godište: 1922   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1922 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci.
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Drugovima     PDF 1
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Postanak i zadaća Jugosl. Šum. Udruženja     PDF 2
Ing. A. Šivic
Pogled v preteklost in v prihodnost društvenega življenja in delovanja v Sloveniji     PDF 5
M. P. Ć.
Dodaci na putovanje šumarskom osoblju u Srbiji i Crnoj Gori     PDF 8
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
O pantografovanju     PDF 13
broj: 2
     
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Računanje amortizacione tangente     PDF 41
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska terminologija     PDF 44
Ing. Putick — Ing. Šivic (Ljubljana)
Prispevki k smernicam naše gozdne politike     PDF 51
Ing. Miletić (Zagreb)
O sitnim proredama     PDF 57
Goederer Josip (Leonovo)
Misli o nalogah jugoslov. gozdarstva     PDF 76
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Načela organizacija šumarske službe u našoj državi     PDF 79
broj: 3
     
Arpad Karolyi (Zagreb)
Metode i problemi u šumarskoj nauci     PDF 128
Ing. Mirko Puk (Zagreb)
Budućnost naših šuma     PDF 144
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Potrajnost šumskog gospodarenja     PDF 149
Ing. A. Šivic
Gozdarski pomen projektiranih železniških zvez Slovenije z morjem     PDF 162
broj: 4
     
Ing. Petar Manojlović (Vinkovci)
Šumsko gazdinstvo i budžetsko rešavanje     PDF 203
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje šuma     PDF 237
broj: 5
     
Ing. Miletić (Zagreb)
Ideja potrajnosti u nauci o uređivanju šuma     PDF 314
broj: 6
     
Ing. A. Šivic
Državni nadzor gozdov v Sloveniji     PDF 355
Šum. nadinž. Pero Vuković (Zagreb)
Procjena drvne gromade itd.     PDF 368
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Popularizovanje šumarstva     PDF 401
broj: 7
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Osmi juna 1922     PDF 427
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
† Prof. Franjo Šandor     PDF 427
Ing. Ferd. Holl (Sarejevo)
Jednostavni visomjer     PDF 432
Ing. Petar Rohr (Našice)
Eksproprijacija velikih šum. posjeda     PDF 435
Jov. M. Jekić (Skoplje)
Nešto o šumarstvu u Francuskoj     PDF 458
Ing. Janko Urbas (Maribor)
Pohorje     PDF 464
broj: 8
     
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Računanje poduzetničkoga dobitka     PDF 495
Stevo Lukač, min. savjetnik (Sarajevo)
O iskorištavanju bosanskih hrastova     PDF 527
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska ekskurzija u Našice     PDF 529
broj: 9
     
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Agrarna reforma i šuma     PDF 557
Ing. V. Putick (Ljubljana)
Gozdarstvo na Kranjskem     PDF 565
Ing. Josip Balen (Senj)
Produkcija sjemenja crnog bora u području kr. nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa u Senju     PDF 587
Miloš P. Ćirković (Kruševac)
Pitanje željezničkih pragova     PDF 592
A.
Pravoužitništvo krajiških imovnih općina     PDF 600
broj: 10
     
Vojislav J. Ilić
Naše gore i Planine     PDF 641
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Poslije skupštine u Beogradu     PDF 648
Šum. nadinž. Pero Vuković (Zagreb)
Pitanje izobrazbe lugarskog i tehničko-pomoćnog osoblja     PDF 651
Ing. Žarko Miletić — Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Izgradnja šumskih prometila     PDF 662
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Novi porezni zakon     PDF 679
broj: 11
     
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
O šumskim požarevima     PDF 711
Ing. Josip Lenarčić — Ing. Ante Ružić (Vrhnika—Ljubljana)
Podaci za kritiku zakonskog projekta o neposrednim porezima     PDF 729
Ing. Julijo Srtehlo (Teslić)
Vršna obratnica šumskih željeznica     PDF 739
broj: 12
     
Protektorat Njeg. Veličanstva kralja nad J. Š. U.     PDF 785
Prof. Dr. Đuro Nenadić (Zagreb)
Zakonski projekt o neposrednim porezima     PDF 788
Ing. Antun Jovanovac (Zagreb)
O prinosu (tangenti) vlasnika nedrž. šuma za šumsku upravu     PDF 798
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Procjena sastojinske mase pomoću uzornih stabala, kubisanih u osovnom stanju     PDF 822
broj: 1
     
 
Bilješke.
     
