godište: 1918   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1918 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
     
† Vatroslav Rački.     PDF     HR 1
Piše B. Hajek, šumarnik
Prihodna vrijednost šume.     PDF 3
Napisao šum. ing. Levin Heisinger, šumar i. o. gj.
Na koji bi se način mogao podiči uspjeh sadnje borovih biljaka na letećem pijesku.     PDF 32
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje     PDF 47
Hrvatska centrala za drvo     PDF 48
Naredbe.     PDF 48
Dražba hrastovih stabala.     PDF 55
broj: 3-4
     
 
     
Napisao prof. dr. Gjuro Nenadić
Uredovna zbirka šumarskih propisa.     PDF 57
Napisao prof. dr. Antun Levaković
O uporabi §§ 3. i 4. prioga D. š. z.     PDF 75
Napisao Marko Marčić
Sredozemna flora u drvoredima i parkovima na istočnim obalama Jadrana.     PDF 88
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja u šumarskoj službi. — Premještenja u šumarskoj službi. — Umro     PDF 95
 
Društvene vijesti:
     
Pripomoćnoj zakladi pristupio.     PDF 96
Iz kr. šumarske akademije     PDF 96
 
Iz šumarske upravne prakse:
     
Honorar za vještačko mnijenje i dnevnice     PDF 96
Državni šumarski ispiti     PDF 97
Obavijest. — Natječaji.     PDF 101
broj: 5-6
     
 
     
Napisao Dr. Ivan Tuzson, sveučilišni profesor. Preveo D. Polaček, kr. šumarski savjetnik
Štete od hrastove medljike na erarskom šumskom posjedu u Vinkovcima, Lippi, i Gödöllöu.     PDF     HR 105
Napisao prof. Dr. Antun Levaković
Jedan slučaj štete načinjene po ličinkama osice Nematus abietum Htg.     PDF 118
Dr. Erik Hägglund, obradio: Žarko Miletić, kr. šum. inž. pristav
Hidroliza celuloze i drva.     PDF     HR 122
Napisao Marko Marčić
Sredozemna flora u drvoredima i parkovima na istočnim obalama Jadrana.     PDF 129
 
Osobne vijesti.
     
Osobne vijesti.     PDF 137
 
Društvene vijesti.
     
Društvene vijesti.     PDF 138
 
Natječaji, poziv i oglasi.
     
Natječaji, poziv i oglasi.     PDF 145
broj: 7-8
     
 
     
Preinaka zakona od 22. siječnja 1894. pred hrvatskim saborom     PDF 153
Napisao Bogoslav Hajek, šumarnik
Razredi udaljenosti šuma.     PDF 181
 
Osobne vijesti:
     
Premještenja. — Umro.     PDF 188
 
Društvene vijesti :
     
Novi utemeljitelji. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv. slavonskog šumarskog društva.     PDF 188
Prosvjeta     PDF 193
Iz šumske trgovine.     PDF 194
Memorandum hrvatskog gospodarskog povjerenstva za šumske proizvode na bana     PDF 195
Natječaj.     PDF 196
broj: 9-10
     
 
     
Pučko sveučilišno predavanje dra Andrije Petračića, prof. kr. šum. akademije.
Klima i šuma u međusobnom odnošaju.     PDF 197
Napisao ing. Levin Heisinger, nadšumar I. O. Gj.
O podizanju i proširenju tračnica na zavojima stabilnih šumskih željeznica.     PDF 217
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF 238
 
Društvene vijesti.
     
Ispravak. — Darovi literarnoj zakladi. — Uplaćene članarine. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskoga društva. — Zapisnik sastavljen dne 21. srpnja 1918. Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika. — Zapisnik spisan dne 3. kolovoza 1918.     PDF 238
Prosvjeta.     PDF 246
broj: 11-12
     
 
     
U novoj državi Slovenaca, Hrvata i Srba     PDF 253
Predavanje prof. dr. Gj. Nenadića
Zadaća i ciljevi našeg šumskog gospodarstva poslije rata.     PDF 254
Napisao profesor dr. A. Levaković
O prirastu i postotku prirasta.     PDF 279
 
Osobne vijesti:
     
Odriješenje od službe. — Imenovanja i dodijeljenja. — Premještenja. — Umrli.     PDF 348
 
Društvene vijesti:
     
Izvanredna skupština hrv.-slav. šumarskog društva. — Zapisnik o sjednici odbora hrv.-slav. šumarskog društva, obdržane 25. rujna 1918. — Zapisnik o izvanrednoj svečanoj sjednici odbora hrv. slav. šumarskog društva, držane 9. studena 1918.     PDF 350
Stališke vijesti     PDF 354
 
Razne vijesti:
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. — Cijene drvu za papir u Švicarskoj. — „Refanut - sistem otpreme drva morem. — Naredba glede maksimalnih cijena gorivog drva     PDF 358

                UNDER CONSTRUCTION