godište: 1914   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1914 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Marko grof Pejacsevich virovitički, c. kr. komornik itd., novi predsjednik hrv.-slav. šumarskog društva. (Sa slikom)     PDF 1
B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. razr.
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina.     PDF     HR 4
Phenološke bilješke.     PDF 16
PLEŠA, Nikola
Uzgoj mješovitih sastojina od smreke i bukve, te od bora i bukve.     PDF 21
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — Oproštaj. — Proslava 25. godiš. službovanja     PDF 44
 
Društvene vijesti:
     
Literarnoj zakladi hrv.-slav. slav šum. društva. — Zapisnik spisan dne 3. kolovoza 1913.     PDF 46
 
Razno :
     
Tumačenje usanca. — Usance. — Havliček i brat. — Šumarstvo u novo osvojenim krajevima kraljevine Srbije.     PDF 50
Uspjesi dražba stabala.     PDF 52
Oglasi.     PDF 52
Naredbe i načelne rješitbe, odnoseće se na šumarstvo.     PDF 55
broj: 2
     
 
     
Vinko Nagy, kralj, ministarski savjetnik (Sa slikom)     PDF 65
Pribrao Ivan Grčević, rač. savjetnik
Novčane vriednote.     PDF 86
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Promjene kod drž. šum. uprave. — Umirovljenje     PDF 108
 
Društvene vijesti:
     
Pristupio pripomoćnoj zakladi.     PDF 110
Oglasi.     PDF 110
broj: 3
     
 
     
Pokusi krčenja panjeva sa astralitom na imanju Jurjevac u Slavoniji.     PDF 145
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja.     PDF 150
 
Različite vijesti:
     
Tamanjenje ušenaca sa „Fioria-Kvassia sapunom". — Antorgan kao srestvo za sačuvanje drva.     PDF 150
Oglas dražbe stabala. — Natječaj. — Oglas.     PDF 151
broj: 4
     
 
     
Napisao Marko Marčić, c. kr. učitelj polodjelstva u Korčuli
Uzgoj masline na istočnim obalama Jadranskoga mora.     PDF 153
Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer
Još koju o rusoj pilatki.     PDF 167
 
Društvene vijesti
     
Dar šumarskom muzeju.     PDF 189
 
Različite vijesti :
     
Mahovina na šumskom tlu i prirast drva. — Tamanjenje grčica u šum. vrtovima.     PDF 189
Oglasi.     PDF 191
broj: 5
     
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga društva u Zagrebu održane 17. prosinca 1913.     PDF 223
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Umro.     PDF 229
 
Različite vijesti:
     
Astralit.     PDF 230
Oglasi.     PDF 230
broj: 6
     
 
     
Piše Dragutin vitez Wessely
Bukove željezničke podvlake i vratila (šubije). Uz originalne snimke iz Bosne i Hercegovine.     PDF 248
Kako bi mogli osigurati trajnije namirenje pravoužitnika imov. obćina ogrjevom.     PDF 266
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja.     PDF 269
 
Društvene vijesti:
     
Iskaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina, zatim podupirajućih prinosa i predplatnina za „Šumarski list"     PDF 269
 
Različite vijesti :
     
Naučno putovanje.     PDF 271
Poziv na suradnju. — Oglas     PDF 271
broj: 7
     
 
     
Piše B. Hajek
Temeljne zasade uredjenja šumskog gospodarstva gradiške imovne obćine.     PDF 273
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina. (Nastavak)     PDF 305
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — Premještenje.     PDF 320
 
Društvene vijesti :
     
Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog društva     PDF 320
 
Različite vijesti :
     
Hrvatsko zem. društvo gospod. i šumar, činovnika. — Gospodarski odjel. — Uredjenje šuma. — Havliček Vj I. i brat     PDF 320
Poziv. — Oglasi.     PDF 320
broj: 8-9
     
 
     
Piše prof. Alfons Kauders, kr. kot. šumar
Kras i pošumljenje krasa u crikveničkom šumskom kotaru.     PDF 347
Piše M. Urbani
Može li šumsko drveće primati atmosferski dušik?     PDF 376
Zakon od 27. III. 1914. kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga članka II. : 1869. sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob ustrojstvu autonomne hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade     PDF 381
 
Osobne vijesti:
     
† Hugo Grund, kr. šumar, savjetnik — Imenovanja.— Premještenja.     PDF 386
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav.šumarskog društva, obdržavane 17. travnja 1914. u Šum. domu     PDF 388
 
Razne vijesti:
     
Pošumljenje Krasa. — Stanje glavnica zemljištnih zajednica pohranjenih u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu koncem godine 1913. — Stanje glavnice mirovinske zaklade šum. činovnika krajiških imovnih obćina. — Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika brodske imovne obćine. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika petrovaradinske imovne obćine. — Stanje glavnice za podupiranje oskudnih pravoužitnika gradiške imovne obćine. — Stanje štipendijalne zaklade Franje Josipa I. brodske imovne imovne obćine. — Stanje glavnice zaklade za promicanje pčelarstva brodske imovne obćine. — Stanje nepotrošivih šumarskih šum. glavnica krajiških imovnih obćina koncem g. 1913 — Izpravak     PDF 393
Natječaj. — Oglasi.     PDF 395
broj: 10-11
     
 
     
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Prilog terminologiji i nomenklaturi podkornjaka.     PDF 429
napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor Bartha, preveo dozvolom D. Polaček, kr. šum. savj.
Njekoliko riječi o izpravnom izračunavanju cijene na panju.     PDF     HR 431
Pišu A. Bogičević i Majnarić, absolv. šumarstva
Ekskurzija slušača kr. šum. akademije zagrebačke u slavonske šume.     PDF 438
 
Društvene vijesti:
     
Podpore hrv.-slav. šumarskoga društva     PDF 453
 
Različite vijesti:
     
Zaklada za uzgoj djece drž šumarskih činovnika. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Šumarski državni izpit u Budimpešti. — Nagrada.     PDF 453
Honoriranje članaka.     PDF 462
Dopisi uredništva.     PDF 464
broj: 12
     
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar. društva, obdržavane dne 19. lipnja 1914. u Šum. domu u Zagrebu     PDF 488
 
Različite vijesti :
     
Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju od 1. svibnja do 15. prosinca 1914. — Borošićev Hrvatski šum. kalendar za g. 1915.     PDF 492
Nove knjige.     PDF 493

                UNDER CONSTRUCTION