Jubilej hrv. slav. gospodarskog društva     PDF 25
Deputati šumarskog osoblja     PDF 25
Pitanja i odgovori.     PDF 27
broj: 2
     
Pismo uredništvu.     PDF 97
Opet deputati     PDF 113
Austrijsko šumarsko društvo     PDF 113
Osnivajmo drž. skladišta za ogrevno drvo     PDF 113
broj: 3
     
Staleški naslov inženjer za absolvente šum. akademije u Zagrebu     PDF 183
Taksa na žage v Sloveniji     PDF 186
Izposojevanje indikacijskih škic v svrho evidence gozd. katastra     PDF 186
Eksploatacija hrastovih šuma     PDF 187
Slaveks d. d. u Zagrebu     PDF 187
S. H. Gutman     PDF 187
Iz uredništva i uprave.     PDF 201
broj: 4
     
Podjeljenje naslova „inžinjer"     PDF 261
broj: 5
     
Projekt zakona o ovlaštenim inženjerima i arhitektima     PDF 339
broj: 6
     
Nakon likvidacije hrv. šum. društva     PDF 413
Zakon o opštoj upravi     PDF 414
Domaća proizvodnja sjemena     PDF 415
Kongres jugoslov. inž. i arh.     PDF 415
broj: 7
     
Glavna godišnja skupština udruženja inž. i arhitekta     PDF 475
Šumarski dom     PDF 477
Deputacija J. Š. U. na vjenčanju NJ. V.     PDF 478
broj: 8
     
Konferencija J. Inž. i Arhitekata     PDF 545
Naslov inžinjer     PDF 546
broj: 10
     
Drž. ispit za samostalno vođ. š. g.     PDF 686
broj: 11
     
Podjeljenje naslova inženjer     PDF 761
Šum. liga zemalja Sredoz. mora     PDF 762
Skupština društva gosp. šum. činovnika     PDF 762
broj: 12
     
Prvi rektor šumar     PDF 847
Predavanje Dr. Petračića     PDF 847
Skupština Kmetijske družbe za Slovenijo     PDF 847
broj: 1
     
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Kaposi — Ugrenović
Naša industrija tanina     PDF 19
broj: 3
     
Marinović
Saobraćajna kriza     PDF 176
broj: 4
     
Novo veliko poduzeće     PDF 255
Značenje šumske industrije u Rumunjskoj     PDF 255
Licitacija hrastovine     PDF 255
Prodaja ogrevnih drva     PDF 255
broj: 5
     
Puk
Priručnik za pilane (književna objava).     PDF 324
Marinović
Važnost riječke luke za šumsku trgovinu     PDF 330
broj: 8
     
Kušan
O pilanskim žagama     PDF 542
broj: 9
     
Marinović
Rezultati dražbe jesenje kampanje 1921. i proljetne 1922     PDF 604
broj: 10
     
Kušan
O radniku u industriji     PDF 681
broj: 11
     
Resolucija „Zveze industrijcev" o saobraćaju     PDF 770
broj: 1
     
 
Literarni pregled.
     
Dr. Ugrenović
Novija literatura o „iskorištanju šuma"     PDF 21
broj: 2
     
Marinović
Prikaz stručnih knjiga     PDF 94
broj: 3
     
Dr. Š.
Prikaz stručnih knjiga     PDF 169
Ing. Cvetič
Prikaz stručnih knjiga     PDF 169
broj: 4
     
Ing. Marinović
Prikaz stručnih knjiga     PDF 247
Kalendar graditelj     PDF 250
broj: 5
     
Prikaz stručne literature     PDF 323
broj: 6
     
Ing. Guzelj
Šivic: Poljudno navodilo za merjenje lesa     PDF 411
broj: 7
     
Ugrenović — Marinović
Prikaz stručne literature     PDF 470
Krajevni repertorij za Slovenijo     PDF 473
broj: 8
     
Dr. Petračić
Prof. A. Bühler: Der Waldbau     PDF 540
broj: 9
     
Dr. Langhoffer
Dr. Wolff i dr. Krause: Die Forstlichen Lepidopteren     PDF 602
Ugrenović
Prikaz stručne literature     PDF 603
broj: 11
     
Marinović
Šumarstvo u polit i privred. listovima     PDF 752
broj: 12
     
Poziv     PDF 832
broj: 1
     
 
Lovstvo.
     
Hrv. društvo za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF 24
broj: 2
     
Novi lovski zakon     PDF 95
Novi lovski zakon u Rumunjskoj     PDF 96
Premije za pokončevanje volkov v Sloveniji     PDF 96
broj: 3
     
Lovačka večer     PDF 188
God. skupština hrv. društva za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF 189
Knežević
Divlje svinje i medvedi kao šumski štetočinci     PDF 189
broj: 4
     
