanin: Nove vrste u flori Južne Srbije. - Revue des Eaux et Forets. - Lesnicka Prace.     PDF 386
 
Praktično šumarstvo
     
Inž. Valentin Šacki, Skopje
Pošumljavanje Južne Srbije     PDF 389
broj: 7
     
 
Članci
     
Ing. Anton Šivic
O vztrajnem gospodarstvu v gozdih.     PDF 417
Jovan V. Matić, nadsavetnik
Sušenje hrastovih sastojina     PDF 446
 
Literatura
     
Poljoprivredni glasnik – Slovenačka sveska. - Kroz Čehoslovačke šume. - Les Foret en Pologne. - Revue des Eaux et Forets. - L´ Alpe. - Praktično uređivanje šuma. - Regeneracion de los montes de especies de lus )Peninsula iberica). - Vorträge über die Waldwirtschaft und Forstwiessenschaft infinland. - Suomi, the land of forests. - Le pin maritime dens le sud. - Observations sur le douglas vert en Suisse.     PDF 449
Dragutin D. Veseli: Katekizam o zaštiti šuma.     PDF 451
 
Bilješke
     
Vlastita režija – u Francuskoj.     PDF 454
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Prof.dr. A. Petračić [Zagreb]
Pomlađivanje naših hrastovih šuma je u opasnosti.     PDF 467
Inž. Živan Simunović [Beograd]
Ekonomsko i financijsko stanje Petrovaradinske Imovne Opštine.     PDF 470
Aps. šum. Branislav Begović [Zagreb]
Ekskurzija studenata šumara zagrebačkog Univerziteta kroz Liku i Primorje.     PDF 489
 
Praktično šumarstvo
     
Inž. Ivan M. Simčić
Molika (pinus peuce) u Kičevskom šum. rasadniku 1925./26. god.     PDF 510
Režim voda i šumarstvo.     PDF 511
broj: 10
     
 
Članci
     
Ugrenović
O našoj pedesetogodišnjici.     PDF 527
Ing. Adolf Jošovec [Križ]
Gubar i ostale štetočinje.     PDF 539
 
Literatura
     
Revue des Eaux et Forests. - L´ Alpe. - Lesnicka Prace. - Katekizam o zaštiti šuma. - Kađenje ćumura u uspravnim žežnicama. - Komasacija zemljišta. - Internacionalni Institut za Agrikulturu u Rimu. - Na obranu naših narodnih šuma.     PDF 546
 
Praktično šumarstvo
     
Državni ispit šumarskih činovnika I. kategorije     PDF 550
 
Lične vijesti
     
Jovan Metlaš
† Ante Renner (1849.-1926.)     PDF 552
broj: 11
     
 
Članci
     
Ugrenović
Kralju i Pokrovitelju.     PDF 567
Aleksandar Ugrenović
Poslije slave i zbora.     PDF 570
Prof. Gj. Nenadić
† Profesor Ivan Partaš. (1862-1926)     PDF 576
Aleksandar Ugrenović [Zagreb]
Zajednički rad naših fakulteta.     PDF 579
 
Jugoslavensko Šumarsko Udruženje
     
Obći zbor Podružnice Ljubljana.     PDF 584
Izvadak iz zapisnika V. (50.) redovne glavne skupštine JŠU     PDF 597
 
Praktično šumarstvo
     
Savremena šumarska politika pred ovogodišnjim zborom.     PDF 606
P. Manojlović
Uništavanje gubara i trombidiidae.     PDF 608
 
Literatura
     
Lesnicka Prace. - Revue des Eaux et Forests. - L´ Alpe. - Spomen-knjiga.     PDF 612
broj: 12
     
 
Članci
     
W. Rossinski, ministarski savjetnik [Varšava]
Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj.     PDF 629
Dr. Mihajlo Gradojević [Beograd]
Avijon u službi zaštite šuma.     PDF 633
Prof.dr. August Langhoffer [Zagreb]
Štetočinje naših hrastovih šuma.     PDF 640
Ing. Lazar Petrović [Aleksinac]
Rasparčavanje šumskog poseda.     PDF 645
Ing. Ljubomir Marković [Morović]
Uništavanje jajašaca leptira gubara.     PDF 655
 
Bilješke
     
Prof. Nenadić
Aeroplan u službi šumarstva.     PDF 660
 
Literatura
     
Armillaria mellea (Vahl) Quel als Verderber der Eichwälder Slavoniens. - Revue des Eaux et Forests. - L´ Alpe. - Über den Verbrauch des Holzes im Hausbedarf auf den Lande in dem Län Turku-Pori. - Lesnicka Prace. - Jugoslavenski šumarsko-lovački kalendar za godinu 1927.     PDF 664

                UNDER CONSTRUCTION