Ružić
Lovstvo u Bosni i Hercegovini     PDF 263
broj: 5
     
Šivic
K osnutku okvir. drž. lovskega zakona     PDF 332
broj: 7
     
Ružić
Duhovske priredbe u Ljubljani     PDF 474
broj: 1
     
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika I. sjednice upravnog odbora     PDF 26
Izvadak iz zapisnika II. sjednice upravnog odbora     PDF 27
Izvadak iz zapisnika III. sjednice upravnog odbora     PDF 30
Odgovor predsjedništva J. Š. U. na deklaraciju šum. inženjera iz B. H.     PDF 36
Iz III. odsjeka rada     PDF 37
Državna podpora J. Š. U.     PDF 37
broj: 2
     
Poslovnik J. Š. U.     PDF 103
Članovi odsjeka rada     PDF 110
Ing. Sevnik
Na račun V. odsjeka rada     PDF 112
broj: 3
     
Poziv na sjednicu     PDF 179
Zapisnik odborove seje ljubljanske podružnice     PDF 179
I. in V. odsjek rada na poslu     PDF 181
broj: 4
     
IV. sjednica glavne uprave     PDF 256
Zapisnik odborove seje od 6. III.     PDF 257
Likvidaciona skupština hrvatskog šumarskog društva     PDF 259
Sjednica užeg odbora hrvatskog šumarskog društva     PDF 260
Sjednica užeg odbora J.Š.U.     PDF 260
broj: 5
     
Izvadak iz zapisnika 4. sjednice     PDF 340
V. sjednica glavne uprave     PDF 349
V. sjednica glavne uprave     PDF 349
broj: 6
     
Zapisnik glavne skupštine hrvatskog šumarskog društva     PDF 416
Izvadak iz zapisnika odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva     PDF 416
Zapisnik glavne skupštine hrvatskog šumarskog društva     PDF 418
broj: 7
     
Zapisnik občnega zbora gozdarskega društva v Ljubljani     PDF 479
Izvadak iz zapisnika V. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF 485
Ing. Marinović
Za popularizovanje šumarstva     PDF 490
broj: 8
     
VI. odborska sjednica J. Š. U.     PDF 547
Poziv članovima III. sekcije     PDF 549
Poziv članovima VI. sekcije     PDF 551
Poziv na redovitu glavnu skupštinu J. Š. U.     PDF 551
broj: 9
     
Izvadak iz zapisnika VI. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF 615
Zapisnik II. odborove seje ljubljanske podružnice J. Š. U.     PDF 624
Izvještaj o radu upravnog odbora J. Š. U.     PDF 629
Pogodnosti vožnje za učesnike zbora     PDF 636
broj: 10
     
Izvadak iz zapisnika VII. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF 689
Zapisnik I. glavne skupštine J. Š. U.     PDF 690
broj: 11
     
Izvadak iz zapisnika I. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF 768
broj: 12
     
Izvadak iz zapisnika II. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF 833
Konferencija o carinskom i željezničkom tarifu     PDF 845
broj: 3
     
 
Šumarska nastava.
     
Praktični državni šumarski ispit     PDF 170
broj: 4
     
Naredba o ispitnim propisima za slušače gospodarsko-šumarskog fakulteta     PDF 250
broj: 1
     
 
Službene vijesti.
     
Osobne vijesti     PDF 38
broj: 2
     
 
Naredbe.
     
Izveštaj o rezultatu tečaja za izradu nacrta za zgradu Ministarstva Šuma     PDF 117
broj: 3
     
Naredba Ministarstva Šuma i Ruda br. 2413     PDF 195
Izprememba naslova gozdnega oddelka etc.     PDF 196
Preizkušnja za gozdno varstvo etc.     PDF 196
Taksa za prijave sečenj v Sloveniji     PDF 196
Plaćanje takse, određene tarifnim brojem 279 na pilane     PDF 196
Povlastice za drvo, koje se šalje na pilane     PDF 197
Osiguranje valute za izvoz drva     PDF 197
Prihod šumskog fonda inšpektorata Skoplje     PDF 198
broj: 4
     
Zakon o držanju i nošenju oružja     PDF 267
Še enkrat o taksi za prijave sečenj v Sloveniji     PDF 269
Pregled stoke na državnim suvatima inšpektorata Skoplje     PDF 270
Pregled odobrene seče inšpektorata Skoplje     PDF 271
broj: 5
     
Pregled celokupnog prihoda za šumski fond u Skoplju     PDF 353
broj: 6
     
Naredba br. 13.054/922 o gospodarenju imovnih općina     PDF 421
broj: 7
     
Zavod za primijenjenu zoologiju     PDF 491
broj: 9
     
Polaganje državnih preizkušenj     PDF 637
Polaganje državnih preizkušenj     PDF 637
broj: 11
     
Naredba br. 12.842 Ministarstva Šuma o upravi privilegovanih velikih šumskih posjeda     PDF 777
Osnova zakona o ovlaštenim civilnim inženjerima i arhitektima     PDF 777
Imenovanje ispitnih povjerenika na državnim praktičnim ispitima     PDF 783

                UNDER CONSTRUCTION